Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Odpredaj majetku

Predaj majetku Prešovského samosprávneho kraja 

Majetok samosprávneho kraja tvoria nehnuteľné veci a hnuteľné veci vrátane finančných prostriedkov, pohľadávok a iných majetkových práv a záväzkov. Hospodárenie s majetkom vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja upravujú Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom PSK.

Nehnuteľný majetok Prešovského samosprávneho kraja je možné odpredať len v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení.

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom PSK boli schválené uznesením Zastupiteľstva PSK č. 652/2021 dňa 15.02.2021 a sú účinné od 19.2.2021.

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom PSK

Dokumenty na stiahnutie

Aktuálne ponuky

Na tejto stránke sú uverejňované aktuálne ponuky odpredaja majetku.  (Staršie  uverejnené ponuky nájdete v archíve - archív OVS, archív PP, archív PHOZ.)

Poznámka: OVS (VOS) - obchodná verejná súťaž (verejná obchodná súťaž), PP - priamy predaj, PHOZ - prípad hodný osobitného zreteľa 

Prevod majetku v k. ú. Bušovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

01.10.2021 Prevod nehnuteľného majetku z vlastníctva PSK – cesta III/3104 a súvisiaci pozemok nachádzajúci sa v k.ú. Bušovce do vlastníctva obce Bušovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa (zverejnené od 01.10.2021 do 18.10.2021)

Prevod majetku v k. ú. Ďapalovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

01.10.2021 Prevod nehnuteľného majetku z vlastníctva PSK – cesta III/3573 a súvisiaci pozemok nachádzajúci sa v k.ú. Ďapalovce do vlastníctva obec Ďapalovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa. (zverejnené od 01.10.2021 do 18.10.2021)

Budúci prevod majetku v k. ú. Lomnička z dôvodu hodného osobitného zreteľa

01.10.2021 Budúci prevod nehnuteľného majetku z vlastníctva PSK –pozemok nachádzajúci sa v k.ú. Lomnička do vlastníctva Východoslovenská distribučná, a.s. z dôvodu hodného osobitného zreteľa. (zverejnené od 01.10.2021 do 18.10.2021)

O.V.S. - SPŠ drevárska, budova a pozemky v k.ú. Ľubotice

11.10.2021 O.V.S. - SPŠ drevárska, budova a pozemky v k.ú. Ľubotice (uzávierka 29.10.2021, 10:00)

O.V.S. – škola s areálom na ul. Kukučínová 1, Sabinov

11.10.2021 O.V.S. – škola s areálom na ul. Kukučínová 1, Sabinov (uzávierka 29.10.2021, 10:00)

O.V.S. Byt č.6, vchod 1, druhé poschodie, k.ú. Bijacovce

11.10.2021 O.V.S. Byt č.6, vchod 1, druhé poschodie, k.ú. Bijacovce (uzávierka 29.10.2021,10:00)

O.V.S - Školský internát Sabinov, budova a pozemok v k. ú. Sabinov

11.10.2021 Obchodná verejná súťaž –Školský internát Sabinov, budova a pozemok v k. ú. Sabinov (uzávierka 29.10.2021, 10:00)

Archív

Staršie ponuky nájdete v archíve ponúk.

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Odbor majetku a investícií 
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Sekretariát: 051 / 70 81 302

E-mail: jana.skybova@vucpo.sk

    
Publikované: 26.11.2008 / Aktualizované: 29.01.2021 HoreTlačiť