Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Archív ponúk

V tomto archíve nájdete všetky uverejnené ponuky prenájmu majetku PSK podľa rokov (všetky ponuky aj aktuálne) alebo v kompletnom zozname, ktoré už nie sú aktuálne, ale boli zverejnené.

 

Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47] 

Prenájom nebytových priestorov – Spojená škola, Štefánikova 64, Bardejov

30.09.2015 Prenájom nebytových priestorov – Spojená škola, Štefánikova 64, Bardejov (uzávierka 16.10.2015, 14:00)

O.V.S. - prenájom majetku - Šarišské múzeum, Bardejov

28.09.2015 O.V.S. - prenájom majetku - Šarišské múzeum, Bardejov (uzávierka 14.10.2015, 9:00)

Prenájom nebytových priestorov - Gymnázium duklianskych hrdinov, Svidník

25.09.2015 Prenájom nebytových priestorov - učebňa - Gymnázium duklianskych hrdinov, Svidník (uzávierka 12. 10. 2015, 8:00).

O.V.S. - prenájom - Stredná zdravotnícka škola, Humenné

21.09.2015 O.V.S. - prenájom telocvične - Stredná zdravotnícka škola, Humenné (uzávierka 6.10.2015, 14:00)

O.V.S. - prenájom časti nehnuteľného majetku - SOŠ Majstra Pavla, Levoča

11.09.2015 O.V.S. - prenájom časti nehnuteľného majetku - telocvičňa - SOŠ Majstra Pavla, Levoča (uzávierka 28.09.2015, 14:00)

Prenájom nebytových priestorov - Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove

09.09.2015 Prenájom nebytových priestorov - Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove (uzávierka 30.09.2015)

Nájom nebytových priestorov - SOŠ, Stará Ľubovňa

08.09.2015 Nájom nebytových priestorov - SOŠ, Stará Ľubovňa (uzávierka 23.9.2015)

Prenájom nebytových priestorov - Podduklianska knižnica vo Svidníku

07.09.2015 Prenájom nebytových priestorov - Podduklianska knižnica vo Svidníku (uzávierka 22.09.2015, 13:00)

O.V.S. - Prenájom majetku – Obchodná akadémia, Komenského 1, Humenné

27.08.2015 O.V.S. - Prenájom majetku – Obchodná akadémia, Komenského 1, Humenné (uzávierka 14.09.2015, 15:00)

O.V.S. - Prenájom majetku - Vihorlatské múzeum v Humennom

14.08.2015 O.V.S. - Prenájom nebytových priestorov - Vihorlatské múzeum v Humennom (uzávierka 31.8.2015, 9:00)

Prenájom nehnuteľného majetku – Stredná odborná škola technická Humenné

11.08.2015 Prenájom nehnuteľného majetku – Stredná odborná škola technická Humenné (uzávierka 26.08.2015)

Prenájom majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa do nájmu nájomcu Technická univerzita v Košiciach

10.08.2015 Prenájom majetku v k.ú. Prešov v správe SPŠ stavebná v Prešove z dôvodu hodného osobitného zreteľa do nájmu nájomcu Technická univerzita v Košiciach (zverejnené od 10.8.2015 do 25.8.2015, 10:00)

Prenájom majetku – Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja

10.08.2015 Prenájom majetku v k.ú. Čemerné – Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja (uzávierka 25.08.2015, 15:00)

O.V.S. - prenájom majetku - SPŠ, Bardejovská 24, Prešov

04.08.2015 O.V.S. - prenájom majetku - SPŠ, Bardejovská 24, Prešov (uzávierka 20.08.2015, 15:00)

Prenájom nebytových priestorov – SOŠ, Košická 20, Prešov

03.08.2015 Prenájom nebytových priestorov – Stredná odborná škola, Košická 20, Prešov (uzávierka 19.08.2015, 9:00)

Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47] 

 

Publikované: 19.01.2009 / Aktualizované: 29.12.2017 HoreTlačiť