Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zápisnice z otvárania obálok

Zápisnice z otvárania obálok a vyhodnotenia  poradia 

Zápisnice z otvárania obálok a vyhodnotenia  poradia návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prebytočný nehnuteľný majetok PSK doručených v obchodnej verejnej súťaži na podávanie návrhov na prevod nehnuteľného majetku PSK

Otváranie obálok  prebieha v súlade s § 16 ods. 3 zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a  v  súlade so „Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom PSK“ v platnom znení.

Komisia je vymenovaná predsedom PSK v súlade v zložení: predseda komisie a členovia komisie.

Zápisnice z otvárania obálok predložených ponúk

Publikované: 14.08.2020 / Aktualizované: 02.06.2021 HoreTlačiť