Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Prenájom majetku

Majetok samosprávneho kraja tvoria nehnuteľné veci a hnuteľné veci vrátane finančných prostriedkov, pohľadávok a iných majetkových práv a záväzkov. Hospodárenie s majetkom vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja upravujú Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom PSK.

Nehnuteľný majetok Prešovského samosprávneho kraja je možné prenajať len v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení.

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom PSK boli schválené uznesením Zastupiteľstva PSK č. 652/2021 dňa 15.02.2021 a sú účinné od 19.2.2021.

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom PSK

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z .z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov musí byť  prenájom nehnuteľného majetku zverejnený na webovej stránke po dobu najmenej 15 dní.

Zmluvy o nájme dočasne prebytočného majetku, ktoré v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení  uzatvára organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja - správca majetku PSK, sú  v zmysle zákona 546/2010 Z. z. zverejňované  na internetových stránkach správcov.

Aktuálne ponuky

Na tejto stránke sú uverejňované aktuálne ponuky prenájmu majetku.  (Staršie  uverejnené ponuky nájdete v archíve.) 

O.V.S. - prenájom nehnuteľného majetku  -  Krajské múzeum v Prešove

24.01.2022 O.V.S. - prenájom nehnuteľného majetku  -  Krajské múzeum v Prešove (uzávierka 08.02.2022, 12:00)

Nájom majetku – parkovacie miesto - v k.ú. Prešov z dôvodu hodného osobitného zreteľa

21.01.2022 Nájom nehnuteľného majetku v k.ú. Prešov z dôvodu hodného osobitného zreteľa – parkovacie miesto pre Úrad pre verejné obstarávanie (zverejnené od 21.01.2022 do 07.02.2022)

Nájom majetku v k.ú. Prešov z dôvodu hodného osobitného zreteľa

21.01.2022 Nájom majetku v k.ú. Prešov z dôvodu hodného osobitného zreteľa – nebytové priestory vrátane vybavenia pre honorárneho konzula PR

Nájom majetku – parkovacie miesto - v k.ú. Prešov z dôvodu hodného osobitného zreteľa

21.01.2022 Nájom nehnuteľného majetku v k.ú. Prešov z dôvodu hodného osobitného zreteľa – parkovacie miesto pre Environmentálny fond (zverejnené od 21.01.2022 do 07.02.2022)

O.V.S. – prenájom majetku – Gymnázium Jána Adama Raymana, Prešov

20.01.2022 O.V.S. – prenájom majetku - bufet - Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, 080 01 Prešov (uzávierka 07.02.2022, 12:00)

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Odbor majetku a investícií 
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Sekretariát: 051 / 70 81 302

E-mail: jana.skybova@vucpo.sk

    
Publikované: 26.11.2008 / Aktualizované: 20.01.2022 HoreTlačiť