Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Archív ponúk

V tomto archíve nájdete všetky uverejnené ponuky prenájmu majetku PSK podľa rokov (všetky ponuky aj aktuálne) alebo v kompletnom zozname, ktoré už nie sú aktuálne, ale boli zverejnené.

 

Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47] 

O.V.S. - prenájom majetku - SOŠ, Mierová 1973/79, Humenné

23.08.2016 O.V.S. - prenájom majetku - Stredná odborná škola, Mierová 1973/79, Humenné (uzávierka 09.09.2016, 14:00)

Nájom nehnuteľného majetku v k. ú. Prešov v správe SŠ, Ľ. Podjavorinskej 22 v Prešove do nájmu nájomcu – KEN-EX, spol. s r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa

05.08.2016 Nájom nehnuteľného majetku v k. ú. Prešov v správe Spojenej školy na ul. Ľ. Podjavorinskej 22 v Prešove do nájmu nájomcu – KEN-EX, spol. s r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa (zverejnené od 05.08.2016 do 23.08.2016, 10:00)

O.V.S. - prenájom majetku - Spojená škola, Ľ.Podjavorinskej 22, Prešov

15.07.2016 O.V.S. – prenájom majetku – Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov (uzávierka 1.8.2016, 11:00)

O.V.S. - Prenájom majetku – Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad

08.07.2016 O.V.S. - Prenájom majetku – Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad (uzávierka 29.7.2016, 13:00)

O.V.S. - Podnájom majetku – Ľubovnianska nemocnica, n.o.

01.07.2016 O.V.S. - Podnájom majetku – Ľubovnianska nemocnica, n.o. (uzávierka 18.7.2016, 14:00)

Prenájom majetku – Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja

01.07.2016 Prenájom majetku – Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja (uzávierka 18.7.2016, 15:00)

Prenájom nehnuteľného majetku – anténa - SOŠ Lipany

30.06.2016 Prenájom nehnuteľného majetku – anténa - Stredná odborná škola Lipany (uzávierka 15.7.2016, 12:00)

Prenájom nebytových priestorov – Spojená škola, Štefánikova 64, Bardejov

29.06.2016 Prenájom nebytových priestorov – Spojená škola, Štefánikova 64, Bardejov (uzávierka 15.7.2016, 14:00.

O.V.S. - Prenájom majetku - Vihorlatské múzeum v Humennom

14.06.2016 O.V.S. - Prenájom majetku - Vihorlatské múzeum v Humennom (uzávierka 29.06.2016, 12:00)

Nájom časti pozemku v k. ú. Tatranská Lomnica v správe Školy v prírode Detský raj do nájmu nájomcu – Mesto Vysoké Tatry z dôvodu hodného osobitného zreteľa

03.06.2016 Nájom časti pozemku v k. ú. Tatranská Lomnica v správe Školy v prírode Detský raj, Tatranská Lesná do nájmu nájomcu – Mesto Vysoké Tatry z dôvodu hodného osobitného zreteľa (zverejnené od 03.06.2016 do 20.06.2016, 10:00)

O.V.S. - Prenájom majetku - Vihorlatské múzeum v Humennom

30.05.2016 O.V.S. - prenájom majetku - Vihorlatské múzeum v Humennom (uzávierka 14.06.2016, 12:00)

O.V.S. - prenájom majetku - Obchodná akadémia, Poprad

26.05.2016 O.V.S. - prenájom majetku - Obchodná akadémia, Poprad (uzávierka 10.06.2016, 15:00)

O.V.S. - prenájom majetku - Spojená škola, Bardejov

24.05.2016 O.V.S. - prenájom majetku - Spojená škola, Štefánikova 64, Bardejov (uzávierka do 8.6.2016, 14:00)

Prenájom nehnuteľného majetku - Krajské múzeum v Prešove

12.05.2016 Prenájom nehnuteľného majetku - Krajské múzeum v Prešove (uzávierka 27.05.2016)

O.V.S. - Prenájom majetku – Hvezdáreň a planetárium v Prešove

09.05.2016 O.V.S. - Prenájom majetku – časť pozemku - Hvezdáreň a planetárium v Prešove (uzávierka 27.05.2016, 14:00)

Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47] 

 

Publikované: 19.01.2009 / Aktualizované: 29.12.2017 HoreTlačiť