Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Návrh Rozpočtu PSK na roky 2023 - 2025

Materiál na pripomienkovanie

Návrh rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja na roky 2023 - 2025

Zverejnený materiál na stiahnutie

formát PDF Návrh rozpočtu PSK na roky 2023 - 2025 (PDF, 4,26 MB)

Doplňujúce informácie k zverejnenému materiálu

 • Dátum zverejnenia Návrhu rozpočtu PSK na roky 2023 – 2025: 24. novembra 2022
 • Návrh rozpočtu PSK na roky 2023 – 2025 prerokuje Zastupiteľstvo PSK na svojom 3. zasadnutí dňa 12. decembra 2022
 • K zverejnenému návrhu rozpočtu je možné sa vyjadriť do 8. decembra 2022

Pripomienky - doručenie

Pripomienky je možné zaslať či doručiť:

Poznámka

Návrh rozpočtu samosprávneho kraja  musí byť pred schválením v zastupiteľstve samosprávneho kraja najmenej 15 dní verejne prístupný, aby sa o ňom mohli vyjadriť obyvatelia samosprávneho kraja, ako aj osoby podľa §3 ods. 3 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších zmien a doplnkov.

Publikované: 24.11.2022 / Aktualizované: 25.11.2022 HoreTlačiť