Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Odpredaj majetku

Predaj majetku Prešovského samosprávneho kraja 

Majetok samosprávneho kraja tvoria nehnuteľné veci a hnuteľné veci vrátane finančných prostriedkov, pohľadávok a iných majetkových práv a záväzkov. Hospodárenie s majetkom vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja upravujú Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom PSK.

Nehnuteľný majetok Prešovského samosprávneho kraja je možné odpredať len v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení.

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom PSK boli schválené uznesením Zastupiteľstva PSK č. 652/2021 dňa 15.02.2021 a sú účinné od 19.2.2021.

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom PSK

Dokumenty na stiahnutie

Aktuálne ponuky

Na tejto stránke sú uverejňované aktuálne ponuky odpredaja majetku.  (Staršie  uverejnené ponuky nájdete v archíve - archív OVS, archív PP, archív PHOZ.)

Poznámka: OVS (VOS) - obchodná verejná súťaž (verejná obchodná súťaž), PP - priamy predaj, PHOZ - prípad hodný osobitného zreteľa

O.V.S. – škola s areálom na ul. Kukučínová 1, Sabinov

20.06.2022 O.V.S. – škola s areálom na ul. Kukučínová 1, Sabinov (uzávierka 14.07.2022, 10:00)

O.V.S.Budova školských dielní s pozemkom k.ú. Kučín nad Ondavou

20.06.2022 O.V.S. – Budova školských dielní s pozemkom k.ú. Kučín nad Ondavou (uzávierka 14.07.2022, 10:00)

O.V.S. SPŠ drevárska, budova a pozemky v k.ú. Ľubotice

20.06.2022 O.V.S. - SPŠ drevárska, budova a pozemky v k.ú. Ľubotice (uzávierka 14.07.2022, 10:00)

O.V.S. Školský internát Sabinov, budova a pozemok v k. ú. Sabinov

20.06.2022 O.V.S. –Školský internát Sabinov, budova a pozemok v k. ú. Sabinov (uzávierka 14.07.2022, 10:00)

Archív

Staršie ponuky nájdete v archíve ponúk.

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Odbor majetku a investícií 
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Sekretariát: 051 / 70 81 302

E-mail: jana.skybova@psk.sk

    
Publikované: 26.11.2008 / Aktualizované: 20.01.2022 HoreTlačiť