Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Ponuky VOS

Ponuky obchodnej verejnej súťaže (VOS/OVS)

OVS - Správa a údržba ciest PSK

30.06.2011 Obchodná verejná súťaž na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prebytočný nehnuteľný majetok PSK - Správa a údržba ciest PSK - budova (rekreačná chata), k.ú Zlaté (uzávierka 15. júla 2011 do 13.00 hod.)

OVS - SOŠ technická, Kukučínova 483/12, Poprad

30.06.2011 Obchodná verejná súťaž na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prebytočný nehnuteľný majetok PSK - Stredná odborná škola technická, Kukučínova 483/12, Poprad - pozemok a dielne v k.ú. Spišská Sobota (uzávierka 15. júla 2011 do 13.00 hod.)

OVS - Gymnázium Poprad, pozemok v k.ú. Spišská Sobota

30.06.2011 Obchodná verejná súťaž na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prebytočný nehnuteľný majetok PSK - Gymnázium Poprad, pozemok v k.ú. Spišská Sobota (uzávierka 15. júla 2011 do 13.00 hod.)

OVS - Stredná priemyselná škola stavebná Prešov

30.06.2011 Obchodná verejná súťaž na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prebytočný nehnuteľný majetok PSK - Stredná priemyselná škola stavebná Prešov (uzávierka 15. júla 2011 do 13.00 hod.)

OVS - Strednej odbornej školy A. Warhola Medzilaborce

30.06.2011 Obchodná verejná súťaž na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prebytočný nehnuteľný majetok PSK - Strednej odbornej školy A. Warhola v Medzilaborciach (uzávierka 15. júla 2011 do 13.00 hod.)

OVS - SOŠ Stropkov, Domov mládeže v k.ú. Stropkov

30.06.2011 Obchodná verejná súťaž na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prebytočný nehnuteľný majetok PSK - Strednej odbornej školy Stropkov, Domov mládeže v k.ú. Stropkovuzávierka (15. júla 2011 do 13.00 hod.)

VOS - Krajské múzeum v Prešove, kaštieľ Svinia

01.12.2010 Verejná obchodná súťaž na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prebytočný nehnuteľný majetok PSK - Krajské múzeum v Prešove, kaštieľ Svinia (uzávierka 16. decembra 2010 do 13.00 hod.)

VOS - Stará Ľubovňa, Krízové stredisko

01.12.2010 Verejná obchodná súťaž na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prebytočný nehnuteľný majetok PSK - Stará Ľubovňa, Krízové centrum (uzávierka 16. decembra 2010 do 13.00 hod.)

VOS - Stará Ľubovňa

29.10.2010 Verejná obchodná súťaž na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prebytočný nehnuteľný majetok PSK - Stará Ľubovňa (uzávierka 15. novembra 2010 do 13.00 hod.)

VOS - Orkucany

20.10.2010 Verejná obchodná súťaž na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prebytočný nehnuteľný majetok PSK - Orkucany (uzávierka 4. novembra 2010 do 13.00 hod.)

VOS - Krajské múzeum v Prešove

06.10.2010 Verejná obchodná súťaž na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prebytočný nehnuteľný majetok PSK - Krajské múzeum v Prešove (uzávierka 22. októbra 2010 do 13.00 hod.)

VOS - Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove

21.09.2010 Verejná obchodná súťaž na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prebytočný nehnuteľný majetok PSK - Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove (uzávierka 5. októbra 2010 do 13.00 hod.)

VOS - Šarišské múzeum v Bardejove

23.07.2010 Verejná obchodná súťaž na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prebytočný nehnuteľný majetok PSK - Šarišské múzeum v Bardejove (uzávierka 4. augusta 2010 do 13.00 hod.)

VOS - Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove

21.07.2010 Verejná obchodná súťaž na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prebytočný nehnuteľný majetok PSK - Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove (uzávierka 4. augusta 2010 do 13.00 hod.).

VOS - SOŠ polytechnická Humenné (II.)

09.07.2010 Verejná obchodná súťaž na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prebytočný nehnuteľný majetok PSK - SOŠ polytechnická Humenné (uzávierka 23. júla 2010 do 13.00 hod.).

Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8] 

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Odbor majetku a investícií 
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Sekretariát: 051 / 70 81 302

E-mail: viktoria.antusova@vucpo.sk

    
Publikované: 11.08.2016 / Aktualizované: 11.08.2016 HoreTlačiť