Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Archív - odpredaj majetku

Archív ponúk na odpredaj majetku PSK 

O.V.S. (OVS, VOS) - obchodná verejná súťaž, PP - priamy predaj, PHOZ  - prípad hodný osobitného zreteľa

VOS - SOŠ polytechnická Humenné (II.)

09.07.2010 Verejná obchodná súťaž na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prebytočný nehnuteľný majetok PSK - SOŠ polytechnická Humenné (uzávierka 23. júla 2010 do 13.00 hod.).

VOS - SOŠ, Sabinov

09.07.2010 Verejná obchodná súťaž na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prebytočný nehnuteľný majetok PSK - SOŠ Sabinov (uzávierka 23. júla 2010 do 13.00 hod.).

VOS - Stredná odborná škola polytechnická, Humenné

09.07.2010 Verejná obchodná súťaž na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prebytočný nehnuteľný majetok PSK - SOŠ polytechnická Humenné (uzávierka 23. júla 2010 do 13.00 hod.).

VOS - Podtatranská knižnica v Poprade

09.07.2010 Verejná obchodná súťaž na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prebytočný nehnuteľný majetok PSK - Podtatranská knižnica v Poprade (uzávierka 23. júla 2010 do 13.00 hod.).

VOS - Sabinov - Orkucany

09.07.2010 Verejná obchodná súťaž na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prebytočný nehnuteľný majetok PSK - Sabinov - Orkucany (uzávierka 23. júla 2010 do 13.00 hod.).

Priamy predaj (PP) - Podtatranská knižnica Poprad

28.04.2010 Priamy predaj nehnuteľného majetku PSK - Podtatranská knižnica Poprad (uzávierka 17.05.2010)

Priamy predaj (PP) - SOŠ polytechnická Humenné

22.04.2010 Priamy predaj (PP) - SOŠ polytechnickej Humenné

Priamy predaj (PP) - Podtatranská knižnica Poprad

23.02.2010 Priamy predaj nehnuteľného majetku PSK - Podtatranská knižnica Poprad (uzávierka 12.3.2010)

Priamy predaj (PP) hnuteľného majetku Ú PSK

21.12.2009 Priamy predaj (PP) hnuteľného majetku Ú PSK (uzávierka 5.1.2010)

Priamy predaj (PP) hnuteľného majetku Ú PSK

20.11.2009 Priamy predaj hnuteľného majetku Úradu PSK (uzávierka 3. 12. 2009)

Strana:
Publikované: 19.11.2020 / Aktualizované: 11.11.2021 HoreTlačiť