Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra PSK na 1. polrok 2021

Materiál na pripomienkovanie

Zverejnený materiál návrhu na stiahnutie

Doplňujúce informácie k pripomienkovému konaniu

 • Dátum začatia pripomienkového konania: 19.11.2020
 • Dátum ukončenia pripomienkového konania: 11.12.2020

Pripomienky je možné zasielať

Vyjadrenia je možné zasielať:

 • poštou alebo osobne na adresu Úrad PSK, Útvar hlavného PSK, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
 • elektronicky na e-mail  miroslav.miklos@vucpo.sk

Vyhodnotenie

Vyhodnotenie pripomienok bude zverejnené po ukončení pripomienkového konania.

Publikované: 04.06.2020 / Aktualizované: 18.11.2020 HoreTlačiť