Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Poskytovanie dotácií

Poskytovanie dotácií Prešovského samosprávneho kraja

Prešovský samosprávny kraj v roku 2024 poskytuje dotácie z vlastných príjmov v súlade s  VZN PSK č. 98/2023 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja v znení VZN PSK č. 104/2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 98/2023.

V roku 2023 boli dotácie poskytnuté v súlade s  VZN PSK č. 98/2023 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja.  

Do roku 2022 boli dotácie poskytnuté v súlade s VZN PSK č.78/2019, do roku 2019 v súlade s VZN PSK č. 57/2017 a do roku 2016 v súlade s VZN PSK č.15/2008

Na stiahnutie - Logo pre účely prezentácie kraja v zmysle zmluvy o poskytnutí dotácií

Pravidlá transparentného posúdenia žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu PSK aktualizácia 1.5.2023 (PDF, 170 kB)

Hodnotiace kritériá pre dotácie PSK - splnenie podmienok a požiadaviek podľa výzvy (PDF, 129 kB)

Poskytnuté dotácie PSK - výzvy a vyhodnotenie

Poskytnuté dotácie podľa rokov - výzvy a vyhodnotenie
Výzva (typ, rok)  Trvanie výzvy
(termín podávania žiadostí)
Vyhodnotenie výzvy

Dotácie 2024

   
Výzva predsedu PSK 2024 02.01. - 19.02.2024  
Výzva poslancov PSK 2024 02.01. - 19.02.2024  
Výzva pre región 2024 02.01. - 19.02.2024  
Výzva Participatívny rozpočet 2024 02.01. - 19.02.2024  

Dotácie 2023

   
Výzva predsedu PSK 2023 15.2. - 31.03.2023

Zoznam podporených projektov Výzvy predsedu 2023 aktualizované 4.9.2023 (PDF, 800 kB)

Zoznam nepodporených projektov Výzvy predsedu 2023 aktualizované 4.9.2023 (PDF, 400 kB)

Výzva poslancov PSK 2023 15.2. - 31.03.2023

Zoznam podporených projektov Výzvy poslancov 2023 (PDF, 816 kB)

Zoznam nepodporených projektov Výzvy poslancov 2023 (PDF, 364 kB)

Výzva Participatívny rozpočet 

15.2. - 31.03.2023 Zoznam víťazných projektov Výzvy Participatívny rozpočet 2023 (PDF, 274 kB)

Dotácie 2022

   
Výzva predsedu PSK 2022 10.1. - 28.2.2022

Zoznam podporených žiadostí Výzvy predsedu - PDF (725 kB),

Zoznam nepodporených žiadostí Výzvy predsedu - PDF (395 kB)

Výzva poslancov PSK 2022 10.1. - 28.2.2022

Zoznam podporených žiadostí Výzvy poslancov - všetky programy - PDF (1,25 MB),

Zoznam nepodporených žiadostí Výzvy poslancov - PDF (336 kB)

Výzva pre región 2022  10.1. - 31.3.2022

Zoznam podporených žiadostí Výzvy pre región 2022 (PDF, 427 kB)

Zoznam nepodporených žiadostí Výzvy pre región 2022 (PDF, 340 kB)

Výzva Participatívny rozpočet 

 • SMS hlasovanie od 1.4.do 15.4.2022
10.1. - 28.2.2022 Zoznam víťazných projektov Participatívny rozpočet 2022 PDF (174 kB)

Dotácie rok 2021

Účelová dotácia 2021   formát PDF Účelová dotácia 2021 - PDF (164 kB)
Výzva predsedu PSK 15. 01. - 28. 02. 2021

Vyhodnotenie výzvy - formát PDF Vyhodnotenie Výzvy predsedu PSK 2021 - všetky programy spolu (podporené) - PDF (841 kB) )

formát PDF  Program 1 Šport - príloha č.1 k uzneseniu - PDF (360 kB)
formát PDF  Program 2 Kultúra - príloha č.2 k uzneseniu - PDF (610 kB)
formát PDF  Program 3 Sociálne služby - príloha č.3 k uzneseniu - PDF (369 kB)

Vyhodnotenie výzvy (nepodporené žiadosti) - formát PDF  Vyhodnotenie Výzvy predsedu PSK 2021 - všetky programy spolu (nepodporené) - PDF (509 kB) 

formát PDF  Program 1 Šport - PDF (286 kB)
formát PDF  Program 2 Kultúra - PDF (412 kB)
formát PDF  Program 3 Sociálne služby  - PDF (293 kB)y

Výzva Mikroprogram PSK 15. 01. - 28. 02. 2021

Vyhodnotenie výzvy (schválené na 28. zasadnutí Z PSK dňa 21.6.2021) - formát PDF Vyhodnotenie Výzvy Mikroprogram PSK 2021 - všetky programy spolu PDF (1,14  MB)

formát PDF  Program 1 Šport - príloha č.1 k uzneseniu - PDF (528 kB)u
formát PDF  Program 2 Kultúra - príloha č.2 k uzneseniu - PDF (738 kB)
formát PDF  Program 3 Sociálne služby - príloha č.3 k uzneseniu - PDF (325 kB)

Vyhodnotenie výzvy (nepodporené žiadosti) -  formát PDF Vyhodnotenie Výzvy Mikroprogram PSK 2021 - všetky programy spolu - PDF (110 kB)

formát PDF  Program 1 Šport - PDF (65 kB)
formát PDF  Program 2 Kultúra - PDF (74 kB)
formát PDF  Program 3 Sociálne služby - PDF (59 kB)

Výzva pre región 15. 01. - 31. 03. 2021

Vyhodnotenie výzvy (schválené na 28. zasadnutí Z PSK dňa 21.6.2021) - formát PDF Vyhodnotenie Výzvy pre región PSK 2021 - všetky programy spolu - PDF (181 kB)

formát PDF  Program 1: Podpora cyklodopravy, infraštruktúry cestovného ruchu a pútnického turizmu - PDF (180 kB)
formát PDF  Program 2: Podpora obnovy kultúrnych pamiatok UNESCO a národných kultúrnych pamiatok - - PDF (190 kB)
formát PDF  Program 3: Podpora výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK - PDF (194 kB)
formát PDF  Program 4: Podpora zvýšenia kvality v sociálnych službách a paliatívnej zdravotnej starostlivosti  - PDF (184 kB)

Vyhodnotenie výzvy (nepodporené žiadosti) -  formát PDF Vyhodnotenie Výzvy pre región PSK 2021 - všetky programy spolu - PDF (144 kB)

formát PDF  Program 1: Podpora cyklodopravy, infraštruktúry cestovného ruchu a pútnického turizmu - PDF (151 kB)u 
formát PDF  Program 2: Podpora obnovy kultúrnych pamiatok UNESCO a národných kultúrnych pamiatok - PDF (152 kB)
formát PDF  Program 3: Podpora výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK - PDF (155 kB)
formát PDF  Program 4: Podpora zvýšenia kvality v sociálnych službách a paliatívnej zdravotnej starostlivosti  - PDF (148 kB)

Dotácie rok 2020

Výzva predsedu PSK 30.06.2020

Vyhodnotenie výzvy - formát PDF Vyhodnotenie Výzvy predsedu PSK na rok 2020 - PDF (53 kB)
Mapové zobrazenie 

Výzva Mikroprogram PSK 31.03.2020

Vyhodnotenie výzvy (schválené na 21. zasadnutí Z PSK dňa 22.6.2020) -
Program 1 Šport -  formát PDF  príloha č.1 k uzneseniu - PDF (59 kB),
Program 2 Kultúra - formát PDF príloha č.2 k uzneseniu - PDF (87 kB),
Program 3 Sociálne služby - formát PDF príloha č.3 k uzneseniu - PDF (47 kB)

Výzva pre región

31.03.2020 (pre Program 2 a Program 3)

30.06.2020 (pre Program 1 a Program 4)

Vyhodnotenie výzvy (schválené na 21. zasadnutí Z PSK dňa 22.6.2020)
Program 2  Podpora obnovy kultúrnych pamiatok UNESCO a  národných kultúrnych pamiatok  - formát PDF  uznesenie Z PSK 491/2020 - PDF (215 kB), formát PDF  príloha k uzneseniu - PDF (36 kB)

Vyhodnotenie výzvy (schválené na 22. zasadnutí Z PSK dňa 24.8.2020)

Program 1  Podpora cyklodopravy a cykloturizmus, 
Program 3 Podpora výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK,
Program 4  Podpora zvýšenia kvality v sociálnych službách a paliatívnej zdravotnej starostlivosti  -  formát PDF  uznesenie Z PSK 534/2020 - PDF (407 kB), formát PDF príloha č.1 k uzneseniu - PDF (75 kB)

Mapové zobrazenie 

Dotácie rok 2019

Výzva predsedu PSK  uzávierka podávania žiadostí 31. 08. 2019 Vyhodnotenie výzvy - formát PDF Vyhodnotenie Výzvy PREDSEDU PSK na rok 2019 k 10. septembru 2019 - PDF (77 kB) 
Výzva Zastupiteľstva PSK na rok 2019  uzávierka podávania žiadostí 15. 02. 2019 Vyhodnotenie výzvy (schválené na 12. zasadnutí Z PSK dňa 8.4.2019) - formát PDF  Program 1- Šport (PDF, 54 kB),  formát PDF Program 2 - Kultúra (PDF, 66 kB), formát PDF Program 3 - Sociálne služby (PDF, 48,65 kB)
Výzva pre región

uzávierka žiadostí - I. kolo do 31.3.2019

uzávierka žiadostí - II. kolo do 30.06.2019

Vyhodnotenie 1. kola výzvy - formát PDF​ uznesenie Z PSK 230/2019 - PDF (75,42 kB), formát PDF príloha k uzneseniu (56 kB)

Vyhodnotenie 2. kola výzvy - formát PDF  uznesenie Z PSK 311/2019 - PDF (77 kB),  formát PDF  príloha k uzneseniu (67 kB)

Dotácie rok 2018

Výzva č. 2 Zastupiteľstva PSK na rok 2018  27.8.2018 - 21.9.2018  Vyhodnotenie výzvy bolo prerokované na 9. zasadnutí dňa 22.10.2018 - formát PDF Uznesením č. 108/2018 a č. 109/2018 (192 kB)formát PDF Príloha č. 1 k uzneseniu  č. 108/2018 (PDF 29 kB)  -  formát PDF Schválené dotácie - Program 2 (Kultúra) a Program 3 (Sociálne služby) - PDF (78,53 kB)
Výzva č. 1 PSK na rok 2018 5.3.2018 - 13.4.2018 Vyhodnotenie výzvy bolo prerokované na 6. zasadnutí dňa 25.6.2018 - formát PDF Uznesenie Z PSK č. 71/2018 (zo zasadnutia Zastupiteľstva PSK - 25.6.2018) - PDF (28 kB), Vyhodnotenie výzvy podľa programov,  formát PDF Príloha 1 k uzneseniu - vyhodnotenie ŠPORT - PDF (85,71 kB), formát PDF Príloha 2 k uzneseniu - vyhodnotenie KULTÚRA - PDF (97,5 kB), formát PDF Príloha 3 k uzneseniu - vyhodnotenie  SOCIÁLNE SLUŽBY - PDF (68 kB), formát PDF Príloha 4 k uzneseniu - vyhodnotenie  ŠPORT podprogram 1.3 - PDF (62,35 kB)
Výzva predsedu PSK (v rámci Výzvy PSK)   formát PDF Vyhodnotenie výzvy predsedu PSK

Dotácie na rok 2017

Výzva PSK 21.2. - 13. 04. 2017 Vyhodnotenie výzvy podľa programov - formát PDF Uznesenie ZPSK č. 524/2017 (zo zasadnutia Zastupiteľstva PSK - 19.6.2017) - PDF (28 kB), formát PDF Príloha 1 k uzneseniu - vyhodnotenie ŠPORT (1.1-1.3) - PDF (58 kB), formát PDF Príloha 2 k uzneseniu - vyhodnotenie KULTÚRA - PDF (75,5 kB), formát PDF Príloha 3 k uzneseniu - vyhodnotenie  ŠPORT (1.4) - PDF (45,4 kB)

Dotácie na rok 2016

Výzva Zastupiteľstva PSK 25.3. - 30. 04. 2016 Vyhodnotenie výzvy podľa programov - Program 1 Šport - vyhodnotenie (PDF, 38 kB)Progam 2 Kultúra - vyhodnotenie (PDF, 59 kB)Program 3 Sociálne služby - vyhodnotenie (PDF, 38 kB)
Výzva č. 2 Zastupiteľstva PSK 18.10. - 31. 10. 2016 Vyhodnotenie Výzvy č. 2 Zastupiteľstva PSK (PDF, 44 kB)
Výzva predsedu PSK 25.3. - 30. 04. 2016 Vyhodnotenie Výzvy predsedu PSK (PDF, 57 kB)

Dotácie na rok 2015

Výzva Zastupiteľstva PSK

28.08. - 25.09.2015

vyhodnotenie Výzvy Zastupiteľstva PSK (PDF, 45 kB)

Dotácie na rok 2014

Výzva predsedu PSK

23.04. - 13.05.2014 vyhodnotenie Výzvy predsedu PSK (PDF, 37 kB)

Výzva Zastupiteľstva PSK

23.04. - 13.05.2014 vyhodnotenie Výzvy Zastupiteľstva PSK (PDF, 88 kB)

Dotácie na rok 2013

Mimoriadna výzva PSK 31.7.2013 vyhodnotenie Mimoriadnej výzvy PSK (PDF, 35 kB)

Dotácie na rok 2012

Výzva predsedu PSK 14.5.2012 - 30.9.2012  vyhodnotenie Výzvy predsedu (PDF, 39 kB)
Výzva Zastupiteľstva PSK 21.02.2012 - 30.03.2012 vyhodnotenie výzvy

Zoznam subjektov

Zoznam subjektov, ktorým bola poskytnutá dotácia v zmysle VZN PSK

 • V rokoch 2010 a 2011 Prešovský samosprávny kraj nevypísal žiadne grantové schémy na poskytovanie dotácií v zmysle VZN č. 15/2008, a to z dôvodu nepriaznivej finančnej situácie.
 • v roku 2009 
 • v roku 2008
 • v roku 2007

Poskytnutie loga za účelom poskytnutia dotácie PSK

Na propagáciu a označenie kraja v súvislosti s poskytnutím dotácie PSK a udelením záštity predsedu PSK odporúčame používať nový logotyp PSK. Ten upravuje dizajn manuál, ktorý je na stiahnutie nižšie.

Prijímateľ dotácie je povinný prezentovať Prešovský samosprávny kraj ako podporovateľa projektu, na ktorý bola dotácia poskytnutá nasledovne:

„Projekt je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja“.

Zároveň sa prijímateľ zaväzuje prezentovať poskytovateľa prostredníctvom umiestnenia loga Prešovského samosprávneho kraja na všetkých tlačovinách, webstránkach spojených s projektom a príjemcom a ďalších komunikačných a marketingových výstupoch projektu.

 

Publikované: 26.11.2008 / Aktualizované: 14.12.2023 HoreTlačiť