Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Záverečný účet PSK 2017 (návrh)

Materiál na pripomienkovanie

Záverečný účet Prešovského samosprávneho kraja za rok 2017 - návrh

Zverejnený materiál návrhu na stiahnutie

Jednotlivé časti materiálu:

Doplňujúce informácie k zverejnenému návrhu

 • Dátum zverejnenia Návrhu ZÚ PSK za rok 2016: 4. máj 2018
 • K Návrhu ZÚ PSK za rok 2017 je možné sa vyjadriť do 15 dní od zverejnenia.  

  Návrh ZÚ PSK za rok 2017 prerokuje Zastupiteľstvo PSK na svojom 5. zasadnutí dňa 21. mája 2018.

Pripomienky 

Vyjadrenia je možné zasielať do 21. mája 2018:

 • poštou alebo osobne na adresu Úrad PSK, Odbor finančný, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
 • elektronicky na e-mail  financie(at)vucpo.sk, gabriela.futejova(at)vucpo.sk
 • elektronickým podaním prostredníctvom elektronickej služby
 • ústne do zápisnice na Odbore financií Úradu PSK

 

Poznámka

Návrh záverečného účtu vyššieho územného celku musí byť pred schválením v zastupiteľstve samosprávneho kraja najmenej 15 dní verejne prístupný, aby sa o ňom mohli vyjadriť obyvatelia samosprávneho kraja, ako aj osoby podľa §3 ods. 3 zákona č. 302/2011 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších zmien a doplnkov.

Vyhodnotenie

Vyhodnotenie pripomienok k pripomenkovému konaniu

 

Publikované: 04.05.2018 / Aktualizované: 28.05.2018 HoreTlačiť