Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Archív ponúk

V tomto archíve nájdete všetky uverejnené ponuky prenájmu majetku PSK podľa rokov (všetky ponuky aj aktuálne) alebo v kompletnom zozname, ktoré už nie sú aktuálne, ale boli zverejnené.

 

Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47] 

Prenájom nehnuteľného majetku – Stredná odborná škola Lipany

10.02.2016 Prenájom nehnuteľného majetku – strešná plocha - Stredná odborná škola Lipany (uzávierka 29.02.2016, 9:00)

Prenájom nehnuteľného majetku – Stredná odborná škola Lipany

10.02.2016 Prenájom nehnuteľného majetku – strešná plocha - Stredná odborná škola Lipany (uzávierka 29.02.2016, 9:00)

Prenájom nehnuteľného majetku - SOŠ dopravná v Prešove, Konštantínova č. 2

10.02.2016 Prenájom nehnuteľného majetku - autocvičisko - SOŠ dopravná v Prešove, Konštantínova č. 2 (uzávierka 25.02.2016, 12:00)

Nájom majetku v k.ú. Prešov z dôvodu hodného osobitného zreteľa do nájmu nájomcu SZZP, Okresná rada PREŠOV

05.02.2016 Nájom kancelárie v administratívnej budove PSK do nájmu nájomcu – Slovenský zväz zdravotne postihnutých, Okresná rada PREŠOV z dôvodu hodného osobitného zreteľa (zverejnené od 05.02.2016 do 23.02.2016, 10:00)

Prenájom nebytových priestorov v administratívnej budove Úradu PSK

28.01.2016 Prenájom nebytových priestorov v administratívnej budove Úradu PSK (uzávierka 15.02.2016, 14:00)

Prenájom nebytových priestorov - SŠ Juraja Henischa, Bardejov

22.01.2016 Prenájom nebytových priestorov - kancelárske priestory v objekte Domova mládeže - SŠ Juraja Henischa, Bardejov (uzávierka 08.02.2016, 12:00)

Prenájom nebytových priestorov - SŠ Juraja Henischa, Bardejov

22.01.2016 Prenájom nebytových priestorov - nápojové automaty - SŠ Juraja Henischa, Bardejov (uzávierka 08.02.2016, 12:00)

Prenájom nebytových priestorov – Obchodná akadémia, Humenné

14.01.2016 Prenájom nebytových priestorov – telocvičňa - Obchodná akadémia, Komenského 1, Humenné (uzávierka do 29. 01. 2016, 12:00)

Prenájom nebytových priestorov – Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad

23.12.2015 Prenájom nebytových priestorov – telocvičňa - Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad (uzávierka 14.1.2016, 15:00)

Prenájom nebytových priestorov – SOŠ technická, Humenné

22.12.2015 Prenájom nebytových priestorov – učebňa - Stredná odborná škola technická, Družstevná 1737, 066 01 Humenné (uzávierka 7.1.2016, 9:00)

Prenájom nebytových priestorov - SOŠ, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa

02.12.2015 Prenájom nebytových priestorov - SOŠ, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa (uzávierka 17.12.2015, 10:00)

Nájom majetku v k.ú. Veľký Šariš z dôvodu hodného osobitného zreteľa do nájmu nájomcu Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

27.11.2015 Nájom nehnuteľného majetku – pozemkov v k. ú. Veľký Šariš v správe Úradu PSK do nájmu nájomcu – Národná diaľničná spoločnosť, a.s. z dôvodu hodného osobitného zreteľa - stavba R4 Prešov – severný obchvat (zverejnené od 27.11.2015 do 15.12.2015, 10:00)

Nájom majetku v k.ú. Spišský Štvrtok z dôvodu hodného osobitného zreteľa do nájmu nájomcu Centrum sociálnych služieb Spišský Štvrtok, n.o.

27.11.2015 Nájom majetku v k. ú. Spišský Štvrtok po zrušenej organizácii Domov sociálnych služieb v Spišskom Štvrtku do nájmu nájomcu - Centrum sociálnych služieb Spišský Štvrtok, n.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa. (zverejnené od 27.11.2015 do 15.12.2015, 10:00)

Prenájom nebytových priestorov - Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove

27.11.2015 Prenájom nebytových priestorov - Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove (uzávierka 14.12.2015, 9:00)

Prenájom nebytových priestorov – Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja

23.11.2015 Prenájom nebytových priestorov – Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja (uzávierka 08.12.2015, 15:00)

Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47] 

 

Publikované: 19.01.2009 / Aktualizované: 29.12.2017 HoreTlačiť