Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Lepší manažment dát Prešovského samosprávneho kraja II

Verejné pripomienkovanie štúdie uskutočniteľnosti "Lepší manažment dát Prešovského samosprávneho kraja II"

Lepší manažment dát Prešovského samosprávneho kraja II (LEMAD PSK II)

Materiál na pripomienkovanie

Prešovský samosprávny kraj sprístupňuje na verejné pripomienkovanie štúdiu uskutočniteľnosti projektu Lepší manažment dát Prešovského samosprávneho kraja II 

v zmysle dopytovej výzvy Manažment údajov inštitúcie verejnej správy, Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020.

Zverejnený materiál na stiahnutie

Doplňujúce informácie k pripomienkovému konaniu

 • Dátum začatia pripomienkového konania:  3. 10. 2019
 • Dátum ukončenia pripomienkového konania: 10. 10. 2019 do 16:00 hod.

Pripomienky je možné zaslať

 • Svoje pripomienky môžete zaslať v hore uvedenom formulári na e-mailovú adresu: eva.rigasova@vucpo.sk do 10.10.2019 do 16:00 hod.

Odpovede na zaslané pripomienky - materiál na stiahnutie

Publikované: 26.02.2019 / Aktualizované: 16.10.2019 HoreTlačiť