Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Archív ponúk PHOZ

PHOZ  - prípad hodný osobitného zreteľa

Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10] 

Prevod majetku v k. ú. Orkucany z dôvodu hodného osobitného zreteľa

01.06.2022 Prevod majetku v k. ú. Orkucany z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Prevod majetku v k. ú. Lackovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

26.05.2022 26.05.2022 Prevod majetku v k. ú. Lackovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa (zverejnené od 26.05.2022 do 13.06.2022)

Zámena nehnuteľného majetku - pozemkov v k. ú. Sedliská z dôvodu hodného osobitného zreteľa

18.03.2022 Zámena nehnuteľného majetku - pozemkov v k. ú. Sedliská z dôvodu hodného osobitného zreteľa (zverejnené od 18.03.2022 do 04.04.2022)

Prevod majetku v k. ú. Orkucany z dôvodu hodného osobitného zreteľa

18.03.2022 Prevod nehnuteľného majetku z vlastníctva PSK v k.ú. Orkucany do podielového spoluvlastníctva kupujúcich – Pavol Konkoľ a Ing. Slávka Tiritová z dôvodu hodného osobitného zreteľa.(zverejnené od 18.03.2022 do 04.04.2022)

Prevod majetku v k. ú. Orkucany z dôvodu hodného osobitného zreteľa

18.03.2022 Prevod nehnuteľného majetku z vlastníctva PSK v k. ú. Orkucany do podielového spoluvlastníctva kupujúcich – Ing. Mária Vlkolinská z dôvodu hodného osobitného zreteľa.(zverejnené od 18.03.2022 do 04.04.2022)

Prevod majetku v k. ú. Orkucany z dôvodu hodného osobitného zreteľa

18.03.2022 Prevod nehnuteľného majetku z vlastníctva PSK v k.ú. Orkucany do podielového spoluvlastníctva kupujúcich – Mgr. Júlia Benková z dôvodu hodného osobitného zreteľa (zverejnené od 18.03.2022 do 04.04.2022).

Prevod spoluvlastníckeho podielu mesto Stará Ľubovňa z dôvodu hodného osobitného zreteľa

18.03.2022 Prevod spoluvlastníckeho podielu mesto Stará Ľubovňa z dôvodu hodného osobitného zreteľa (zverejnenie od 18.03.2022 do 04.04.2022)

Uzatvorenie Zmluvy o budúcej Kúpnej zmluve medzi MH Invest, s.r.o. a Prešovským samosprávnym krajom

18.03.2022 Uzatvorenie Zmluvy o budúcej Kúpnej zmluve medzi MH Invest, s.r.o. a Prešovským samosprávnym krajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa (zverejnené od 18.03.2022 do 04.04.2022)

Prevod majetku v k. ú. Tatranská Lomnica z dôvodu hodného osobitného zreteľa

19.11.2021 Prevod majetku v k. ú. Tatranská Lomnica z dôvodu hodného osobitného zreteľa - zmena uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 784/2021 zo dňa 30.08.2021(zverejnené od 19.11.2021 do 06.12.2021)

Budúci prevod majetku v k. ú. Lomnička z dôvodu hodného osobitného zreteľa

01.10.2021 Budúci prevod nehnuteľného majetku z vlastníctva PSK –pozemok nachádzajúci sa v k.ú. Lomnička do vlastníctva Východoslovenská distribučná, a.s. z dôvodu hodného osobitného zreteľa. (zverejnené od 01.10.2021 do 18.10.2021)

Prevod majetku v k. ú. Bušovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

01.10.2021 Prevod nehnuteľného majetku z vlastníctva PSK – cesta III/3104 a súvisiaci pozemok nachádzajúci sa v k.ú. Bušovce do vlastníctva obce Bušovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa (zverejnené od 01.10.2021 do 18.10.2021)

Prevod majetku v k. ú. Ďapalovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

01.10.2021 Prevod nehnuteľného majetku z vlastníctva PSK – cesta III/3573 a súvisiaci pozemok nachádzajúci sa v k.ú. Ďapalovce do vlastníctva obec Ďapalovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa. (zverejnené od 01.10.2021 do 18.10.2021)

Prevod majetku v k. ú. Tatranská Lomnica z dôvodu hodného osobitného zreteľa

13.08.2021 Zverejnenie zámeru na prevod 2/3 podielu na združenej investícii PSK do vlastníctva mesta Vysoké Tatry, z dôvodu hodného osobitného zreteľa (zverejnené od 13.08.2021 do 30.08.2021)

Zámena nehnuteľného majetku - pozemkov v k. ú. Levoča z dôvodu hodného osobitného zreteľa

13.08.2021 Zámena nehnuteľného majetku - pozemkov v k. ú. Levoča z dôvodu hodného osobitného zreteľa (zverejnené od 13.08.2021 do 30.08.2021)

Zámena nehnuteľného majetku - pozemkov v k. ú. Nižný Hrabovec z dôvodu hodného osobitného zreteľa

13.08.2021 Zverejnenie zámeru na prevod nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Zámena nehnuteľného majetku - pozemkov v k. ú. Nižný Hrabovec (zverejnené od 13.08.2021 do 30.08.2021)

Prevod majetku v k. ú. Lackovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

13.08.2021 Zverejnenie zámeru na prevod pozemkov v k.ú. Lackovce do vlastníctva obce Lackovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa (zverejnené od 13.08.2021 do 30.08.2021)

Zámena nehnuteľného majetku - pozemkov v k. ú. Bardejov z dôvodu hodného osobitného zreteľa

13.08.2021 Zverejnenie zámeru na prevod nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa -  Zámena nehnuteľného majetku - pozemkov v k. ú. Bardejov (zverejnené od 13.08.2021 do 30.08.2021)

Prevod nehnuteľného majetku v k. ú. Sabinov z dôvodu hodného osobitného zreteľa

03.06.2021 Prevod nehnuteľného majetku v k. ú. Sabinov z dôvodu hodného osobitného zreteľa (zverejnené od 03.06.2021 do 21.06.2021, 10:00)

Zámena nehnuteľného majetku - pozemkov v k. ú. Podolínec z dôvodu hodného osobitného zreteľa

03.06.2021 Zámena nehnuteľného majetku - pozemkov v k. ú. Prešov z dôvodu hodného osobitného zreteľa (zverejnené od 03.06.2021 do 21.06.2021, 10:00)

Prevod nehnuteľného majetku v k. ú. Orkucany z dôvodu hodného osobitného zreteľa

03.06.2021 Prevod nehnuteľného majetku v k. ú. Orkucany z dôvodu hodného osobitného zreteľa (zverejnené od 03.06.2021 do 21.06.2021, 10:00)

Prevod nehnuteľného majetku v k. ú. Prešov z dôvodu hodného osobitného zreteľa

12.03.2021 Prevod nehnuteľného majetku v k. ú. Prešov z dôvodu hodného osobitného zreteľa (zverejnené od 12.03.2021 do 29.03.2021, 10:00)

Prevod nehnuteľného majetku v k. ú. Humenné z dôvodu hodného osobitného zreteľa

12.03.2021 Prevod nehnuteľného majetku v k. ú. Humenné z dôvodu hodného osobitného zreteľa (zverejnené od 12.03.2021 do 29.03.2021, 10:00)

Prevod nehnuteľného majetku v k. ú. Makovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

12.03.2021 Prevod nehnuteľného majetku v k. ú. Makovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa (zverejnené od 12.03.2021 do 29.03.2021, 10:00)

Prevod nehnuteľného majetku v k. ú. Vlková z dôvodu hodného osobitného zreteľa

12.03.2021 Prevod nehnuteľného majetku v k. ú. Vlková z dôvodu hodného osobitného zreteľa (zverejnené od 12.03.2021 do 29.03.2021, 10:00)

Zámena nehnuteľného majetku - pozemkov v k. ú. Stráže pod Tatrami z dôvodu hodného osobitného zreteľa

12.03.2021 Zámena nehnuteľného majetku - pozemkov v k. ú. Stráže pod Tatrami z dôvodu hodného osobitného zreteľa (zverejnené od 12.03.2021 do 29.03.2021, 10:00)

 

Publikované: 01.04.2011 / Aktualizované: 23.11.2018 HoreTlačiť