Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Archív ponúk

V tomto archíve nájdete všetky uverejnené ponuky prenájmu majetku PSK podľa rokov (všetky ponuky aj aktuálne) alebo v kompletnom zozname, ktoré už nie sú aktuálne, ale boli zverejnené.

 

Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48] 

O.V.S. - prenájom majetku - SPŠ techniky a dizajnu, Poprad

03.11.2020 O.V.S. - Prenájom majetku - Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu, Mnoheľova 828, Poprad (uzávierka do 18.11.2020, 14:00)

O.V.S. – Prenájom – Spojená škola, Bardejov

23.10.2020 O.V.S. – Prenájom nebytových priestorov – Spojená škola, Štefánikova 64, Bardejov (uzávierka 9.11.2020, 14:00)

O.V.S. - Prenájom majetku – SŠ, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov

22.10.2020 O.V.S. - Prenájom majetku – SŠ, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov (uzávierka 6.11.2020, 14:00)

O.V.S. - Prenájom majetku – SŠ, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov

22.10.2020 O.V.S. - Prenájom telocvične – SŠ, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov (uzávierka 6.11.2020, 14:00)

O.V.S. - prenájom časti pozemku - SOŠ polytechnická, Humenné

15.10.2020 O.V.S. - prenájom časti pozemku - SOŠ polytechnická, Humenné (uzávierka 30.10.2020, 14:00)

O.V.S. - prenájom majetku - Stredná odborná škola obchodu a služieb, Humenné

09.10.2020 O.V.S. - prenájom majetku - Stredná odborná škola obchodu a služieb, Humenné (uzávierka 26.10.2020, 12:00)

Nájom nehnuteľného majetku PSK – nebytových priestorov v k. ú. Zlatá Baňa z dôvodu hodného osobitného zreteľa

02.10.2020 Prenájom nehnuteľného majetku v k. ú. Zlatá Baňa v správe Krajského múzea v Prešove do nájmu nájomcu Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov z dôvodu hodného osobitného zreteľa. (Zverejnené od 02.10.2020 do 19.10.2020, 10:00)

O.V.S. – prenájom časti nehnuteľného majetku – bufet - SOŠ technická Humenné

24.08.2020 O.V.S. – prenájom časti nehnuteľného majetku – bufet - SOŠ technická Humenné (uzávierka 08.09.2020, 14:00)

Zmena uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 314/2016 zo dňa 23.02.2016

07.08.2020 Zmena uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 314/2016 zo dňa 23.02.2016 ( zverejnené od 07.08.2020 do 24.08.2020, 10:00)

Zmena uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 329/2019 zo dňa 21.10.2019

07.08.2020 Zmena uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 329/2019 zo dňa 21.10.2019 (zverejnené od 07.08.2020 do 24.08.2020, 10:00).

O.V.S. – prenájom časti nehnuteľného majetku – učebne Gymnázia J. Francisciho – Rimavského, Levoča

03.08.2020 O.V.S. – prenájom časti nehnuteľného majetku – učebne Gymnázia J. Francisciho – Rimavského, Levoča ( uzávierka 18.8.2020, 14:00)

O.V.S. - Prenájom majetku - SPŠE Prešov

31.07.2020 O.V.S. - Prenájom majetku - predajňa - Stredná priemyselná škola elektrotechnická (uzávierka 17.8.2020, 12:00)

O.V.S. - Prenájom majetku - SPŠE Prešov

31.07.2020 O.V.S. - Prenájom majetku - nápojový automat- Stredná priemyselná škola elektrotechnická (uzávierka 17.8.2020, 12:00)

O.V.S. - Prenájom majetku – Centrum sociálnych služieb Vita vitalis, Prešov

17.07.2020 O.V.S. - Prenájom majetku - Centrum sociálnych služieb Vita vitalis, Volgogradská 5, 080 01 Prešov (uzávierka 3.8.2020, 12:00)

OVS - Prenájom nehnuteľného majetku - Krajské múzeum v Prešove

10.07.2020 OVS - Prenájom nehnuteľného majetku - Krajské múzeum v Prešove (uzávierka 27.07.2020, 12:00)

Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48] 

 

Publikované: 19.01.2009 / Aktualizované: 29.12.2017 HoreTlačiť