Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Poskytovanie dotácií

Poskytovanie dotácií Prešovského samosprávneho kraja

Prešovský samosprávny kraj od roku 2017 poskytuje dotácie z vlastných príjmov v súlade s  VZN PSK č. 57/2017 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja

Do roku 2016 boli dotácie poskytnuté v súlade s VZN PSK č.15/2008.

Aktuálna výzva na rok 2019

 • Výzva pre región - (uzávierka žiadostí - I. kolo do 31.3.2019, II. kolo do  30.6.2019) 
 • Výzva predsedu PSK  (uzávierka podávania žiadostí priebežne, najneskôr do 31. 08. 2019)

Poskytnuté dotácie PSK - výzvy a vyhodnotenie

Poskytnuté dotácie podľa rokov - výzvy a vyhodnotenie
Výzva (typ, rok)  Trvanie výzvy  Vyhodnotenie výzvy
 

Dotácie rok 2019

Výzva Zastupiteľstva PSK na rok 2019  uzávierka podávania žiadostí 15. 02. 2019 Vyhodnotenie výzvy (schválené na 12. zasadnutí ZPSK dňa 8.4.2019) - formát PDF  Program 1- Šport (PDF, 54 kB),  formát PDF Program 2 - Kultúra (PDF, 66 kB), formát PDF Program 3 - Sociálne služby (PDF, 48,65 kB)

Dotácie rok 2018

   
Výzva č. 2 Zastupiteľstva PSK na rok 2018  27.8.2018 - 21.9.2018  Vyhodnotenie výzvy bolo prerokované na 9. zasadnutí dňa 22.10.2018 - formát PDF Uznesením č. 108/2018 a č. 109/2018 (192 kB)formát PDF Príloha č. 1 k uzneseniu  č. 108/2018 (PDF 29 kB)  -  formát PDF Schválené dotácie - Program 2 (Kultúra) a Program 3 (Sociálne služby) - PDF (78,53 kB)
Výzva č. 1 PSK na rok 2018 5.3.2018 - 13.4.2018 Vyhodnotenie výzvy bolo prerokované na 6. zasadnutí dňa 25.6.2018 - formát PDF Uznesenie Z PSK č. 71/2018 (zo zasadnutia Zastupiteľstva PSK - 25.6.2018) - PDF (28 kB), Vyhodnotenie výzvy podľa programov,  formát PDF Príloha 1 k uzneseniu - vyhodnotenie ŠPORT - PDF (85,71 kB), formát PDF Príloha 2 k uzneseniu - vyhodnotenie KULTÚRA - PDF (97,5 kB), formát PDF Príloha 3 k uzneseniu - vyhodnotenie  SOCIÁLNE SLUŽBY - PDF (68 kB), formát PDF Príloha 4 k uzneseniu - vyhodnotenie  ŠPORT podprogram 1.3 - PDF (62,35 kB)
Výzva predsedu PSK (v rámci Výzvy PSK)   formát PDF Vyhodnotenie výzvy predsedu PSK

Dotácie na rok 2017

Výzva PSK 21.2. - 13. 04. 2017 Vyhodnotenie výzvy podľa programov - formát PDF Uznesenie ZPSK č. 524/2017 (zo zasadnutia Zastupiteľstva PSK - 19.6.2017) - PDF (28 kB), formát PDF Príloha 1 k uzneseniu - vyhodnotenie ŠPORT (1.1-1.3) - PDF (58 kB), formát PDF Príloha 2 k uzneseniu - vyhodnotenie KULTÚRA - PDF (75,5 kB), formát PDF Príloha 3 k uzneseniu - vyhodnotenie  ŠPORT (1.4) - PDF (45,4 kB)

Dotácie na rok 2016

Výzva Zastupiteľstva PSK 25.3. - 30. 04. 2016 Vyhodnotenie výzvy podľa programov - Program 1 Šport - vyhodnotenie - PDF (38 kB), Progam 2 Kultúra - vyhodnotenie - PDF (59 kB), Program 3 Sociálne služby - vyhodnotenie - PDF (38 kB)
Výzva č. 2 Zastupiteľstva PSK 18.10. - 31. 10. 2016 Vyhodnotenie výzvy -  PDF (44 kB)
Výzva predsedu PSK 25.3. - 30. 04. 2016 Vyhodnotenie výzvy -  PDF (57 kB)

Dotácie na rok 2015

Výzva Zastupiteľstva PSK

28.08. - 25.09.2015

vyhodnotenie výzvy - PDF (45 kB)

Dotácie na rok 2014

Výzva predsedu PSK

23.04. - 13.05.2014 vyhodnotenie výzvy - PDF (37 kB)

Výzva Zastupiteľstva PSK

23.04. - 13.05.2014 vyhodnotenie výzvy - PDF (88 kB)

Dotácie na rok 2013

Mimoriadna výzva PSK 31.7.2013 vyhodnotenie výzvy - PDF (35 kB)

Dotácie na rok 2012

Výzva predsedu PSK 14.5.2012 - 30.9.2012  vyhodnotenie výzvy - PDF (39 kB)
Výzva Zastupiteľstva PSK 21.02.2012 - 30.03.2012 vyhodnotenie výzvy

Zoznam subjektov

Zoznam subjektov, ktorým bola poskytnutá dotácia v zmysle VZN PSK

 • V rokoch 2010 a 2011 Prešovský samosprávny kraj nevypísal žiadne grantové schémy na poskytovanie dotácií v zmysle VZN č. 15/2008, a to z dôvodu nepriaznivej finančnej situácie.
 • v roku 2009 
 • v roku 2008
 • v roku 2007

Na stiahnutie

LOGO PSK

Poskytnutie loga za účelom poskytnutia dotácie PSK

V zmysle zmluvy o s poskytnutím dotácí  a povinnej prezentácie kraja je k dispozícii na stiahnutie logo PSK. Zverejnené logo je určené LEN pre potreby propagácie kraja v súvislosti s dotáciami.

 

UPOZORNENIE na text v zmluve

Prijímateľ dotácie je povinný prezentovať Prešovský samosprávny kraj ako podporovateľa projektu, na ktorý bola dotácia poskytnutá nasledovne:

„Projekt je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja“. Zároveň sa prijímateľ zaväzuje prezentovať poskytovateľa prostredníctvom umiestnenia loga Prešovského samosprávneho kraja na všetkých tlačovinách, webstránkach spojených s projektom a príjemcom a ďalších komunikačných a marketingových výstupoch projektu.

 

Publikované: 26.11.2008 / Aktualizované: 09.04.2019 HoreTlačiť