Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Priamy predaj (PP) hnuteľného majetku Ú PSK

Na základe § 9a, ods. 1, písm. c), ods. 5 zákona NR SR č. 446/2001 o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, Úrad PSK ponúka fyzickým a právnickým osobám na odpredaj prebytočný hnuteľný majetok.

 

Špecifikácia hnuteľného majetku :

Názov majetku : Osobné motorové vozidlo

Značka a typ vozidla: Škoda Octavia 1.9 TDI 5dv sedan

Rok výroby: 2002

E.Č.: PO – 106 BE

Počet ubehnutých km: 510 297

Vstupná cena: 23 031,33 €

Zostatková cena: 0,00 €

Technický stav: Úmerný dobe prevádzky a počtu najazdených kilometrov (poškodené palivové čerpadlo a nutná oprava spojky).

V žiadosti o odkúpenie je potrebné uviesť:

 • presné označenie kupujúceho (u fyzickej osoby – meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, číslo OP; u právnickej osoby – názov, IČO, sídlo, označenie v príslušnom registri)
 • ponúkanú cenu
 • bankové spojenie a číslo účtu kupujúceho

Kritériom pre vyhodnotenie najvýhodnejšej ponuky bude ponúknutá cena.

Ďalšie podmienky:

 • mimálna kúpna cena je určená znaleckým posudkom
 • poplatok za vyhotovenie znaleckého posudku pôjde na ťarchu kupujúceho
 • s obsahom znaleckého posudku a s výškou poplatku za jeho vyhotovenie bude kupujúci oboznámený pred uzavretím kúpnej zmluvy

Žiadosti o uvedený majetok zasielajte na adresu:

Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Organizačný odbor
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

Žiadosti je potrebné doručiť najneskôr do 05.01.2010. Rozhodujúci je dátum na prezenčnej pečiatke Úradu PSK.

 

 

 

Publikované: 21.12.2009 / Aktualizované: 24.01.2013 HoreTlačiť