Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Archív - odpredaj majetku

Archív ponúk na odpredaj majetku PSK 

O.V.S. (OVS, VOS) - obchodná verejná súťaž, PP - priamy predaj, PHOZ  - prípad hodný osobitného zreteľa

Prevod majetku v k. ú. Humenné z dôvodu hodného osobitného zreteľa

30.09.2022 Prevod majetku v k. ú. Humenné z dôvodu hodného osobitného zreteľa (zverejnené od 30.09.2022 do 17.10.2022)

Prevod majetku v k. ú. Levoča z dôvodu hodného osobitného zreteľa

30.09.2022 Prevod majetku v k. ú. Levoča z dôvodu hodného osobitného zreteľa (zverejnené od 30.09.2022 do 17.10.2022)

Zmena uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 1026/2022 zo dňa 30.08.2022

30.09.2022 Zmena uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 1026/2022 zo dňa 30.08.2022 (zverejnené od 30.09.2022 do 17.10.2022)

Prevod majetku v k. ú. Kručov z dôvodu hodného osobitného zreteľa

30.09.2022 Prevod majetku v k. ú. Kručov z dôvodu hodného osobitného zreteľa (zverejnené od 30.09.2022 do 17.10.2022)

Prevod majetku v k. ú. Starina z dôvodu hodného osobitného zreteľa

30.09.2022 Prevod majetku v k. ú. Starina z dôvodu hodného osobitného zreteľa (zverejnené od 30.09.2022 do 17.10.2022)

Prevod majetku v k. ú. Zámutov z dôvodu hodného osobitného zreteľa

30.09.2022 Prevod majetku v k. ú. Zámutov z dôvodu hodného osobitného zreteľa (zverejnené od 30.09.2022 do 17.10.2022)

Zrušenie uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 408/2020 zo dňa 10.02.2020 a uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 510/2020 zo dňa 22.06.2020

30.09.2022 Zrušenie uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 408/2020 zo dňa 10.02.2020 a uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 510/2020 zo dňa 22.06.2020 (zverejnené od 30.09.2022 do 17.10.2022)

O.V.S.Budova školských dielní s pozemkom k.ú. Kučín nad Ondavou

30.09.2022 O.V.S. – Budova školských dielní s pozemkom k.ú. Kučín nad Ondavou (uzávierka 14.10.2022, 10:00)

O.V.S. Školský internát Sabinov, budova a pozemok v k. ú. Sabinov

30.09.2022 O.V.S. –Školský internát Sabinov, budova a pozemok v k. ú. Sabinov (uzávierka 14.10.2022, 10:00)

O.V.S. – škola s areálom na ul. Kukučínová 1, Sabinov

30.09.2022 O.V.S. – škola s areálom na ul. Kukučínová 1, Sabinov (uzávierka 14.10.2022, 10:00)

Strana:
Publikované: 19.11.2020 / Aktualizované: 11.11.2021 HoreTlačiť