Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Archív - odpredaj majetku

Archív ponúk na odpredaj majetku PSK 

O.V.S. (OVS, VOS) - obchodná verejná súťaž, PP - priamy predaj, PHOZ  - prípad hodný osobitného zreteľa

Priamy predaj (PP) - Stredná odborná škola polytechnická Humenné

01.11.2009 Priamy predaj nehnuteľného majetku PSK - Stredná odborná škola polytechnická Humenné (uzávierka 18.11.2009)

VOS - Správa a údržba ciest PSK (Sabinov - Orkucany)

28.09.2009 Verejná obchodná súťaž na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prebytočný nehnuteľný majetok PSK - SUC PSK (uzávierka 15. 10. 2009 do 13.00 hod.).

Priamy predaj (PP) - Správa a údržba ciest PSK, Prešov

09.09.2009 Priamy predaj nehnuteľného majetku PSK - SÚC PSK, Prešov (uzávierka 25. 9. 2009).

VOS - SOŠ polytechnická, Humenné

07.09.2009 Verejná obchodná súťaž na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prebytočný nehnuteľný majetok PSK - SOŠ polytechnická, Humenné (uzávierka 30. 9. 2009 do 13.00 hod.).

VOS - SOŠ A. Warhola, Medzilaborce

06.07.2009 Verejná obchodná súťaž na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prebytočný nehnuteľný majetok PSK - SOŠ A. Warhola, Medzilaborce (uzávierka 30. 7. 2009 do 13,00 hod.).

VOS - Pusté pole

06.07.2009 Verejná obchodná súťaž na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prebytočný nehnuteľný majetok PSK - Pusté pole (uzávierka 20. 7. 2009 do 13,00 hod.).

VOS - Vihorlatská hvezdáreň, Humenné

25.05.2009 Verejna obchodná súťaž na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prebytočný nehnuteľný majetok PSK - Humenné (uzávierka 8. 6. 2009 do 13,00 hod.)

VOS - Bardejovské Kúpele

25.05.2009 Verejna obchodná súťaž na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prebytočný nehnuteľný majetok PSK - Bardejovské Kúpele (uzávierka 8. 6. 2009 do 13,00 hod.)

VOS na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prebytočný nehnuteľný majetok PSK - Bardejovské kúpele

27.03.2009 Verejna obchodná súťaž na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prebytočný nehnuteľný majetok PSK - Bardejovské kúpele

VOS na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prebytočný nehnuteľný majetok PSK

11.11.2008 prevod nehnuteľného majetku v správe Stredného odborného učilišťa drevárskeho Prešov, zapísaného na LV č. 1226, k.ú. Ľubotice

Strana:
Publikované: 19.11.2020 / Aktualizované: 11.11.2021 HoreTlačiť