Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Rozpočet PSK na roky 2019 - 2021

Materiál na pripomienkovanie

Návrh rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja na roky 2019 - 2021

Zverejnený materiál na stiahnutie

Doplňujúce informácie k zverejnenému materiálu

 • Dátum začiatku pripomienkovania: 23. novembra 2018
 • Dátum ukončenia pripomienkovania:  7. decembra 2018

Návrh rozpočtu PSK na roky 2019 – 2021 prerokuje Zastupiteľstvo PSK na svojom 10. zasadnutí dňa 10. decembra 2018. K zverejnenému návrhu rozpočtu je možné sa vyjadriť do 7. decembra 2018.

Pripomienky - doručenie

Pripomienky je možné zaslať či doručiť:

 • poštou alebo osobne na adresu Úrad PSK, Odbor financií, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
 • elektronicky na e-mail financie(at)vucpo.sk (Poznámka: pre správne odosielanie e-mailu je potrebné nahradiť "(at)" znakom zavináč "@".)
 • elektronicky priamo z webu prostredníctvom elektronického podania - elektronická služba Pripomienkovanie návrhu rozpočtu VÚC
 • ústne do zápisnice na odbore financií Úradu PSK

Poznámka

Návrh záverečného účtu vyššieho územného celku musí byť pred schválením v zastupiteľstve samosprávneho kraja najmenej 15 dní verejne prístupný, aby sa o ňom mohli vyjadriť obyvatelia samosprávneho kraja, ako aj osoby podľa §3 ods. 3 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších zmien a doplnkov.

Vyhodnotenie pripomienok

Vyhodnotenie pripomienok bude dostupné po ukončení pripomienkového konania.

Publikované: 23.11.2018 / Aktualizované: 23.11.2018 HoreTlačiť