Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Archív - odpredaj majetku

Archív ponúk na odpredaj majetku PSK 

O.V.S. (OVS, VOS) - obchodná verejná súťaž, PP - priamy predaj, PHOZ  - prípad hodný osobitného zreteľa

 

 

Prevod nehnuteľného majetku v k. ú. Prešov z dôvodu hodného osobitného zreteľa

12.03.2021 Prevod nehnuteľného majetku v k. ú. Prešov z dôvodu hodného osobitného zreteľa (zverejnené od 12.03.2021 do 29.03.2021, 10:00)

Prevod nehnuteľného majetku v k. ú. Humenné z dôvodu hodného osobitného zreteľa

12.03.2021 Prevod nehnuteľného majetku v k. ú. Humenné z dôvodu hodného osobitného zreteľa (zverejnené od 12.03.2021 do 29.03.2021, 10:00)

Prevod nehnuteľného majetku v k. ú. Makovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

12.03.2021 Prevod nehnuteľného majetku v k. ú. Makovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa (zverejnené od 12.03.2021 do 29.03.2021, 10:00)

Prevod nehnuteľného majetku v k. ú. Vlková z dôvodu hodného osobitného zreteľa

12.03.2021 Prevod nehnuteľného majetku v k. ú. Vlková z dôvodu hodného osobitného zreteľa (zverejnené od 12.03.2021 do 29.03.2021, 10:00)

Zámena nehnuteľného majetku - pozemkov v k. ú. Stráže pod Tatrami z dôvodu hodného osobitného zreteľa

12.03.2021 Zámena nehnuteľného majetku - pozemkov v k. ú. Stráže pod Tatrami z dôvodu hodného osobitného zreteľa (zverejnené od 12.03.2021 do 29.03.2021, 10:00)

Zámena nehnuteľného majetku v k. ú. Sečovská Polianka z dôvodu hodného osobitného zreteľa

12.03.2021 Zámena nehnuteľného majetku - pozemkov v k. ú. Sečovská Polianka z dôvodu hodného osobitného zreteľa (zverejnené od 12.03.2021 do 29.03.2021, 10:00)

O.V.S. - SPŠ drevárska, budova a pozemky v k. ú. Ľubotice

08.03.2021 Obchodná verejná súťaž – Stredná priemyselná škola drevárska, budova a pozemky v k. ú. Ľubotice (uzávierka 23.03.2021, 13:00)

O.V.S – stavby a pozemok v k. ú. Spišská Sobota

08.02.2021 O.V.S – stavby a pozemok v k. ú. Spišská Sobota (uzávierka 01.03.2021, 13:00 hod.)

O.V.S. Byt č.2, vchod 1, prvé poschodie, k.ú. Bijacovce

08.02.2021 O.V.S. Byt č.2, vchod 1, prvé poschodie, k.ú. Bijacovce (uzávierka 01.03.2021,13:00)

O.V.S – škola a pozemok v k.ú. Stropkov

08.02.2021 O.V.S – škola a pozemok v k.ú. Stropkov (uzávierka 01.03.2021, 13:00 hod.)

Strana:

 

 

Publikované: 19.11.2020 / Aktualizované: 10.03.2021 HoreTlačiť