Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Archív ponúk

V tomto archíve nájdete všetky uverejnené ponuky prenájmu majetku PSK podľa rokov (všetky ponuky aj aktuálne) alebo v kompletnom zozname, ktoré už nie sú aktuálne, ale boli zverejnené.

 

Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47] 

Prenájom nehnuteľného majetku – Stredná odborná škola technická, Prešov

16.07.2012 Prenájom nehnuteľného majetku – Stredná odborná škola technická, Prešov (uzávierka do 31.7.2012)

Prenájom nebytových priestorov - SOŠ, Garbiarska 1, Kežmarok

13.07.2012 Prenájom nebytových priestorov - bufet - Stredná odborná škola, Garbiarska 1, Kežmarok (uzávierka do 31.7.2012, 12:00)

Prenájom nehnuteľného majetku – Divadlo Jonáša Záborského, Prešov

09.07.2012 Prenájom nehnuteľného majetku – Divadlo Jonáša Záborského, Prešov (uzávierka do 27.7.2012)

Prenájom nehnuteľného majetku – SOŠ obchodu a služieb, Humenné

09.07.2012 Prenájom nehnuteľného majetku – SOŠ obchodu a služieb, Humenné (uzávierka do 25.7.2012, 14:00)

Prenájom nehnuteľného majetku - SOŠ Majstra Pavla, Levoča

06.07.2012 Prenájom nehnuteľného majetku - autocvičisko - SOŠ Majstra Pavla, Levoča (uzávierka do 24.7.2012, 10:00)

Prenájom nebytových priestorov – Stredná odborná škola drevárska vo Vranove nad Topľou

08.06.2012 Prenájom nebytových priestorov – zubná ambulancia - Stredná odborná škola drevárska vo Vranove nad Topľou (uzávierka do 9.7.2012, 14:00)

Prenájom nehnuteľného majetku - Obchodná akadémia Prešov

04.06.2012 Prenájom nehnuteľného majetku - Obchodná akadémia Prešov (uzávierka do 19.6.2012 do 12:00)

Prenájom majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v k.ú. Bardejov v správe SPŠ Bardejov

03.06.2012 Prenájom majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v k.ú. Bardejov v správe SPŠ Bardejov (zverejnené od 3.6.2012 do 18.6.2012)

Prenájom majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - trafika v administratívnej budove Úradu PSK

03.06.2012 Prenájom majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - trafika v administratívnej budove Úradu PSK (zverejené od 3.6.2012 do 18.6.2012)

Prenájom majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v správe SUŠ Prešov

03.06.2012 Prenájom majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v správe SUŠ Prešov - zmena uznesenia Zastupiteľstva č. 175/2011(zverejnené od 3.6.2012 do 18.6.2012)

Prenájom nehnuteľného majetku – Krajské múzeum v Prešove

23.05.2012 Prenájom nehnuteľného majetku – Krajské múzeum v Prešove (uzávierka do 7.6.2012)

Prenájom nebytových priestorov – SOŠ drevárska vo Vranove nad Topľou

09.05.2012 Prenájom nebytových priestorov – kancelárske priestory - SOŠ drevárska vo Vranove nad Topľou (uzávierka do 23.5.2012 14:00)

Prenájom nebytových priestorov - SOŠ, Okružná, Poprad

02.05.2012 Prenájom nebytových priestorov - SOŠ, Okružná 761/25, Poprad (uzávierka do 18.5.2012)

Prenájom nehnuteľného majetku – Stredná odborná škola technická, Prešov

02.05.2012 Prenájom nehnuteľného majetku – časti pozemku na umiestnenie novinového stánku - Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov (uzávierka do 17.5.2012)

Prenájom nebytových priestorov - Prešovský samosprávny kraj

23.04.2012 Prenájom nebytových priestorov - kancelária - Prešovský samosprávny kraj (uzávierka do 8.5.2012)

Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47] 

 

Publikované: 19.01.2009 / Aktualizované: 29.12.2017 HoreTlačiť