Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Rozpočet Prešovského samosprávneho kraja

dekoračný obárzok

Rozpočet samosprávneho kraja je základným nástrojom finančného hospodárenia, ktorým sa riadi financovanie jeho úloh a funkcií v príslušnom rozpočtovom roku a výhľadovo aj na obdobie ďalších dvoch rokov a je súčasťou rozpočtu verejnej správy.

Vyjadruje samostatnosť hospodárenia vyššieho územného celku.

Obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom pôsobiacim na území vyššieho územného celku, ako aj k obyvateľom žijúcim na tomto území vyplývajúce pre nich zo zákonov a z iných všeobecne záväzných právnych predpisov, zo všeobecne záväzných nariadení vyššieho územného celku, ako aj zo zmlúv.

Rozpočet samosprávneho kraja sa zostavuje aj ako programový, čím sa zvyšuje jeho informačná hodnota a súčasne sa implementujú základy pre plánovanie výdavkov v strednodobom časovom horizonte s možnosťou konfrontovať plány samosprávneho kraja so skutočnosťou, t. j. prezentovať v rozpočtoch ciele (výkonnosť samosprávy) a monitorovať ich dosahovanie.

Návrh rozpočtu PSK a záverečný účet je zostavovaný v súlade s nasledovnými legislatívnymi predpismi.

Rozpočet a záverečný účet

Rozpočet a záverečný účet (ZÚ)  podľa jednotlivých rokov:

 

Súvisiace odkazy

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Odbor financií
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Sekretariát: 051 / 70 81 202

E-mail: financie@psk.sk

    

Pokyny a materiály pre OvZP

Publikované: 26.11.2008 / Aktualizované: 05.01.2024 HoreTlačiť