Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Archív ponúk

V tomto archíve nájdete všetky uverejnené ponuky prenájmu majetku PSK podľa rokov (všetky ponuky aj aktuálne) alebo v kompletnom zozname, ktoré už nie sú aktuálne, ale boli zverejnené.

 

Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47] 

Prenájom nehnuteľného majetku - Krajské múzeum v Prešove

20.11.2015 Prenájom nehnuteľného majetku - Krajské múzeum v Prešove (uzávierka 7.12.2015)

Prenájom nebytových priestorov – Spojená škola, Štefánikova 64, Bardejov

20.11.2015 Prenájom nebytových priestorov – Spojená škola, Štefánikova 64, Bardejov (uzávierka 7.12.2015, 14:00)

Prenájom nebytových priestorov - Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku

20.11.2015 Prenájom nebytových priestorov - kancelárie - Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku (uzávierka 7.12.2015, 13:00)

Prenájom nehnuteľného majetku – SOŠ polytechnická, Humenné

20.11.2015 Prenájom nehnuteľného majetku – garáž - SOŠ polytechnická, Humenné (uzávierka 7.12.2015, 12:00)

Prenájom nebytových priestorov – SOŠ polytechnická, Humenné

20.11.2015 Prenájom nebytových priestorov – ambulancia - SOŠ polytechnická, Humenné (uzávierka do 07.12.2015, 12:00)

Prenájom nebytových priestorov – SOŠ polytechnická, Humenné

20.11.2015 Prenájom nebytových priestorov – bufet - SOŠ polytechnická, Humenné (uzávierka 07.12.2015, 12:00)

Prenájom nehnuteľného majetku – Obchodná akadémia Humenné

12.11.2015 Prenájom nehnuteľného majetku – Obchodná akadémia Humenné (uzávierka 27.11.2015)

Prenájom nebytových priestorov – Gymnázium, Vranov nad Topľou

09.11.2015 Prenájom nebytových priestorov – Gymnázium, Vranov nad Topľou (uzávierka 25.11.2015)

O.V.S. - prenájom majetku – Stredná odborná škola podnikania, Prešov

06.11.2015 O.V.S. - prenájom majetku – Stredná odborná škola podnikania, Prešov (uzávierka 23.11.2015, 9:00)

Prenájom nebytových priestorov – SOŠ technická, Družstevná 1737, Humenné

02.11.2015 Prenájom nebytových priestorov – SOŠ technická, Družstevná 1737, Humenné (uzávierka 18.11.2015, 12:00)

Prenájom nebytových priestorov – Spojená škola, Štefánikova 64, Bardejov

28.10.2015 Prenájom nebytových priestorov – Spojená škola, Štefánikova 64, Bardejov (uzávierka 13.11.2015, 14:00)

Prenájom nebytových priestorov – SOŠ technická, Humenné

14.10.2015 Prenájom nebytových priestorov – nápojový automat - SOŠ technická, Humenné (uzávierka 29.10.2015, 12:00)

Nájom kancelárskych priestorov pre Zastúpenie PSK v Bruseli - prípad hodný osobitného zreteľa

12.10.2015 Nájom kancelárskych priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa – zastúpenie PSK v Bruseli (zverejnené od 12.10.2015 do 27.10.2015, 10:00)

Nájom majetku v k.ú. Ľubotice v správe SPŠ v Prešove z dôvodu hodného osobitného zreteľa do nájmu nájomcu SHMÚ

12.10.2015 Nájom časti pozemku v k. ú. Ľubotice v správe Strednej priemyselnej školy v Prešove z dôvodu hodného osobitného zreteľa do nájmu nájomcu SHMÚ (zverejnené od 12.10.2015 do 27.10.2015, 10:00)

O.V.S. - prenájom nehnuteľného majetku - Vodárenská veža v Prešove

05.10.2015 O.V.S. - prenájom nehnuteľného majetku - Vodárenská veža v Prešove (uzávierka 23.10.2015, 14:00)

Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47] 

 

Publikované: 19.01.2009 / Aktualizované: 29.12.2017 HoreTlačiť