Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Ponuky VOS

Ponuky obchodnej verejnej súťaže (VOS/OVS)

OVS - Stredná odborná škola v Kežmarku - garáž a kôlňa s pozemkami v k.ú. Kežmarok

12.12.2011 Obchodná verejná súťaž na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prebytočný nehnuteľný majetok PSK - Stredná odborná škola, Kežmarok - garáž a kôlňa s pozemkami v k.ú. Kežmarok (uzávierka 27. decembra 2011 do 13.00 hod.)

OVS - Podtatranské osvetové stredisko v Poprade - doškoľovacie stredisko Zálesanka v k.ú. Zálesie

12.12.2011 Obchodná verejná súťaž na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prebytočný nehnuteľný majetok PSK - Podtatranské osvetové stredisko v Poprade - Doškoľovacie stredisko Zálesanka, k.ú Štrba (uzávierka 27. decembra 2011 do 13.00 hod.)

OVS - Správa a údržba ciest PSK - rekreačná chata s pozemkom v k.ú. Štrba

23.11.2011 Obchodná verejná súťaž na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prebytočný nehnuteľný majetok PSK - Správa a údržba ciest PSK - rekreačná chata s pozemkom, k.ú Štrba (uzávierka 9. decembra 2011 do 13.00 hod.)

OVS - SOŠ technická, Kukučínova 483/12, Poprad

26.10.2011 Obchodná verejná súťaž na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prebytočný nehnuteľný majetok PSK - Stredná odborná škola technická, Kukučínova 483/12, Poprad - pozemok a dielne v k.ú. Spišská Sobota (uzávierka 11. novembra 2011 do 13.00 hod.)

OVS - SOŠ Andyho Warhola Medzilaborce - pozemok v k.ú. Medzilaborce

19.10.2011 Obchodná verejná súťaž na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prebytočný nehnuteľný majetok PSK - Strednej odbornej školy A. Warhola v Medzilaborciach (uzávierka 3.11.2011 do 13.00 hod.)

OVS - Správa a údržba ciest PSK - rekreačná chata, k.ú Štrba

30.06.2011 Obchodná verejná súťaž na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prebytočný nehnuteľný majetok PSK - Správa a údržba ciest PSK - rekreačná chata, k.ú Štrba (uzávierka 15. júla 2011 do 13.00 hod.)

OVS - Správa a údržba ciest PSK

30.06.2011 Obchodná verejná súťaž na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prebytočný nehnuteľný majetok PSK - Správa a údržba ciest PSK - budova (rekreačná chata), k.ú Zlaté (uzávierka 15. júla 2011 do 13.00 hod.)

OVS - SOŠ technická, Kukučínova 483/12, Poprad

30.06.2011 Obchodná verejná súťaž na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prebytočný nehnuteľný majetok PSK - Stredná odborná škola technická, Kukučínova 483/12, Poprad - pozemok a dielne v k.ú. Spišská Sobota (uzávierka 15. júla 2011 do 13.00 hod.)

OVS - Gymnázium Poprad, pozemok v k.ú. Spišská Sobota

30.06.2011 Obchodná verejná súťaž na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prebytočný nehnuteľný majetok PSK - Gymnázium Poprad, pozemok v k.ú. Spišská Sobota (uzávierka 15. júla 2011 do 13.00 hod.)

OVS - Stredná priemyselná škola stavebná Prešov

30.06.2011 Obchodná verejná súťaž na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prebytočný nehnuteľný majetok PSK - Stredná priemyselná škola stavebná Prešov (uzávierka 15. júla 2011 do 13.00 hod.)

OVS - Strednej odbornej školy A. Warhola Medzilaborce

30.06.2011 Obchodná verejná súťaž na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prebytočný nehnuteľný majetok PSK - Strednej odbornej školy A. Warhola v Medzilaborciach (uzávierka 15. júla 2011 do 13.00 hod.)

OVS - SOŠ Stropkov, Domov mládeže v k.ú. Stropkov

30.06.2011 Obchodná verejná súťaž na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prebytočný nehnuteľný majetok PSK - Strednej odbornej školy Stropkov, Domov mládeže v k.ú. Stropkovuzávierka (15. júla 2011 do 13.00 hod.)

VOS - Krajské múzeum v Prešove, kaštieľ Svinia

01.12.2010 Verejná obchodná súťaž na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prebytočný nehnuteľný majetok PSK - Krajské múzeum v Prešove, kaštieľ Svinia (uzávierka 16. decembra 2010 do 13.00 hod.)

VOS - Stará Ľubovňa, Krízové stredisko

01.12.2010 Verejná obchodná súťaž na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prebytočný nehnuteľný majetok PSK - Stará Ľubovňa, Krízové centrum (uzávierka 16. decembra 2010 do 13.00 hod.)

VOS - Stará Ľubovňa

29.10.2010 Verejná obchodná súťaž na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prebytočný nehnuteľný majetok PSK - Stará Ľubovňa (uzávierka 15. novembra 2010 do 13.00 hod.)

Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10] 

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Odbor majetku a investícií 
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Sekretariát: 051 / 70 81 302

E-mail: jana.skybova@vucpo.sk

    
Publikované: 11.08.2016 / Aktualizované: 30.12.2020 HoreTlačiť