Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Archív ponúk

V tomto archíve nájdete všetky uverejnené ponuky prenájmu majetku PSK podľa rokov (všetky ponuky aj aktuálne) alebo v kompletnom zozname, ktoré už nie sú aktuálne, ale boli zverejnené.

 

Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47] 

Prenájom nebytových priestorov – Stredná priemyselná škola stavebná, Plzenská 10, Prešov

08.08.2014 Prenájom nebytových priestorov – bufet - Stredná priemyselná škola stavebná, Plzenská 10, Prešov (uzávierka 25.8.2014, 9:30)

Prenájom nebytových priestorov – Vihorlatské múzeum v Humennom

04.08.2014 Prenájom nebytových priestorov – Vihorlatské múzeum v Humennom (uzávierka 20.8.2014, 12:00)

Prenájom nebytových priestorov – Vihorlatské múzeum v Humennom

04.08.2014 Prenájom nebytových priestorov – Vihorlatské múzeum v Humennom (uzávierka 20.8.2014, 12:00)

Prenájom nebytových priestorov – Šarišské múzeum, Bardejov

27.06.2014 Prenájom nebytových priestorov – Šarišské múzeum, Bardejov (uzávierka do 18.7.2014, 14:00)

O.V.S. - Prenájom nebytových priestorov – Stredná odborná škola, Svit

24.06.2014 O.V.S. - Prenájom nebytových priestorov – Stredná odborná škola, Štefánikova 39, Svit (uzávierka do 9.7.2014)

Prenájom nehnuteľného majetku – Stredná priemyselná škola, Prešov

11.06.2014 Prenájom nehnuteľného majetku – Stredná priemyselná škola, Prešov (uzávierka do 26.06.2014)

Prenájom nebytových priestorov – SOŠ, Mierová 1973/79, Humenné

09.06.2014 Prenájom nebytových priestorov – kancelárske priestory - Stredná odborná škola, Mierová 1973/79, Humenné (uzávierka do 25.06.2014, 14:00)

Nájom nehnuteľného majetku v k.ú. Osadné z dôvodu hodného osobitného zreteľa – zmena predmetu nájmu

06.06.2014 Nájom nehnuteľného majetku v k.ú. Osadné (nocovňa pre vodičov SAD) z dôvodu hodného osobitného zreteľa – zmena predmetu nájmu (zverejnené od 06.06.2014 do 24.06.2014, 10:00)

Nájom nebytových priestorov (kancelária v budove ÚPSK) z dôvodu hodného osobitného zreteľa – zmena výšky nájomného

06.06.2014 Nájom nebytových priestorov v k.ú. Prešov (kancelária v budove ÚPSK) z dôvodu hodného osobitného zreteľa – zmena výšky nájomného (zverejnené od 06.06.2014 do 24.06.2014, 10:00)

Prenájom nebytových priestorov - Hotelová akadémia J.Andraščíka, Bardejov

05.06.2014 Prenájom nebytových priestorov - Hotelová akadémia J.Andraščíka, Bardejov (uzávierka do 23.6.2014, 9:00)

Prenájom nebytových priestorov – Spojená škola, Štefánikova 64, Bardejov

04.06.2014 Prenájom nebytových priestorov – Spojená škola, Štefánikova 64, Bardejov (uzávierka do 19.06.2014, 14:00)

Prenájom nehnuteľného majetku – Vihorlatská hvezdáreň v Humennom

30.05.2014 Prenájom nehnuteľného majetku – časť pozemku - Vihorlatská hvezdáreň v Humennom (uzávierka do 16.06.2014,9:00)

Prenájom nebytových priestorov – Spojená škola, Štefánikova 64, Bardejov

28.05.2014 Prenájom nebytových priestorov – Spojená škola, Štefánikova 64, Bardejov (uzávierka do 13.06.2014, 14:00)

Prenájom majetku – Správa a údržba ciest PSK

26.05.2014 Prenájom majetku – nebytové priestory v k.ú. Bardejov - Správa a údržba ciest PSK (uzávierka do 10.6.2014)

Prenájom nebytových priestorov - SŠ Juraja Henischa, Bardejov

22.05.2014 Prenájom nebytových priestorov - Spojená škola Juraja Henischa, Bardejov (uzávierka do 9.6.2014, 14:00)

Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47] 

 

Publikované: 19.01.2009 / Aktualizované: 29.12.2017 HoreTlačiť