Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Archív - odpredaj majetku

Archív ponúk na odpredaj majetku PSK 

O.V.S. (OVS, VOS) - obchodná verejná súťaž, PP - priamy predaj, PHOZ  - prípad hodný osobitného zreteľa

O.V.S. – škola s areálom na ul. Kukučínová 1, Sabinov

11.10.2021 O.V.S. – škola s areálom na ul. Kukučínová 1, Sabinov (uzávierka 29.10.2021, 10:00)

O.V.S. Byt č.6, vchod 1, druhé poschodie, k.ú. Bijacovce

11.10.2021 O.V.S. Byt č.6, vchod 1, druhé poschodie, k.ú. Bijacovce (uzávierka 29.10.2021,10:00)

O.V.S. - SPŠ drevárska, budova a pozemky v k.ú. Ľubotice

11.10.2021 O.V.S. - SPŠ drevárska, budova a pozemky v k.ú. Ľubotice (uzávierka 29.10.2021, 10:00)

Budúci prevod majetku v k. ú. Lomnička z dôvodu hodného osobitného zreteľa

01.10.2021 Budúci prevod nehnuteľného majetku z vlastníctva PSK –pozemok nachádzajúci sa v k.ú. Lomnička do vlastníctva Východoslovenská distribučná, a.s. z dôvodu hodného osobitného zreteľa. (zverejnené od 01.10.2021 do 18.10.2021)

Prevod majetku v k. ú. Bušovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

01.10.2021 Prevod nehnuteľného majetku z vlastníctva PSK – cesta III/3104 a súvisiaci pozemok nachádzajúci sa v k.ú. Bušovce do vlastníctva obce Bušovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa (zverejnené od 01.10.2021 do 18.10.2021)

Prevod majetku v k. ú. Ďapalovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

01.10.2021 Prevod nehnuteľného majetku z vlastníctva PSK – cesta III/3573 a súvisiaci pozemok nachádzajúci sa v k.ú. Ďapalovce do vlastníctva obec Ďapalovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa. (zverejnené od 01.10.2021 do 18.10.2021)

O.V.S. – škola s areálom na ul. Kukučínová 1, Sabinov

06.09.2021 Obchodná verejná súťaž – škola s areálom na ul. Kukučínová 1, Sabinov (uzávierka 27.9.2021, 10:00)

O.V.S. - SPŠ drevárska, budova a pozemky v k.ú. Ľubotice

06.09.2021 O.V.S. - SPŠ drevárska, budova a pozemky v k.ú. Ľubotice (uzávierka 27.09.2021)

O.V.S. Byt č.6, vchod 1, druhé poschodie, k.ú. Bijacovce

06.09.2021 O.V.S. Byt č.6, vchod 1, druhé poschodie, k.ú. Bijacovce (uzávierka 27.09.2021,10:00)

O.V.S - Školský internát Sabinov, budova a pozemok v k. ú. Sabinov

06.09.2021 Obchodná verejná súťaž –Školský internát Sabinov, budova a pozemok v k. ú. Sabinov (uzávierka 27.09.2021, 10:00)

Strana:
Publikované: 19.11.2020 / Aktualizované: 11.11.2021 HoreTlačiť