Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Záverečný účet PSK 2014 (návrh)

Záverečný účet Prešovského samosprávneho kraja za rok 2014 - návrh

Zverejnený materiál návrhu na stiahnutie:

Jednotlivé časti materiálu:

Prílohy:

Ďalšie materiály:

Doplňujúce informácie k zverejnenému návrhu:

 • Dátum zverejnenia Návrhu ZÚ PSK za rok 2014: 2. apríla 2015
 • Návrh ZÚ PSK za rok 2014 prerokuje Zastupiteľstvo PSK na svojom 10. zasadnutí dňa 21. apríla 2015. Do uvedeného termínu je možné vyjadriť sa k zverejnenému návrhu.

Vyjadrenia je možné zasielať:

 • poštou alebo osobne na adresu Úrad PSK, Odbor finančný, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
 • elektronicky na e-mail financie(at)vucpo.sk
 • ústne do zápisnice na Odbore financií Úradu PSK

Poznámka:

Návrh záverečného účtu vyššieho územného celku musí byť pred schválením v zastupiteľstve samosprávneho kraja najmenej 15 dní verejne prístupný, aby sa o ňom mohli vyjadriť obyvatelia samosprávneho kraja, ako aj osoby podľa §3 ods. 3 zákona č. 302/2011 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších zmien a doplnkov.

 

Publikované: 02.04.2015 / Aktualizované: 29.12.2017 HoreTlačiť