Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Archív materiálov na pripomienkovanie

Na tejto stránke sú zvrejnené archívne materiály pripomienkového konania.   Od roku 2015 je pri každom pripomienkovom konaní zverejnené aj vyhodnotenie. 

Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20] 

Návrh - VZN xx/2022, ktorým sa mení VZN PSK78/2019

10.05.2022 Návrh VZN PSK č. xx/2022, ktorým sa mení VZN PSK 78/2019 (uzávierka pripomienok 19.5.2022)

Návrh Záverečného účtu PSK 2021

22.04.2022 Materiál na pripomienkovanie - Návrh Záverečného účtu PSK za rok 2021 (uzávierka pripomienok 6.5.2022)

Moderné technológie v PSK

14.04.2022 Verejné pripomienkovanie - Moderné technológie v Prešovskom samosprávnom kraji (uzávierka pripomienok - 25.4.2022)

Návrh - VZN xx/2022, ktorým sa mení VZN PSK č. 27/2012

12.04.2022 Návrh - VZN PSK č. xx/2022, ktorým sa mení VZN PSK č. 27/2012 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu v školských výchovno-vzdelávacích a účelový zariadeniach s nákladov na štúdium v jazykovej škole (uzávierka pripomienok 22.4.2022)

Návrh - VZN xx/2022 o financovaní jazykových škôl, základných umeleckých škôl a školských zariadení PSK

08.03.2022 Návrh - VZN PSK č. xx/2022, financovanie jazykových škôl, základných umeleckých škôl a školských zariadení v pôsobnosti PSK (uzávierka pripomienok 8.3.2022)

Malé zlepšenia eGov služieb v Prešovskom samosprávnom kraji

21.02.2022 Verejné pripomienkovanie - Malé zlepšenia eGov služieb v Prešovskom samosprávnom kraji (uzávierka pripomienok - 5.3.2022)

Návrh VZN PSK xx/2021 o zmene VZN 78/2019

19.11.2021 Materiál na pripomienkovanie - Návrh VZN PSK xx/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 78/2019 v platnom znení o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK (uzávierka pripomienok 28.11.2021)

Návrh Rozpočtu PSK na roky 2022 - 2024

18.11.2021 Materiál na pripomienkovanie - Návrh Rozpočtu PSK na roky 2022 - 2024 (uzávierka pripomienok 2. decembra 2021)

Návh - Plán kontrolnej činnosti ÚHK PSK 1. polrok 2022

09.11.2021 Materiál na pripomienkovanie - Návrh Plánu kontrolnej činnosti ÚHK PSK na 1. polrok 2022 (uzávierka pripomienok - 5.12.2021)

Návrh VZN PSK xx/2021, ktorým sa mení VZN 18/2010

04.11.2021 Materiál na pripomienkovanie - Návrh VZN PSK xx/2021, ktorým sa mení VZN 18/2010 (uzávierka pripomienok 14.11.2021)

Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20] 

 

Publikované: 23.03.2009 / Aktualizované: 29.12.2017 HoreTlačiť