Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Archív ponúk

V tomto archíve nájdete všetky uverejnené ponuky prenájmu majetku PSK podľa rokov (všetky ponuky aj aktuálne) alebo v kompletnom zozname, ktoré už nie sú aktuálne, ale boli zverejnené.

 

Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47] 

Prenájom nebytových priestorov – Spojená škola, Štefánikova 64, Bardejov

14.05.2015 Prenájom nebytových priestorov – Spojená škola, Štefánikova 64, Bardejov - uzávierka 29.5.2015, 14:00.

Prenájom nebytových priestorov – SOŠ Majstra Pavla, Levoča

27.04.2015 Prenájom nebytových priestorov v suteréne telocvične – SOŠ Majstra Pavla, Levoča (uzávierka 12.5.2015, 14:00)

Prenájom nebytových priestorov - Šarišská galéria v Prešove

24.04.2015 Prenájom nebytových priestorov - Šarišská galéria v Prešove (uzávierka 11.05.2015, 13:00)

O.V.S. - prenájom nebytových priestorov - Hotelová akadémia Jána Andraščíka, Bardejov

24.04.2015 O.V.S. - prenájom nebytových priestorov - kancelárske účely - Hotelová akadémia Jána Andraščíka, Bardejov (uzávierka 11.05.2015, 13:00)

Prenájom nehnuteľného majetku - Krajské múzeum v Prešove

22.04.2015 Prenájom nehnuteľného majetku - nebytové priestory - Krajské múzeum v Prešove (uzávierka 07.05.2015)

Prenájom majetku – Správa a údržba ciest PSK

15.04.2015 Prenájom majetku – Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja (uzávierka 30.4.2015, 15:00)

Zmena nájmu majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v správe SUŠ Prešov – zmena uznesenia Z PSK č. 405/2012

02.04.2015 Zmena nájmu majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v správe Strednej umeleckej školy Prešov – zmena uznesenia Z PSK č. 405/2012 - Centrum včasnej intervencie Prešov, n.o. (zverejnené od 02.04.2015 do 21.04.205, 10:00)

Zmena nájmu majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v správe SUŠ Prešov – zmena uznesenia Z PSK č. 49/2014

02.04.2015 Zmena nájmu majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v správe Strednej umeleckej školy Prešov – zmena uznesenia Z PSK č. 49/2014 – Súkromná praktická škola, n.o. (zverejnené od 2.4.2015 do 21.4.2015, 10:00)

Prenájom nebytových priestorov – SOŠ technická v Poprade

26.02.2015 Prenájom nebytových priestorov - dielne - Stredná odborná škola technická v Poprade (uzávierka 16.3.2015, 12:00)

Prenájom nebytových priestorov – Hotelová akadémia, Humenné

23.02.2015 Prenájom nebytových priestorov – učebňa - Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné (uzávierka 10.3.2015, 13:00)

Prenájom nebytových priestorov – Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad

20.02.2015 Prenájom nebytových priestorov – telocvičňa - Gymnázium, Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad (uzávierka 17.3.2015, 12:00)

OVS - Prenájom majetku – Stredná odborná škola technická v Poprade

19.02.2015 OVS - Prenájom majetku – Stredná odborná škola technická v Poprade (uzávierka 10.3.2015, 12:00)

Prenájom nebytových priestorov – SPŠE, Plzenská 1, Prešov

13.02.2015 Prenájom nebytových priestorov – Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov (uzávierka 03.03.2015, 15:30)

Prenájom nehnuteľného majetku – Divadlo Jonáša Záborského Prešov

09.02.2015 Prenájom nehnuteľného majetku – Divadlo Jonáša Záborského Prešov (uzávierka 25.02.2015)

Prenájom majetku – Správa a údržba ciest PSK

16.01.2015 Prenájom majetku – časť pozemku - Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja (uzávierka 02.02.2015, 15:00)

Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47] 

 

Publikované: 19.01.2009 / Aktualizované: 29.12.2017 HoreTlačiť