Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Dotačná schéma 2020

Poskytnutie dotácií v rámci PSK na rok 2020

Výzva predsedu PSK

Výzva Mikroprogram PSK

Výzva pre región

 • Výzva pre región 
 • Vyhodnotenie výzvy (schválené na 21. zasadnutí Z PSK dňa 22.6.2020)
  Program 2  Podpora obnovy kultúrnych pamiatok UNESCO a  národných kultúrnych pamiatok  - formát PDF  uznesenie Z PSK 491/2020 - PDF (215 kB), formát PDF  príloha k uzneseniu - PDF (36 kB)

 • Vyhodnotenie výzvy (schválené na 22. zasadnutí Z PSK dňa 24.8.2020)

  Program 1  Podpora cyklodopravy a cykloturizmus, 
  Program 3 Podpora výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK,
  Program 4  Podpora zvýšenia kvality v sociálnych službách a paliatívnej zdravotnej starostlivosti  -  formát PDF  uznesenie Z PSK 534/2020 - PDF (407 kB), formát PDF príloha č.1 k uzneseniu - PDF (75 kB)

Publikované: 20.02.2020 / Aktualizované: 15.06.2023 HoreTlačiť