Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

Dôležitý oznam!

Práve sa nachádzate na starom webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja po-kraj.sk, ktorý slúži na archívne účely.

Všetky aktuálne informácie nájdete na novej adrese: www.psk.sk
 

 

 
Späť

Mimoriadna výzva PSK na rok 2013

Mimoriadna výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu PSK v roku 2013

V súlade s § 3 Všeobecne záväzného nariadenia Prešovského samosprávneho kraja č. 15/2008 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len “VZN č. 15/2008“) zverejňuje Prešovský samosprávny kraj (ďalej len PSK)

mimoriadnu výzvu

na predkladanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu PSK, poskytnutú v roku 2013 na financovanie projektov realizovaných v rámci programu „Kultúra“ pri príležitosti 1 150. výročia príchodu Cyrila a Metóda na Veľkú Moravu.

Vyhlásenie výzvy:

Tlačivá:

Cieľ programu:

 • Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt, zameraných na katedrály, konkatedrály, baziliky a pútnické miesta

Cieľové skupiny programu:

 • Cirkvi so sídlom na území PSK

Predkladanie žiadostí:

 • Termín predloženia žiadostí do 31.7.2013 vrátane

Výška dotácie na projekt:

 • Z rozpočtu PSK je možné hradiť maximálne 60 % z rozpočtu projektu

Miesto a spôsob predloženia žiadostí:

 • a) osobne na podateľni Úradu PSK
 • b) doporučenou poštou na adrese:

Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

na obálku uveďte: „VZN č. 15/2008 – Žiadosť“

Publikované: 18.06.2013 / Aktualizované: 09.05.2019 HoreTlačiť