Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Archív materiálov na pripomienkovanie

Na tejto stránke sú zvrejnené archívne materiály pripomienkového konania.   Od roku 2015 je pri každom pripomienkovom konaní zverejnené aj vyhodnotenie. 

Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22] 

Návrh - VZN xx/2023 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja

19.01.2023 Návrh VZN PSK č. xx/2023, o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja (uzávierka pripomienok 29.1.2023)

Návrh Dodatku č. 1 k zmluvám o poskytnutie finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku

16.01.2023 Návrh Dodatku č. 1 k zmluvám o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku uzavretých podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. (uzávierka pripomienok 26.1.2023)

Návrh - VZN xx/2023, ktorým sa zriaďuje Školská jedáleň Humenné

12.01.2023 Návrh VZN PSK č. xx/2023, ktorým sa zriaďuje Školská jedáleň, Komenského 1436/3, Humenné ako súčasť Hotelovej akadémie, Štefánikova 28, Humenné (uzávierka pripomienok 22.1.2023)

Návrh - VZN xx/2023 o výške príspevkov v školských zariadeniach a nákladov na štúdium v jazykových školách

11.01.2023 Návrh VZN PSK č. xx/2023, o výške príspevkov v školských zariadeniach a výške úhrady nákladov na štúdium v jazykových školách v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK (uzávierka pripomienok 21.1.2023)

Návrh - VZN xx/2023 o určení sumy, spôsobu a platenia v zariadeniach sociálnych služieb

05.01.2023 Návrh VZN PSK č. xx/2023, o určení sumy úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK (uzávierka pripomienok 14.1.2023)

Diagnostika vybraných mostných objektov v PSK

01.12.2022 Verejné pripomienkovanie projektu rozvoja IT: Diagnostika vybraných mostných objektov v PSK (uzávierka pripomienok - 15.12.2022)

Návrh Rozpočtu PSK na roky 2023 - 2025

24.11.2022 Materiál na pripomienkovanie - Návrh Rozpočtu PSK na roky 2023 - 2025 (uzávierka pripomienok 8. decembra 2022)

Návrh - VZN xx/2022, ktorým sa mení VZN 78/2019

21.11.2022 Návrh VZN PSK č. xx/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK (uzávierka pripomienok 30.11.2022)

Návrh - VZN xx/2022 o určení sumy, spôsobu a platenia v zariadeniach sociálnych služieb

16.11.2022 Návrh VZN PSK č. xx/2022, o určení sumy úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK (uzávierka pripomienok 25.11.2022)

Návrh - VZN xx/2022 o financovaní škôl a školských zariadení

14.11.2022 Návrh VZN PSK č. xx/2022, o financovaní jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK (uzávierka pripomienok 24.11.2022)

Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22] 

 

Publikované: 23.03.2009 / Aktualizované: 29.12.2017 HoreTlačiť