Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Záverečný účet PSK 2016 (návrh)

Materiál na pripomienkovanie

Záverečný účet Prešovského samosprávneho kraja za rok 2016 - návrh

Zverejnený materiál návrhu na stiahnutie

Jednotlivé časti materiálu:

Ďalšie materiály:

Doplňujúce informácie k zverejnenému návrhu

 • Dátum zverejnenia Návrhu ZÚ PSK za rok 2016: 4.máj 2017
 • K Návrhu ZÚ PSK za rok 2016 je možné sa vyjadriť do 15 dní od zverejnenia.

Pripomienky 

Vyjadrenia je možné zasielať do 18. mája 2017:

 • poštou alebo osobne na adresu Úrad PSK, Odbor finančný, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
 • elektronicky na e-mail  financie(at)vucpo.sk, gabriela.futejova(at)vucpo.sk
 • elektronickým podaním prostredníctvom elektronickej služby
 • ústne do zápisnice na Odbore financií Úradu PSK

Návrh ZÚ PSK za rok 2016 prerokuje Zastupiteľstvo PSK na svojom 25. zasadnutí dňa 22. mája 2017.

Poznámka

Návrh záverečného účtu vyššieho územného celku musí byť pred schválením v zastupiteľstve samosprávneho kraja najmenej 15 dní verejne prístupný, aby sa o ňom mohli vyjadriť obyvatelia samosprávneho kraja, ako aj osoby podľa §3 ods. 3 zákona č. 302/2011 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších zmien a doplnkov.

 

Publikované: 04.05.2017 / Aktualizované: 19.05.2017 HoreTlačiť