Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Archív ponúk

V tomto archíve nájdete všetky uverejnené ponuky prenájmu majetku PSK podľa rokov (všetky ponuky aj aktuálne) alebo v kompletnom zozname, ktoré už nie sú aktuálne, ale boli zverejnené.

 

Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47] 

O.V.S. - prenájom majetku – SOŠ technická, Humenné

14.02.2020 O.V.S. - prenájom majetku - reklamné zariadene – SOŠ technická, Humenné (uzávierka 02.03.2020, 9:00)

O.V.S. - Prenájom nehnuteľného majetku – Obchodná akadémia, Prešov

14.02.2020 O.V.S. - Prenájom nehnuteľného majetku - nebytové priestory – Obchodná akadémia, Prešov (uzávierka 02.03.2020, 12:00)

Výpožička hnuteľného a nehnuteľného majetku PSK – nebytových priestorov vrátane vybavenia do výpožičky Ing. Jánovi Hudackému (honorárny konzul Poľskej republiky) z dôvodu hodného osobitného zreteľa

24.01.2020 Výpožička hnuteľného a nehnuteľného majetku PSK – nebytových priestorov vrátane vybavenia do výpožičky Ing. Jánovi Hudackému (honorárny konzul Poľskej republiky) z dôvodu hodného osobitného zreteľa (zverejnené od 24.01.2020 do 10.02.2020, 10:00)

Nájom nehnuteľného majetku PSK – pozemku v k. ú. Humenné v správe Hotelovej akadémie do nájmu nájomcu Mesto Humenné z dôvodu hodného osobitného zreteľa

24.01.2020 Nájom nehnuteľného majetku PSK - pozemku v k. ú. Humenné v správe Hotelovej akadémie do nájmu nájomcu Mesto Humenné z dôvodu hodného osobitného zreteľa (zverejnené od 24.01.2020 do 10.02.2020, 10:00)

Nájom nehnuteľného majetku – pozemku v k.ú. Prešov do nájmu nájomcu Severovýchod Slovenska, n.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa

24.01.2020 Nájom nehnuteľného majetku – pozemku v k.ú. Prešov do nájmu nájomcu Severovýchod Slovenska, n.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa (parkovacie miesto) (zverejnené od 24.01.2020 do 10.02.2020, 10:00)

O.V.S. - Prenájom majetku – Obchodná akadémia, Humenné

20.01.2020 O.V.S. - Prenájom majetku - reklamné zariadenie – Obchodná akadémia, Komenského 1, 066 01 Humenné (uzávierka 7.2.2020, 12:00)

Zrušenie uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 203/2019 k nájmu majetku – prípad hodný osobitného zreteľa

22.11.2019 Zrušenie uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 203/2019 k nájmu majetku – prípad hodný osobitného zreteľa (zverejnené od 22.11.2019 do 09. 12. 2019, 10:00 hod.)

Nájom nehnuteľného majetku v k.ú. Stará Ľubovňa z dôvodu hodného osobitného zreteľa

22.11.2019 Nájom nehnuteľného majetku v k. ú. Stará Ľubovňa v správe správcu Gymnázium Terézie Vansovej do nájmu nájomcu Mesto Stará Ľubovňa z dôvodu hodného osobitného zreteľa (zverejnené od 22.11.2019 do 9.12.2019, 10:00)

Nájom nehnuteľného majetku v k.ú. Stará Ľubovňa z dôvodu hodného osobitného zreteľa

22.11.2019 Nájom nehnuteľného majetku v k. ú. Stará Ľubovňa v správe správcu SOŠ Stará Ľubovňa do nájmu nájomcu Mesto Stará Ľubovňa z dôvodu hodného osobitného zreteľa (zverejnené od 22.11.2019 do 09.12.2019, 10:00)

O.V.S. - prenájom majetku – SOŠ polytechnická, Humenné

20.11.2019 O.V.S. - prenájom majetku – telocvičňa - Stredná odborná škola polytechnická, Štefánikova 1550/20, Humenné (uzávierka 6.12.2019, 13:00)

O.V.S. - prenájom majetku – nápojové automaty - Stredná odborná škola technická, Prešov

24.10.2019 O.V.S. - prenájom majetku – nápojové automaty - Stredná odborná škola technická, Prešov (uzávierka 12.11.2019, 12:00)

O.V.S. - prenájom majetku – bufet - Stredná odborná škola technická, Prešov

24.10.2019 O.V.S. - prenájom majetku – bufet - Stredná odborná škola technická, Prešov (uzávierka 12.11.2019, 12:00)

O.V.S – Prenájom majetku – Spojená škola Juraja Henischa, Bardejov

23.10.2019 O.V.S – Prenájom majetku – kancelárske priestory - Spojená škola Juraja Henischa, Bardejov (uzávierka 8.11.2019, 12:00)

O.V.S. - prenájom majetku - Hotelová akadémia Jána Andraščíka, Bardejov

23.10.2019 O.V.S. - prenájom malej telocvične - Hotelová akadémia Jána Andraščíka, Bardejov (uzávierka 8.11.2019, 13:00)

O.V.S. - prenájom majetku - Hotelová akadémia Jána Andraščíka, Bardejov

23.10.2019 O.V.S. - prenájom veľkej telocvične - Hotelová akadémia Jána Andraščíka, Bardejov (uzávierka 8.11.2019, 13:00)

Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47] 

 

Publikované: 19.01.2009 / Aktualizované: 29.12.2017 HoreTlačiť