Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Záverečný účet PSK 2015 (návrh)

Materiál na pripomienkovanie

Záverečný účet Prešovského samosprávneho kraja za rok 2015 - návrh

Zverejnený materiál návrhu na stiahnutie:

Jednotlivé časti materiálu:

Prílohy:

Ďalšie materiály:

Doplňujúce informácie k zverejnenému návrhu:

 • Dátum zverejnenia Návrhu ZÚ PSK za rok 2015: 5. apríla 2016
 • Návrh ZÚ PSK za rok 2015 prerokuje Zastupiteľstvo PSK na svojom 17. zasadnutí dňa 26. apríla 2016.

Vyjadrenia je možné zasielať do 20. apríla 2016:

 • poštou alebo osobne na adresu Úrad PSK, Odbor finančný, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
 • elektronicky na e-mail financie(at)vucpo.sk, gabriela.futejova(at)vucpo.sk 
 • ústne do zápisnice na Odbore financií Úradu PSK

Poznámka:

Návrh záverečného účtu vyššieho územného celku musí byť pred schválením v zastupiteľstve samosprávneho kraja najmenej 15 dní verejne prístupný, aby sa o ňom mohli vyjadriť obyvatelia samosprávneho kraja, ako aj osoby podľa §3 ods. 3 zákona č. 302/2011 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších zmien a doplnkov. 

Vyhodnotenie

K predloženému návrhu neboli doručené žiadne pripomienky. 

Publikované: 02.04.2015 / Aktualizované: 22.08.2016 HoreTlačiť