Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Archív ponúk PHOZ

PHOZ  - prípad hodný osobitného zreteľa

Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8] 

Prevod podielu nehnuteľného majetku v k. ú. Štrba z dôvodu hodného osobitného zreteľa

24.01.2020 Zverejnenie zámeru na prevod podielu k nehnuteľného majetku do vlastníctva kupujúceho obce Štrba z dôvodu hodného osobitného zreteľa (zverejnené od 24.01.2020 do 10.02.2020, 10:00)

Prevod nehnuteľného majetku v k. ú. Nižný Hrabovec z dôvodu hodného osobitného zreteľa

24.01.2020 Zverejnenie zámeru na prevod nehnuteľného majetku v správe SÚC PSK do vlastníctva kupujúceho obce Nižný Hrabovec dôvodu hodného osobitného zreteľa (zverejnené od 24.01.2020 do 10.02.2020, 10:00)

Prevod nehnuteľného majetku v k. ú. Lesnica z dôvodu hodného osobitného zreteľa

24.01.2020 Zverejnenie zámeru na prevod nehnuteľného majetku v správe SÚC PSK do vlastníctva kupujúceho obce Lesnica z dôvodu hodného osobitného zreteľa.(zverejnené od 24.01.2020 do 10.02.2020, 10:00)

Prevod nehnuteľného majetku v k. ú. Orkucany z dôvodu hodného osobitného zreteľa

24.01.2020 Zverejnenie zámeru na prevod nehnuteľného majetku do vlastníctva kupujúceho Azor Kappa, s. r. o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa.(zverejnené od 24.01.2020 do 10.02.2020, 10:00)

Prevod nehnuteľného majetku v k. ú. Gerlachov z dôvodu hodného osobitného zreteľa

22.11.2019 Prevod nehnuteľného majetku v k. ú. Gerlachov v správe SÚC PSK do vlastníctva obce Gerlachov z dôvodu hodného osobitného zreteľa (zverejnené od 22. 11. 2019 do 09. 12. 2019, 10:00)

Prevod nehnuteľného majetku v k. ú. Bardejov z dôvodu hodného osobitného zreteľa

22.11.2019 Prevod nehnuteľného majetku v k. ú. Bardejov v správe SÚC PSK do vlastníctva HASPPO, s. r. o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa (zverejnené od 22.11. 2019 do 09.12. 2019, 10:00 hod.)

Prevod pozemku v k. ú. Brestov z dôvodu hodného osobitného zreteľa

22.11.2019 Zámena nehnuteľného majetku v k. ú. Brestov medzi Prešovským samosprávnym krajom v správe Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja a Obcou Brestov, bez vzájomného finančného vyrovnania z dôvodu hodného osobitného zreteľa  (zverejnené od 22. 11. 2019 do 09. 12. 2019, 10:00)

Prevod nehnuteľného majetku v k. ú. Vranov nad Topľou z dôvodu hodného osobitného zreteľa

22.11.2019 Prevod nehnuteľného majetku v k. ú. Vranov nad Topľou v správe SÚC PSK do vlastníctva obce Vranov nad Topľou z dôvodu hodného osobitného zreteľa (zverejnené od 22.11.2019 do 09.12.2019, 10:00 hod.)

Prevod pozemku v k. ú. Stará Ľubovňa z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

04.10.2019 Prevod nehnuteľného majetku – pozemku v k. ú. Stará Ľubovňa, z vlastníctva predávajúceho - Prešovský samosprávny kraj do vlastníctva kupujúceho – Mesto Stará Ľubovňa z dôvodu hodného osobitného zreteľa (zverejnené od 04. 10. 2019 do 21. 10. 2019, 10:00)

Prevod pozemku v k. ú. Cernina z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

04.10.2019 Zámena nehnuteľného majetku v k. ú. Cernina medzi Prešovským samosprávnym krajom v správe Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja a Obcou Cernina, bez vzájomného finančného vyrovnania z dôvodu hodného osobitného zreteľa (zverejnené od 04. 10. 2019 do 21. 10. 2019, 10:00)

Prevod nehnuteľného majetku v k. ú. Abrahámovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

04.10.2019 Zverejnenie zámeru na prevod nehnuteľného majetku z vlastníctva predávajúceho Prešovský samosprávny kraj do vlastníctva kupujúceho – Obec Abrahámovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa.(zverejnené od 04.10.2019 do 21.10.2019, 10:00 hod.)

Prevod nehnuteľného majetku v k. ú. Prešov do vlastníctva Václav Louma z dôvodu hodného osobitného zreteľa

04.10.2019 Prevod nehnuteľného majetku v k. ú. Prešov do vlastníctva Václav Louma z dôvodu hodného osobitného zreteľa (zverejnené od 04.10.2019 do 21.10.2019, 10:00 hod.)

Prevod nehnuteľného majetku v k. ú. Záborské z dôvodu hodného osobitného zreteľa

04.10.2019 Prevod nehnuteľného majetku v k. ú. Záborské z dôvodu hodného osobitného zreteľa (zverejnené od 04.10.2019 do 21.10.2019,10:00 hod)

Prevod nehnuteľného majetku v k. ú. Nižný Hrabovec z dôvodu hodného osobitného zreteľa

04.10.2019 Prevod nehnuteľného majetku v k. ú. Nižný Hrabovec v správe SÚC PSK do vlastníctva obce Nižný Hrabovec z dôvodu hodného osobitného zreteľa (zverejnené od 04.10.2019 do 21.10.2019, 10:00 hod.)

Prevod nehnuteľného majetku v k. ú. Marhaň z dôvodu hodného osobitného zreteľa

04.10.2019 Prevod nehnuteľného majetku v k. ú. Marhaň z dôvodu hodného osobitného zreteľa (zverejnené od 04.10.2019 do 21.10.2019, 10:00)

Prevod nehnuteľného majetku v k. ú. Tovarné z dôvodu hodného osobitného zreteľa

04.10.2019 Prevod nehnuteľného majetku v k. ú. Tovarné z dôvodu hodného osobitného zreteľa (zverejnené od 04.10.2019 do 21.10.2019, 10:00 hod.)

Prevod pozemku v k. ú. Svit z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

09.08.2019 Prevod pozemku v k. ú. Svit z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Zámena nehnuteľného majetku v k. ú. Levoča z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

09.08.2019 Zámena nehnuteľného majetku v k. ú. Levoča z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Prevod nehnuteľného majetku v k. ú. Prešov z dôvodu hodného osobitného zreteľa

09.08.2019 Prevod nehnuteľného majetku v k. ú. Prešov z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Prevod nehnuteľného majetku– pozemku v k. ú. Lipany v správe Gymnázia v Lipanoch do vlastníctva kupujúceho – Mesto Lipany z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

09.08.2019 Prevod nehnuteľného majetku – pozemku v k. ú. Lipany v správe Gymnázia v Lipanoch do vlastníctva kupujúceho – Mesto Lipany z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Prevod nehnuteľného majetku – pozemku v k. ú. Svit z dôvodu hodného osobitného zreteľa

31.05.2019 Prevod nehnuteľného majetku – pozemku v k. ú. Svit z vlastníctva predávajúceho - Prešovský samosprávny kraj do vlastníctva kupujúceho – Mesto Svit z dôvodu hodného osobitného zreteľa (zverejnené od 31.05.2019 do 17.06.2019, 10:00)

Prevod časti pozemnej komunikácie a ňou zastaveného pozemku v k. ú. Jakubany z dôvodu hodného osobitného zreteľa

31.05.2019 Prevod časti pozemnej komunikácie a ňou zastaveného pozemku v k. ú. Jakubany v správe SÚC PSK do vlastníctva kupujúceho – Obec Jakubany z dôvodu hodného osobitného zreteľa (zverejnené od 31.05.2019 do 17.06.2019, 10:00)

Prevod pozemku v k.ú. Prešov z dôvodu hodného osobitného zreteľa

31.05.2019 Prevod nehnuteľného majetku v správe Divadla Jonáša Záborského do vlastníctva kupujúceho - Gréckokatolíckeho arcibiskupstva Prešov z dôvodu hodného osobitného zreteľa a zriadenie budúceho bezodplatného vecného bremena (zverejnené od 31. 05. 2019 do 17. 06. 2019).

Zámena nehnuteľného majetku v k. ú. Tatranská Javorina z dôvodu hodného osobitného zreteľa

31.05.2019 Zámena nehnuteľného majetku v k. ú. Tatranská Javorina vo vlastníctve PSK, v správe Správy a údržby ciest PSK za nehnuteľný majetok v k. ú. Tatranská Javorina vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe Slovenskej správy ciest, Bratislava, bez vzájomného finančného vyrovnania z dôvodu hodného osobitného zreteľa (zverejnené od 31.05.2019 do 17.06.2019, 10:00)

Prevod nehnuteľného majetku v k.ú. Prešov z dôvodu hodného osobitného zreteľa

31.05.2019 Prevod nehnuteľného majetku – pozemkov a kotolne v k.ú. Prešov v správe Hotelovej akadémie Prešov do vlastníctva Východného dištriktu Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku, z dôvodu hodného osobitného zreteľa (zverejnené od 31. 05. 2019 do 17. 06. 2019).

 

Publikované: 01.04.2011 / Aktualizované: 23.11.2018 HoreTlačiť