Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Archív - odpredaj majetku

Archív ponúk na odpredaj majetku PSK 

O.V.S. (OVS, VOS) - obchodná verejná súťaž, PP - priamy predaj, PHOZ  - prípad hodný osobitného zreteľa

Zámena nehnuteľného majetku - pozemkov v k. ú. Nižný Hrabovec z dôvodu hodného osobitného zreteľa

13.08.2021 Zverejnenie zámeru na prevod nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Zámena nehnuteľného majetku - pozemkov v k. ú. Nižný Hrabovec (zverejnené od 13.08.2021 do 30.08.2021)

Prevod majetku v k. ú. Lackovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

13.08.2021 Zverejnenie zámeru na prevod pozemkov v k.ú. Lackovce do vlastníctva obce Lackovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa (zverejnené od 13.08.2021 do 30.08.2021)

Zámena nehnuteľného majetku - pozemkov v k. ú. Bardejov z dôvodu hodného osobitného zreteľa

13.08.2021 Zverejnenie zámeru na prevod nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa -  Zámena nehnuteľného majetku - pozemkov v k. ú. Bardejov (zverejnené od 13.08.2021 do 30.08.2021)

O.V.S - Školský internát Sabinov, budova a pozemok v k. ú. Sabinov

13.07.2021 Obchodná verejná súťaž –Školský internát Sabinov, budova a pozemok v k. ú. Sabinov (uzávierka 06.08.2021, 13:00)

O.V.S.- Stredná priemyselná škola drevárska, budova a pozemky v k. ú. Ľubotice

13.07.2021 Obchodná verejná súťaž – Stredná priemyselná škola drevárska, budova a pozemky v k. ú. Ľubotice (uzávierka 06.08.2021, 13:00)

Prevod nehnuteľného majetku v k. ú. Sabinov z dôvodu hodného osobitného zreteľa

03.06.2021 Prevod nehnuteľného majetku v k. ú. Sabinov z dôvodu hodného osobitného zreteľa (zverejnené od 03.06.2021 do 21.06.2021, 10:00)

Zámena nehnuteľného majetku - pozemkov v k. ú. Podolínec z dôvodu hodného osobitného zreteľa

03.06.2021 Zámena nehnuteľného majetku - pozemkov v k. ú. Prešov z dôvodu hodného osobitného zreteľa (zverejnené od 03.06.2021 do 21.06.2021, 10:00)

Prevod nehnuteľného majetku v k. ú. Orkucany z dôvodu hodného osobitného zreteľa

03.06.2021 Prevod nehnuteľného majetku v k. ú. Orkucany z dôvodu hodného osobitného zreteľa (zverejnené od 03.06.2021 do 21.06.2021, 10:00)

O.V.S. Byt č.2, vchod 1, prvé poschodie, k.ú. Bijacovce

03.05.2021 O.V.S. Byt č.2, vchod 1, prvé poschodie, k.ú. Bijacovce (uzávierka 19.05.2021,13:00)

O.V.S. - SPŠ drevárska, budova a pozemky v k. ú. Ľubotice

03.05.2021 Obchodná verejná súťaž – Stredná priemyselná škola drevárska, budova a pozemky v k. ú. Ľubotice (uzávierka 19.05.2021, 13:00)

Strana:
Publikované: 19.11.2020 / Aktualizované: 11.11.2021 HoreTlačiť