Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Archív - odpredaj majetku

Archív ponúk na odpredaj majetku PSK 

O.V.S. (OVS, VOS) - obchodná verejná súťaž, PP - priamy predaj, PHOZ  - prípad hodný osobitného zreteľa

VOS - Krajské múzeum v Prešove, kaštieľ Svinia

01.12.2010 Verejná obchodná súťaž na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prebytočný nehnuteľný majetok PSK - Krajské múzeum v Prešove, kaštieľ Svinia (uzávierka 16. decembra 2010 do 13.00 hod.)

VOS - Stará Ľubovňa, Krízové stredisko

01.12.2010 Verejná obchodná súťaž na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prebytočný nehnuteľný majetok PSK - Stará Ľubovňa, Krízové centrum (uzávierka 16. decembra 2010 do 13.00 hod.)

VOS - Stará Ľubovňa

29.10.2010 Verejná obchodná súťaž na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prebytočný nehnuteľný majetok PSK - Stará Ľubovňa (uzávierka 15. novembra 2010 do 13.00 hod.)

VOS - Orkucany

20.10.2010 Verejná obchodná súťaž na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prebytočný nehnuteľný majetok PSK - Orkucany (uzávierka 4. novembra 2010 do 13.00 hod.)

VOS - Krajské múzeum v Prešove

06.10.2010 Verejná obchodná súťaž na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prebytočný nehnuteľný majetok PSK - Krajské múzeum v Prešove (uzávierka 22. októbra 2010 do 13.00 hod.)

VOS - Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove

21.09.2010 Verejná obchodná súťaž na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prebytočný nehnuteľný majetok PSK - Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove (uzávierka 5. októbra 2010 do 13.00 hod.)

VOS - Šarišské múzeum v Bardejove

23.07.2010 Verejná obchodná súťaž na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prebytočný nehnuteľný majetok PSK - Šarišské múzeum v Bardejove (uzávierka 4. augusta 2010 do 13.00 hod.)

VOS - Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove

21.07.2010 Verejná obchodná súťaž na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prebytočný nehnuteľný majetok PSK - Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove (uzávierka 4. augusta 2010 do 13.00 hod.).

VOS - SOŠ polytechnická Humenné (II.)

09.07.2010 Verejná obchodná súťaž na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prebytočný nehnuteľný majetok PSK - SOŠ polytechnická Humenné (uzávierka 23. júla 2010 do 13.00 hod.).

VOS - SOŠ, Sabinov

09.07.2010 Verejná obchodná súťaž na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prebytočný nehnuteľný majetok PSK - SOŠ Sabinov (uzávierka 23. júla 2010 do 13.00 hod.).

Strana:
Publikované: 19.11.2020 / Aktualizované: 11.11.2021 HoreTlačiť