Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Rámcový návrh cestovného poriadku ŽSR na obdobie 2018 – 2019

Materiál na pripomienkovanie

Zverejnený materiál na stiahnutie

Doplňujúce informácie k zverejnenému materiálu

 • Dátum začiatku pripomienkového konania: 12. 06. 2018
 • Dátum ukončenia pripomienkového konania:  25. 06. 2018

Pripomienky - doručenie

Pripomienky je možné zaslať či doručiť:

 • poštou alebo osobne na adresu: Úrad PSK, odbor dopravy, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov,
 •  faxom na čísle: 051 / 70 81 770
 • elektronickou poštou(mailom) na adrese: doprava(at)vucpo.sk

Poznámka

Prešovský samosprávny kraj sa vyjadruje k tvorbe cestovného poriadku vnútroštátnej osobnej dopravy z hľadiska zabezpečenia dopravnej obslužnosti kraja, obcí, združenia obcí a mestských aglomerácií v zmysle § 38 písm. b) zákona NR SR. Č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov.

Rámcový návrh cestovného poriadku ŽSR na obdobie 2018 – 2019 bude Prešovský samosprávny kraj zastúpený odborom dopravy prerokovávať na parciálnej porade organizovanej Železnicami Slovenskej republiky, Generálnym riaditeľstvom, odborom obchodu Bratislava dňa 26. 6. 2018 na Úrade Košického samosprávneho kraja.

Publikované: 12.06.2018 / Aktualizované: 12.06.2018 HoreTlačiť