Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Archív ponúk

V tomto archíve nájdete všetky uverejnené ponuky prenájmu majetku PSK podľa rokov (všetky ponuky aj aktuálne) alebo v kompletnom zozname, ktoré už nie sú aktuálne, ale boli zverejnené.

 

Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47] 

Nájom nehnuteľného majetku - O.V.S. - SOŠ Humenné

29.10.2012 Nájom nehnuteľného majetku - O.V.S. - SOŠ Humenné (uzávierka do 16.11.2012, 12:00)

Prenájom nehnuteľného majetku – Stredná priemyselná škola, Prešov

29.10.2012 Prenájom nehnuteľného majetku – anténa - Stredná priemyselná škola, Prešov (uzávierka do 13.11.2012)

Prenájom nebytových priestorov – Hornozemplínske osvetové stredisko Vranov nad Topľou

26.10.2012 Prenájom nebytových priestorov – Hornozemplínske osvetové stredisko Vranov nad Topľou (uzávierka do 12.11.2012, 14:00)

Prenájom nebytových priestorov – Hornozemplínske osvetové stredisko Vranov nad Topľou

26.10.2012 Prenájom nebytových priestorov – Hornozemplínske osvetové stredisko Vranov nad Topľou (uzávierka do 12.11.2012, 14:00)

Prenájom nebytových priestorov – Hornozemplínske osvetové stredisko Vranov nad Topľou

26.10.2012 Prenájom nebytových priestorov – Hornozemplínske osvetové stredisko Vranov nad Topľou (uzávierka do 12.11.2012, 14:00)

Prenájom nebytových priestorov - Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča

25.10.2012 Prenájom nebytových priestorov - učebňa - Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča (uzávierka do 8.11.2012)

Prenájom nebytových priestorov – Stredná odborná škola, Snina

24.10.2012 Prenájom nebytových priestorov – učebne - Stredná odborná škola, Snina (uzávierka do 8.11.2012)

Prenájom nebytových priestorov - Stredná priemyselná škola Svidník

12.10.2012 Prenájom nebytových priestorov - Stredná priemyselná škola Svidník (uzávierka do 26.10.2012, 14:00)

Prenájom nehnuteľného majetku – Školský internát, Karpatská 9, Poprad

10.10.2012 Prenájom nehnuteľného majetku – Školský internát, Karpatská 9, Poprad (uzávierka do 25.10.2012)

Prenájom nehnuteľného majetku – SOŠ polytechnická, Humenné

08.10.2012 Prenájom nehnuteľného majetku – reklamné zariadenie - Stredná odborná škola polytechnická, Humenné (uzávierka do 30.10.2012, 10:00)

Prenájom majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v správe SUŠ Prešov

07.10.2012 Prenájom majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v správe SUŠ Prešov (zverejnené od 7.10.2012 do 22.10.2012)

Prenájom majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v správe SŠ, ul. Ľ. Podjavorinskej, Prešov

07.10.2012 Prenájom majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v správe SŠ, ul. Ľ. Podjavorinskej, Prešov (zverejnené od 7.10.2012 do 22.10.2012)

Prenájom majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v správe SPŠ, ul. Bardejovská, Prešov

07.10.2012 Prenájom majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v správe SPŠ, ul. Bardejovská, Prešov (zverejnené od 7.10.2012 do 22.10.2012)

Prenájom majetku (učebne) z dôvodu hodného osobitného zreteľa v správe vybraných škôl do nájmu MPC

07.10.2012 Prenájom majetku (učebne) z dôvodu hodného osobitného zreteľa v správe vybraných škôl PSK do nájmu MPC (zverejnené od 7.10.2012 do 22.10.2012)

Prenájom nebytových priestorov - Obchodná akadémia Humenné

28.09.2012 Prenájom nebytových priestorov - učebne - Obchodná akadémia Humenné (uzávierka do 15.10.2012, 15:00)

Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47] 

 

Publikované: 19.01.2009 / Aktualizované: 29.12.2017 HoreTlačiť