Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Poskytovanie dotácií

Poskytovanie dotácií Prešovského samosprávneho kraja

Prešovský samosprávny kraj od roku 2017 poskytuje dotácie z vlastných príjmov v súlade s  VZN PSK č. 57/2017 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja

Do roku 2016 boli dotácie poskytnuté v súlade s VZN PSK č.15/2008.

Aktuálna výzva 2018

Poskytnuté dotácie PSK - výzvy a vyhodnotenie

Poskytnuté dotácie podľa rokov - výzvy a vyhodnotenie
Výzva (typ, rok)  Trvanie výzvy  Vyhodnotenie výzvy

Dotácie na rok 2017

Výzva Zastupiteľstva PSK 21.2. - 13. 04. 2017 Vyhodnotenie výzvy podľa programov - formát PDF Uznesenie ZPSK č. 524/2017 (zo zasadnutia Zastupiteľstva PSK - 19.6.2017) - PDF (28 kB), formát PDF Príloha 1 k uzneseniu - vyhodnotenie ŠPORT (1.1-1.3) - PDF (58 kB), formát PDF Príloha 2 k uzneseniu - vyhodnotenie KULÚRA - PDF (75,5 kB), formát PDF Príloha 3 k uzneseniu - vyhodnotenie  ŠPORT (1.4) - PDF (45,4 kB)

Dotácie na rok 2016

Výzva Zastupiteľstva PSK 25.3. - 30. 04. 2016 Vyhodnotenie výzvy podľa programov - Program 1 Šport - vyhodnotenie - PDF (38 kB), Progam 2 Kultúra - vyhodnotenie - PDF (59 kB), Program 3 Sociálne služby - vyhodnotenie - PDF (38 kB)
Výzva č. 2 Zastupiteľstva PSK 18.10. - 31. 10. 2016 Vyhodnotenie výzvy -  PDF (44 kB)
Výzva predsedu PSK 25.3. - 30. 04. 2016 Vyhodnotenie výzvy -  PDF (57 kB)

Dotácie na rok 2015

Výzva Zastupiteľstva PSK

28.08. - 25.09.2015

vyhodnotenie výzvy - PDF (45 kB)

Dotácie na rok 2014

Výzva predsedu PSK

23.04. - 13.05.2014 vyhodnotenie výzvy - PDF (37 kB)

Výzva Zastupiteľstva PSK

23.04. - 13.05.2014 vyhodnotenie výzvy - PDF (88 kB)

Dotácie na rok 2013

Mimoriadna výzva PSK 31.7.2013 vyhodnotenie výzvy - PDF (35 kB)

Dotácie na rok 2012

Výzva predsedu PSK 14.5.2012 - 30.9.2012  vyhodnotenie výzvy - PDF (39 kB)
Výzva Zastupiteľstva PSK 21.02.2012 - 30.03.2012 vyhodnotenie výzvy

Zoznam subjektov

Zoznam subjektov, ktorým bola poskytnutá dotácia v zmysle VZN PSK

 • V rokoch 2010 a 2011 Prešovský samosprávny kraj nevypísal žiadne grantové schémy na poskytovanie dotácií v zmysle VZN č. 15/2008, a to z dôvodu nepriaznivej finančnej situácie.
 • v roku 2009 
 • v roku 2008
 • v roku 2007

Súvisiace odkazy

 

Publikované: 26.11.2008 / Aktualizované: 09.03.2018 HoreTlačiť