Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Archív - odpredaj majetku

Archív ponúk na odpredaj majetku PSK 

O.V.S. (OVS, VOS) - obchodná verejná súťaž, PP - priamy predaj, PHOZ  - prípad hodný osobitného zreteľa

O.V.S. Škola s areálom na ul. Kukučínová 1, Sabinov

23.03.2022 O.V.S. – škola s areálom na ul. Kukučínová 1, Sabinov (uzávierka 08.04.2022, 10:00)

O.V.S. Budova školských dielní s pozemkom k. ú. Kučín nad Ondavou

23.03.2022 O.V.S. – Budova školských dielní s pozemkom k.ú. Kučín nad Ondavou (uzávierka 08.04.2022, 10:00)

Zámena nehnuteľného majetku - pozemkov v k. ú. Sedliská z dôvodu hodného osobitného zreteľa

18.03.2022 Zámena nehnuteľného majetku - pozemkov v k. ú. Sedliská z dôvodu hodného osobitného zreteľa (zverejnené od 18.03.2022 do 04.04.2022)

Prevod majetku v k. ú. Orkucany z dôvodu hodného osobitného zreteľa

18.03.2022 Prevod nehnuteľného majetku z vlastníctva PSK v k.ú. Orkucany do podielového spoluvlastníctva kupujúcich – Pavol Konkoľ a Ing. Slávka Tiritová z dôvodu hodného osobitného zreteľa.(zverejnené od 18.03.2022 do 04.04.2022)

Prevod majetku v k. ú. Orkucany z dôvodu hodného osobitného zreteľa

18.03.2022 Prevod nehnuteľného majetku z vlastníctva PSK v k. ú. Orkucany do podielového spoluvlastníctva kupujúcich – Ing. Mária Vlkolinská z dôvodu hodného osobitného zreteľa.(zverejnené od 18.03.2022 do 04.04.2022)

Prevod majetku v k. ú. Orkucany z dôvodu hodného osobitného zreteľa

18.03.2022 Prevod nehnuteľného majetku z vlastníctva PSK v k.ú. Orkucany do podielového spoluvlastníctva kupujúcich – Mgr. Júlia Benková z dôvodu hodného osobitného zreteľa (zverejnené od 18.03.2022 do 04.04.2022).

Prevod spoluvlastníckeho podielu mesto Stará Ľubovňa z dôvodu hodného osobitného zreteľa

18.03.2022 Prevod spoluvlastníckeho podielu mesto Stará Ľubovňa z dôvodu hodného osobitného zreteľa (zverejnenie od 18.03.2022 do 04.04.2022)

Uzatvorenie Zmluvy o budúcej Kúpnej zmluve medzi MH Invest, s.r.o. a Prešovským samosprávnym krajom

18.03.2022 Uzatvorenie Zmluvy o budúcej Kúpnej zmluve medzi MH Invest, s.r.o. a Prešovským samosprávnym krajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa (zverejnené od 18.03.2022 do 04.04.2022)

O.V.S. SPŠ drevárska, budova a pozemky v k.ú. Ľubotice

14.02.2022 O.V.S. - SPŠ drevárska, budova a pozemky v k.ú. Ľubotice (uzávierka 04.03.2022, 10:00)

O.V.S. Školský internát Sabinov, budova a pozemok v k. ú. Sabinov

14.02.2022 O.V.S. –Školský internát Sabinov, budova a pozemok v k. ú. Sabinov (uzávierka 04.03.2022, 10:00)

Strana:
Publikované: 19.11.2020 / Aktualizované: 11.11.2021 HoreTlačiť