Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Archív ponúk

V tomto archíve nájdete všetky uverejnené ponuky prenájmu majetku PSK podľa rokov (všetky ponuky aj aktuálne) alebo v kompletnom zozname, ktoré už nie sú aktuálne, ale boli zverejnené.

 

Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47] 

Prenájom nebytových priestorov – Šarišská galéria, Prešov

22.04.2013 Prenájom nebytových priestorov v centre mesta Prešov – Šarišská galéria, Prešov (uzávierka do 20.5.2013, 14:00)

Prenájom nebytových priestorov – Spojená škola, Štefánikova 64, Bardejov

19.04.2013 Prenájom nebytových priestorov – Spojená škola, Štefánikova 64, Bardejov (uzávierka do 9.5.2013, 14:00)

Prenájom nebytových priestorov – Spojená škola, Štefánikova 64, Bardejov

18.04.2013 Prenájom nebytových priestorov – Spojená škola, Štefánikova 64, Bardejov (uzávierka do 6.5.2013, 14:00)

Nájom nebytových priestorov v správe SOŠ, Stará Ľubovňa

16.04.2013 Nájom nebytových priestorov - kancelárske priestory v správe SOŠ, Stará Ľubovňa (uzávierka do 30.4.2013, 14:00)

Prenájom nebytových priestorov v správe Obchodnej akadémie Poprad

16.04.2013 Prenájom nebytových priestorov v správe Obchodnej akadémie Poprad (uzávierka do 02.05.2013, 12:00)

Prenájom nebytových priestorov – SOŠ obchodu a služieb, SDH 3, Prešov

12.04.2013 Prenájom nebytových priestorov – kancelária - SOŠ obchodu a služieb, SDH 3, 081 34 Prešov (uzávierka do 26.4.2013)

Prenájom nebytových priestorov – SOŠ arm. gen. L. Svobodu vo Svidníku

11.04.2013 Prenájom nebytových priestorov – kancelárske priestory - SOŠ arm. gen. L. Svobodu vo Svidníku (uzávierka do 26.4.2013, 14:00)

Nájom nehnuteľného majetku – časti pozemku v správe Správy a údržby ciest PSK

10.04.2013 Nájom nehnuteľného majetku – časti pozemku v správe Správy a údržby ciest PSK (uzávierka do 24.4.2013)

Prenájom nebytových priestorov - SŠ Juraja Henischa, Bardejov

08.04.2013 Prenájom nebytových priestorov - kancelárie - SŠ Juraja Henischa, Bardejov (uzávierka do 22.4.2013)

Prenájom nebytových priestorov – SPŠ Poprad

08.04.2013 Prenájom nebytových priestorov – bufet - Stredná priemyselná škola, Mnoheľova 828/23, Poprad (uzávierka do 23.4.2013, 14:00)

Prenájom nebytových priestorov – SPŠ elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov

26.03.2013 Prenájom nebytových priestorov – predajňa školských potrieb - SPŠ elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov (uzávierka do 10.4.2013, 15:30)

Prenájom nebytových priestorov (schodiska) z dôvodu hodného osobitného zreteľa v správe SPŠ stavebnej v Prešove

22.03.2013 Prenájom nebytových priestorov (schodiska) z dôvodu hodného osobitného zreteľa v správe SPŠ stavebnej v Prešove (zverejnené od 22.3.2013 do 9.4.2013, 10:00)

Prenájom parkovacích miest z dôvodu hodného osobitného zreteľa v správe SPŠ stavebnej v Prešove

22.03.2013 Prenájom parkovacích miest z dôvodu hodného osobitného zreteľa v správe SPŠ stavebnej v Prešove (zverejnené od 22.3.2013 do 9.4.2013, 10:00)

Prenájom nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v správe CSS Zátišie v Osadnom

22.03.2013 Prenájom nebytových priestorov (elokovanej triedy) z dôvodu hodného osobitného zreteľa v správe CSS služieb Zátišie v Osadnom (zverejnené od 22.3.2013 do 9.4.2013, 10:00)

Prenájom nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v správe CSS Zátišie v Osadnom

22.03.2013 Prenájom nebytových priestorov (nocovne) z dôvodu hodného osobitného zreteľa v správe CSS Zátišie v Osadnom
(zverejnené od 22.3.2013 do 9.4.2013, 10:00)

Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47] 

 

Publikované: 19.01.2009 / Aktualizované: 29.12.2017 HoreTlačiť