Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Podávanie požiadaviek k tvorbe cestovných poriadkov autobusovej dopravy na obdobie 2020/2021

Oznam o možnosti podávania požiadaviek, resp. pripomienok, návrhov, podnetov, k tvorbe cestovných poriadkov verejnej pravidelnej autobusovej dopravy na obdobie 2020/2021

Zverejnený materiál na stiahnutie

Doplňujúce informácie k pripomienkovému konaniu

 • Dátum začiatku pripomienkového konania:  15. 7. 2020
 • Dátum ukončenia pripomienkového konania: 15. 8. 2020

Pripomienky je možné zasielať

 • poštou alebo osobne do podateľne na adresu: Prešovský samosprávny kraj, Odbor dopravy, Námestie mieru č. 2, 080 01 Prešov
 • elektronicky na e-mail: doprava@vucpo.sk, tomas.lichvar@vucpo.sk.

Vyhodnotenie

Podané požiadavky vyhodnotí PSK, odstúpi zmluvným dopravcom, ktorí spracujú návrhy CP a spoločnosti IDS Východ, ktorá vyhodnotí požiadavky k tvorbe CP a spracuje podklady pre návrhy CP. 

Spracované návrhy a podklady prerokuje PSK, odbor dopravy s dopravcami, spoločnosťou IDS Východ, a na základe záverov dopravcovia pripravia konečné podoby CP pre obdobie 2020/2021 na schválenie PSK, odboru dopravy. 

 

 • Dátum vyhodnotenia podaných požiadaviek do: 30. 8. 2020
 • Dátum odstúpenia podaných požiadaviek do: 15. 9. 2020
 • Dátum prerokovania návrhov cestovných poriadkov do: 15. 10. 2020
 • Dátum spracovania konečných návrhov cestovných poriadkov do: 31. 10. 2020
 • Dátum schválenia cestovných poriadkov na obdobie 2020/2021 do: 15. 11. 20120
Publikované: 13.07.2020 / Aktualizované: 15.07.2020 HoreTlačiť