Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Veľká facebooková súťaž

Daj lajk na fanpage PSK a komentuj príspevok do 31.októbra

 

Napíš do komentára aspoň jednu reportáž, ktorú odvysielal Prešovský samosprávny kraj od septembra 2018 v relácii Týždeň v PSK, staň sa fanúšikom Prešovského samosprávneho kraja na Facebooku a vyhraj zaujímavé ceny:

1.  CENA: 1x Huawei Mate 20 Lite

2. - 3.  CENA: 2x Huawei Mate 10 Lite

4. - 13. CENA: 10x darčekových setov PSK

Výhercov vyžrebujeme 31. októbra.

Všetky reportáže nájdeš na našom youtube kanáli www.youtube.com/user/VucpoPSK

Celé podmienky súťaže sú uvedené na internetovej stránke: www.vucpo.sk

Podmienky propagačnej súťaže na Facebooku logo portálu Facebook

Podmienky propagačnej súťaže na Facebooku (ďalej len „Podmienky“) vydané v zmysle §845 a §850 zákona č. 40/1964 Zb. v platnom znení v spojení s § 3 ods. 5 zákona č. 171/2005 Z. z. v platnom znení (ďalej len „Podmienky“)

1. Organizátor súťaže

1.1. Organizátorom súťaže je Prešovský samosprávny kraj (ďalej len PSK) so sídlom: Námestie mieru 2, 080 01 Prešov

2. Trvanie súťaže

2.1. Súťaž na Facebooku sa uskutočňuje od 23.10 do 31.10.2018.

3. Podmienky súťaže

3.1. Do súťaže sa môžu zapojiť len osoby s trvalým bydliskom na území SR staršie ako 18 rokov. Do súťaže sa nemôžu zapojiť zamestnanci Úradu PSK a zamestnanci zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.

3.2. Predpokladom zapojenia sa do súťaže je splnenie všetkých podmienok – dať lajk na fanpage PSK a komentovať príspevok.

3.3. Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená, ani riadená spoločnosťou Facebook a nemá s ňou žiaden vzťah. Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky.

4. Ceny

4.1. Výhercovia získajú 1x mobilný telefón Huawei Mate 20 Lite v hodnote 330 eur, 2x mobilný telefón Huawei Mate 10 Lite v hodnote 240 eur/kus a 10x darčekový set PSK, ktorý bude obsahovať produkty z regiónu v hodnote 25 eur.

4.2. Ceny si Výhercovia prevezmú osobne na Úrade PSK do 14 dní odo dňa vyhlásenia výsledkov Organizátorom prostredníctvom komentára pod príspevkom. Vo výnimočných prípadoch Organizátor môže poslať cenu Výhercovi poštou alebo kuriérom.

4.3. V prípade, že Výherca si na základe komentára nevyzdvihne výhru na Úrade PSK alebo sa s Organizátorom nedohodne na prevzatí ceny iným spôsobom, takáto výhra prepadá v prospech Organizátora.

5. Žrebovanie

5.1. Žrebovanie Výhercov sa uskutoční 31.10.2018 a bude zabezpečené elektronicky zo strany Organizátora.

5.2. Do žrebovania budú zaradení účastníci, ktorí splnia všetky podmienky uvedené v článku III. Podmienok.

5.3. Meno každého Výhercu bude zverejnené v komentári príslušného príspevku týkajúceho sa súťaže na Facebooku Organizátora súťaže.

6. Účasť v Súťaži a súhlas so spracovaním osobných údajov

6.1. Účastník Súťaže zároveň svojou účasťou v Súťaži udeľuje v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „ZoOÚ“) Organizátorovi svoj výslovný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu osobných údajov zverejnených Účastníkom na Facebooku za účelom prevádzkovania Súťaže (napr. odovzdanie výhry výhercovi Súťaže, zverejnenie mena výhercu Súťaže v oznamovacích prostriedkoch).

6.2 Súhlas Účastníka na spracovanie jeho osobných údajov je dobrovoľný. V prípade súhlasu na účely prevádzkovania Súťaže je platnosť súhlasu podmienkou účasti v Súťaži.

6.3. Účastník súhlasí s tým, aby po skončení platnosti jeho súhlasu so spracovaním osobných údajov boli tieto bez potreby ďalšieho oznámenia zo strany Organizátora z dôvodu hospodárnosti bezodkladne zlikvidované.

6.4. Ďalšie informácie o podmienkach súťaže sú dostupné na internetovej stránke Organizátora www.vucpo.sk

Publikované: 23.10.2018 / Aktualizované: 23.10.2018 HoreTlačiť