Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Archív ponúk PHOZ

PHOZ  - prípad hodný osobitného zreteľa

Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9] 

Prevod nehnuteľného majetku v k. ú. Prešov z dôvodu hodného osobitného zreteľa

12.03.2021 Prevod nehnuteľného majetku v k. ú. Prešov z dôvodu hodného osobitného zreteľa (zverejnené od 12.03.2021 do 29.03.2021, 10:00)

Prevod nehnuteľného majetku v k. ú. Humenné z dôvodu hodného osobitného zreteľa

12.03.2021 Prevod nehnuteľného majetku v k. ú. Humenné z dôvodu hodného osobitného zreteľa (zverejnené od 12.03.2021 do 29.03.2021, 10:00)

Prevod nehnuteľného majetku v k. ú. Makovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

12.03.2021 Prevod nehnuteľného majetku v k. ú. Makovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa (zverejnené od 12.03.2021 do 29.03.2021, 10:00)

Prevod nehnuteľného majetku v k. ú. Vlková z dôvodu hodného osobitného zreteľa

12.03.2021 Prevod nehnuteľného majetku v k. ú. Vlková z dôvodu hodného osobitného zreteľa (zverejnené od 12.03.2021 do 29.03.2021, 10:00)

Zámena nehnuteľného majetku - pozemkov v k. ú. Stráže pod Tatrami z dôvodu hodného osobitného zreteľa

12.03.2021 Zámena nehnuteľného majetku - pozemkov v k. ú. Stráže pod Tatrami z dôvodu hodného osobitného zreteľa (zverejnené od 12.03.2021 do 29.03.2021, 10:00)

Zámena nehnuteľného majetku v k. ú. Sečovská Polianka z dôvodu hodného osobitného zreteľa

12.03.2021 Zámena nehnuteľného majetku - pozemkov v k. ú. Sečovská Polianka z dôvodu hodného osobitného zreteľa (zverejnené od 12.03.2021 do 29.03.2021, 10:00)

Prevod majetkového podielu v spoločnosti FUTBAL TATRAN ARÉNA, s. r. o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa

29.01.2021 Prevod 49% obchodného podielu PSK v obchodnej spoločnosti FUTBAL TATRAN ARÉNA, s. r. o. Mestu Prešov z dôvodu hodného osobitného zreteľa (zverejnené od 29.1.2021 do 15.02.2021, 10:00)

Prevod nehnuteľného majetku v k. ú. Orkucany z dôvodu hodného osobitného zreteľa

29.01.2021 Prevod nehnuteľného majetku v k. ú. Orkucany z dôvodu hodného osobitného zreteľa (uzávierka 15.02. 2021, 10:00 hod.)

Prevod nehnuteľného majetku v k. ú. Svidník z dôvodu hodného osobitného zreteľa

27.11.2020 Prevod nehnuteľného majetku PSK do vlastníctva kupujúceho Mesto Svidník, z dôvodu hodného osobitného zreteľa (zverejnené od 27.11.2020 do 14.12.2020, 10:00)

Prevod nehnuteľného majetku v k. ú. Čaklov z dôvodu hodného osobitného zreteľa

27.11.2020 Prevod nehnuteľného majetku PSK v k.ú. Čaklov do vlastníctva kupujúceho ORAGRO-V, s.r.o. , z dôvodu hodného osobitného zreteľa (zverejnené od 27.11.2020 do 14.12.2020, 10:00)

Prevod nehnuteľného majetku v k. ú. Kežmarok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

27.11.2020 Prevod nehnuteľného majetku PSK do vlastníctva kupujúceho Mgr. Márie Ivanovej, z dôvodu hodného osobitného zreteľa (zverejnené od 27.11.2020 do 14.12.2020, 10:00)

Prevod nehnuteľného majetku v k. ú. Spišská Sobota z dôvodu hodného osobitného zreteľa

27.11.2020 Prevod nehnuteľného majetku v k. ú. Spišská Sobota z dôvodu hodného osobitného zreteľa (zverejnené od 27.11.2020 do 14.12.2020, 10:00)

Prevod nehnuteľného majetku v k. ú. Prešov do vlastníctva Východného dištriktu Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, z dôvodu hodného osobitného zreteľa

07.08.2020 Prevod nehnuteľného majetku v k. ú. Prešov do vlastníctva Východného dištriktu Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, z dôvodu hodného osobitného zreteľa (zverejnené od 07. 08. 2020 do 24. 08. 2020, 10:00).

Prevod nehnuteľného majetku v k. ú. Lipany do vlastníctva kupujúceho – Mesto Lipany z dôvodu hodného osobitného zreteľa

05.06.2020 Zverejnenie zámeru na prevod nehnuteľného majetku v k. ú. Lipany z dôvodu hodného osobitného zreteľa (zverejnené od 05.06.2020 do 22.06.2020, 10:00)

Prevod nehnuteľného majetku v k. ú. Čaklov do vlastníctva kupujúceho – ORAGRO-V, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa

05.06.2020 Zverejnenie zámeru na prevod nehnuteľného majetku v k. ú. Čaklov do vlastníctva kupujúceho – ORAGRO-V, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa (zverejnené od 05.06.2020 do 22.06.2020, 10:00)

Zámena nehnuteľného majetku - pozemkov v k. ú. Kežmarok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

05.06.2020 Zámena nehnuteľného majetku - pozemkov v k. ú. Kežmarok z dôvodu hodného osobitného zreteľa (zverejnené od 05.06.2020 do 22.06.2020, 10:00 hod.)

Zmena uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 407/2020 zo dňa 10.02.2020

05.06.2020 Zmena uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 407/2020 zo dňa 10.02.2020 k prevodu majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa (zverejnené od 05.06.2020 do 22.06.2020, 10:00)

Prevod nehnuteľného majetku v k. ú. Bijacovce do vlastníctva kupujúceho z dôvodu hodného osobitného zreteľa

05.06.2020 Zverejnenie zámeru na prevod nehnuteľného majetku v k. ú. Bijacovce do vlastníctva kupujúceho z dôvodu hodného osobitného (zverejnené od 05.06.2020 do 22.06.2020, 10:00)

Prevod 50% podielu na združenej činnosti v k. ú. Spišský Hrhov z dôvodu hodného osobitného zreteľa

23.03.2020 Zverejnenie zámeru na prevod 50% podielu na združenej činnosti v k. ú. Spišský Hrhov z dôvodu hodného osobitného zreteľa(zverejnené od 23.03.2020 do 31.05.2020, 10:00)

Prevod nehnuteľného majetku v k. ú. Podolínec z dôvodu hodného osobitného zreteľa

23.03.2020 Zverejnenie zámeru na prevod nehnuteľného majetku v k. ú. Podolínec z dôvodu hodného osobitného zreteľa (zverejnené od 23.03.2020 do 31.05.2020, 10:00)

Prevod pozemku v k. ú. Stará Ľubovňa z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

23.03.2020 Zámena nehnuteľného majetku v k. ú. Stará Ľubovňa medzi Prešovským samosprávnym krajom v správe Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja a Gurman, s. r. o., bez vzájomného finančného vyrovnania z dôvodu hodného osobitného zreteľa (zverejnené od 23.03.2020 do 31.05.2020, 10:00)

Prevod nehnuteľného majetku v k. ú. Humenné z dôvodu hodného osobitného zreteľa

23.03.2020 Zverejnenie zámeru na prevod nehnuteľného majetku v k. ú. Humenné z dôvodu hodného osobitného zreteľa(zverejnené od 23.03.2020 do 31.05.2020, 10:00)

Prevod podielu nehnuteľného majetku v k. ú. Štrba z dôvodu hodného osobitného zreteľa

24.01.2020 Zverejnenie zámeru na prevod podielu k nehnuteľného majetku do vlastníctva kupujúceho obce Štrba z dôvodu hodného osobitného zreteľa (zverejnené od 24.01.2020 do 10.02.2020, 10:00)

Prevod nehnuteľného majetku v k. ú. Nižný Hrabovec z dôvodu hodného osobitného zreteľa

24.01.2020 Zverejnenie zámeru na prevod nehnuteľného majetku v správe SÚC PSK do vlastníctva kupujúceho obce Nižný Hrabovec dôvodu hodného osobitného zreteľa (zverejnené od 24.01.2020 do 10.02.2020, 10:00)

Prevod nehnuteľného majetku v k. ú. Lesnica z dôvodu hodného osobitného zreteľa

24.01.2020 Zverejnenie zámeru na prevod nehnuteľného majetku v správe SÚC PSK do vlastníctva kupujúceho obce Lesnica z dôvodu hodného osobitného zreteľa.(zverejnené od 24.01.2020 do 10.02.2020, 10:00)

 

Publikované: 01.04.2011 / Aktualizované: 23.11.2018 HoreTlačiť