Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Archív ponúk

V tomto archíve nájdete všetky uverejnené ponuky prenájmu majetku PSK podľa rokov (všetky ponuky aj aktuálne) alebo v kompletnom zozname, ktoré už nie sú aktuálne, ale boli zverejnené.

 

Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47] 

Prenájom nebytových priestorov (schodiska) z dôvodu hodného osobitného zreteľa v správe SPŠ stavebnej v Prešove – zmena doby nájmu

09.08.2013 Prenájom nebytových priestorov (schodiska) z dôvodu hodného osobitného zreteľa v správe SPŠ stavebnej v Prešove – zmena doby nájmu

Prenájom nebytových priestorov - SOŠ Majstra Pavla, Levoča

05.08.2013 Prenájom nebytových priestorov v suteréne športovej haly Strednej odbornej školy Majstra Pavla, Kukučínova 9, Levoča (uzávierka 21.8.2013, 14:00)

Prenájom majetku v správe SÚC PSK

31.07.2013 Prenájom majetku v správe SÚC PSK v k.ú. Kežmarok (uzávierka do 15.8.2013)

Prenájom nebytových priestorov - Hotelová akadémia Jána Andraščíka, Bardejov

31.07.2013 Prenájom nebytových priestorov - učebňa - Hotelová akadémia Jána Andraščíka, Bardejov (uzávierka do 15.8.2013, 13:00)

Prenájom nebytových priestorov – Hornozemplínske osvetové stredisko Vranov nad Topľou

04.07.2013 Prenájom nebytových priestorov – Hornozemplínske osvetové stredisko Vranov nad Topľou - ponuka č.1 (uzávierka do 22.7.2013, 14:00)

Prenájom nebytových priestorov – Hornozemplínske osvetové stredisko Vranov nad Topľou

04.07.2013 Prenájom nebytových priestorov – Hornozemplínske osvetové stredisko Vranov nad Topľou - ponuka č. 2 (uzávierka 22.7.2013, 14:00)

Prenájom nebytových priestorov – Hornozemplínske osvetové stredisko Vranov nad Topľou

04.07.2013 Prenájom nebytových priestorov – Hornozemplínske osvetové stredisko Vranov nad Topľou - ponuka č. 3 (uzávierka do 22.7.2013, 14:00)

Prenájom nebytových priestorov – Krajské múzeum v Prešove

20.06.2013 Prenájom nebytových priestorov – Krajské múzeum v Prešove (uzávierka do 8.7.2013)

Prenájom nebytových priestorov – SOŠ obchodu a služieb, SDH 3, Prešov

28.05.2013 Prenájom nebytových priestorov – kancelária - SOŠ obchodu a služieb, SDH 3, Prešov (uzávierka do 12.6.2013)

Prenájom nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v správe DSS DÚHA v Bardejove

27.05.2013 Prenájom nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v správe Domova sociálnych služieb DÚHA v Bardejove (zverejnené od 27.5.2013 do 11.6.2013)

Prenájom nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v správe DSS vo Vranove nad Topľou

27.05.2013 Prenájom nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v správe Domova sociálnych služieb vo Vranove nad Topľou (zverejnené od 27.5.2013 do 11.6.2013)

Prenájom nebytových priestorov – Gymnázium arm.gen. L.Svobodu, Humenné

22.05.2013 Prenájom nebytových priestorov – nápojový automat - Gymnázium arm.gen. L.Svobodu, Komenského 4, Humenné (uzávierka do 7.6.2013, 12:00)

O.V.S. - nájom nehnuteľného majetku - SOŠ Humenné

20.05.2013 Obchodná verejná súťaž - nájom internátu v správe SOŠ, Mierová 1973/79, Humenné (uzávierka do 4.6.2013, 12:00)

Prenájom nebytových priestorov - Pedagogická a sociálna akadémia, Prešov

30.04.2013 Prenájom nebytových priestorov - bufet - Pedagogická a sociálna akadémia, Prešov (uzávierka do 31.5.2013, 12:00)

Prenájom nebytových priestorov – Hornošarišské osvetové stredisko, Bardejov

22.04.2013 Prenájom nebytových priestorov – Hornošarišské osvetové stredisko, Bardejov (uzávierka do 12.5.2013)

Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47] 

 

Publikované: 19.01.2009 / Aktualizované: 29.12.2017 HoreTlačiť