Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Archív materiálov na pripomienkovanie

Na tejto stránke sú zvrejnené archívne materiály pripomienkového konania.   Od roku 2015 je pri každom pripomienkovom konaní zverejnené aj vyhodnotenie. 

Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17] 

Návrh VZN PSK č. xx/2020 - zriadenie Elokovného pracoviska ako súčasť Strednej odbornej školy služieb v Levoči

20.02.2020 Materiál na pripomienkovanie - Návrh VZN PSK č. xx/2019, ktorým sa zriaďuje Elokované pracovisko, Námestie Štefana Kluberta 7, Levoča ako súčasť Strednej odbornej školy služieb, Kukučínova 9, Levoča (uzávierka pripomienok do 1. 3. 2020)

Návrh VZN PSK č. xx/2019, na zmenu a doplnenie VZN PSK č. 18/2010

21.11.2019 Materiál na pripomienkovanie - Návrh VZN PSK č. xx/2019, na zmenu a doplnenie VZN PSK č. 18/2010 (uzávierka pripomienok 1. 12. 2019)

Návrh VZN PSK č. xx/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK

21.11.2019 Materiál na pripomienkovanie - Návrh VZN PSK č. xx/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK (uzávierka pripomienok 1. 12. 2019)

Rozpočet PSK na roky 2020 - 2022

21.11.2019 Materiál na pripomienkovanie - Návrh rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja na roky 2020 - 2022 (uzávierka pripomienok do 5. decembra 2019)

Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra PSK na 1. polrok 2020

21.11.2019 Materiál na pripomienkovanie - Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra PSK na I. polrok 2020 (uzávierka pripomienok 06.10.2019)

Návrh VZN PSK č. xx/2019 - zriadenie Školy umeleckého priemyslu vo Svidníku a zrušenie SPŠ, Svidník

04.11.2019 Materiál na pripomienkovanie - Návrh VZN PSK č. xx/2019, ktorým sa zriaďuje Škola umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník a zrušuje SPŠ, Svidník (uzávierka pripomienok 14. 11. 2019)

Koncepcia rozvoja sociálnych služieb

15.10.2019 Verejné pripomienkovanie dokumentov "Koncepcia rozvoja sociálnych služieb" (uzávierka pripomienok 31. 10. 2019)

Lepší manažment dát Prešovského samosprávneho kraja II

03.10.2019 Verejné pripomienkovanie štúdie uskutočniteľnosti "Lepší manažment dát Prešovského samosprávneho kraja II" (uzávierka 10. októbra 2019 o 16:00 hod.)

Návrh VZN PSK č. xx/2019, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja

11.08.2019 Materiál na pripomienkovanie - Návrh VZN PSK č. xx/2019, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja (uzávierka 21. augusta 2019)

Podávanie požiadaviek k tvorbe cestovných poriadkov autobusovej dopravy na obdobie 2019/2020

01.08.2019 Materiál na pripomienkovanie - Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra PSK na II. polrok 2019

Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17] 

 

Publikované: 23.03.2009 / Aktualizované: 29.12.2017 HoreTlačiť