Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Archív ponúk

V tomto archíve nájdete všetky uverejnené ponuky prenájmu majetku PSK podľa rokov (všetky ponuky aj aktuálne) alebo v kompletnom zozname, ktoré už nie sú aktuálne, ale boli zverejnené.

 

Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47] 

O.V.S. - prenájom nehnuteľného majetku - Krajské múzeum v Prešove

15.10.2019 O.V.S. - Prenájom nehnuteľného majetku - parkovacie miesta - Krajské múzeum v Prešove (uzávierka 30.10.2019, 12:00)

O.V.S. - prenájom majetku – bufet - Stredná odborná škola služieb, Prešov

08.10.2019 O.V.S. - prenájom majetku – bufet - Stredná odborná škola služieb, Prešov (uzávierka 23.10.2019, 12:00)

Nájom nehnuteľného majetku v k.ú. Solivar z dôvodu hodného osobitného zreteľa

04.10.2019 Nájom dočasne prebytočného nehnuteľného majetku v k.ú. Solivar vo vlastníctve PSK do nájmu nájomcu – PRO COMMUNIO, o.z. z dôvodu hodného osobitného zreteľa (zverejnené od 4.10.2019 do 21.10.2019, 10:00)

Nájom nehnuteľného majetku v k.ú. Orkucany z dôvodu hodného osobitného zreteľa

04.10.2019 Nájom nehnuteľného majetku – pozemkov v k.ú. Orkucany v súvislosti s líniovou stavbou „I/68 Sabinov, preložka cesty“ do nájmu nájomcu SR – Slovenská správa ciest z dôvodu hodného osobitného zreteľa. (zverejnené od 4.10.2019 do 21.10.2019, 10:00)

O.V.S. - prenájom nebytových priestorov - SOŠ obchodu a služieb, Humenné

03.10.2019 Ponuka na prenájom - O.V.S. - Stredná odborná škola obchodu a služieb, Humenné (uzávierka 21.10.2019, 8:00)

O.V.S. – prenájom – bufet - Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Prešov

23.09.2019 O.V.S. – prenájom – bufet - Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Prešov (uzávierka 8.10.2019, 12:00)

O.V.S. – prenájom – telocvičňa Gymnázia J. Francisciho – Rimavského, Levoča

18.09.2019 O.V.S. – prenájom časti nehnuteľného majetku – telocvičňa Gymnázia J. Francisciho – Rimavského, Levoča (uzávierka 3.10.2019, 14:00)

O.V.S. – prenájom – telocvičňa Gymnázia J. Francisciho – Rimavského, Levoča

12.09.2019 O.V.S. – prenájom časti nehnuteľného majetku – telocvičňa Gymnázia J. Francisciho – Rimavského, Levoča (uzávierka 27.09.2019, 14:00)

O.V.S. – prenájom majetku – učebne Gymnázia J. Francisciho – Rimavského, Levoča

12.09.2019 O.V.S. – prenájom časti nehnuteľného majetku – učebne Gymnázia J. Francisciho – Rimavského, Levoča (uzávierka 27.09.2019, 14:00)

O.V. S. – Prenájom nebytových priestorov - SPŠ Snina

22.08.2019 O.V. S. – Prenájom nebytových priestorov - Stredná priemyselná škola, Partizánska 1059/23, 069 01 Snina (uzávierka 06.09.2019, 12:00)

O.V. S. – Prenájom nebytových priestorov - bufet - SPŠ, Snina

22.08.2019 O.V. S. – Prenájom majetku - Stredná priemyselná škola, Partizánska 1059/23, 069 01 Snina (uzávierka 6.9.2019, 12:00)

O.V. S. – Prenájom nebytových priestorov - SPŠ Snina

22.08.2019 O.V. S. – Prenájom nebytových priestorov - Stredná priemyselná škola, Partizánska 1059/23, 069 01 Snina (uzávierka 06.09.2019, 12:00)

OVS - prenájom majetku - SPŠ technická, Bardejov

14.08.2019 OVS - prenájom majetku - SPŠ technická, Bardejov (uzávierka 30.08.2019, 8:00)

OVS - Prenájom majetku - Hotelová akadémia Jána Andraščíka, Bardejov

14.08.2019 OVS - Prenájom majetku - Hotelová akadémia Jána Andraščíka, Bardejov (uzávierka 30.08.2019, 8:00)

O.V. S. - Prenájom nehnuteľného majetku – Zariadenie sociálnych služieb Egídius

09.08.2019 O.V. S. - Prenájom nehnuteľného majetku – Zariadenie sociálnych služieb Egídius (uzávierka 26.08.2019, 14:00)

Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47] 

 

Publikované: 19.01.2009 / Aktualizované: 29.12.2017 HoreTlačiť