Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Sociálne zariadenia

Deň PSK 2018 v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK

Bardejov

Sabinov

Humenné

Snina

Kežmarok

 Stará Ľubovňa
Levoča

Stropkov

Medzilaborce Svidník
Poprad

Prešov

 Vranov nad Topľou

Centrum sociálnych služieb „Slnečný dom“ - Hanušovce nad Topľou

Kontakt

 • DSS Hanušovce n/Topľou, Komenského 29, 094 31 Hanušovce nad Topľou
 • Tel.: 057 / 44 521 77

Program

 • Kultúrny program s témou „Október – mesiac úcty k starším“
 • Vernisáž diel prijímateľa p. Sedlák
 • Výstava prác prijímateľov
 • Prehliadka zariadenia

» späť

Centrum sociálnych služieb „Slnečný dom“ - Prešov

Kontakt

 • Centrum sociálnych služieb “Slnečný dom”, Važecka 3, 080 05 Prešov
 • Tel.: 051 / 775 73 56, mobil: 0911 179 925,  Fax: 051 / 770 46 92

Program

 • Kultúrny program s témou „Október – mesiac úcty k starším“
 • Prehliadka zariadenia
 • Výstava prác prijímateľov
 • Beseda prijímateľov – téma: Prešovský samosprávny kraj
 • Recepcia

» späť

Centrum sociálnych služieb „Slnečný dom“ - Krízové stredisko Prešov

Kontakt

 • Krízové stredisko, Hlavná 58, 080 01 Prešov
 • Tel.: 051 / 77 347 04

Program

 • Prehliadka zariadenia
 • Tvorivé dielne (výroba výrobkov v spolupráci s deťmi)
 • Vystúpenie detí s Krízového strediska s vlastným programom
 • Svet rozprávky (čítanie s deťmi)
 • Pohostenie, občerstvenie účastníkov dňa otvorených dverí
 • Prezentácia výrobkov

» späť

Centrum sociálnych služieb AMETYST - Továrne

Kontakt

 • Tovarné 117, 094 01 Tovarné, okres Vranov nad Topľou
 • Tel.: 057 / 449 52 25, 449 52 34, GSM: 0917 744 29, Fax: 057 / 449 52 25

Program

 • Účasť študentov sociálnej akadémie v Humennom na voľnočasových aktivitách s možnosťou porovnania teoretických vedomosti s praxou, možnosť využitia nových inovatívnych metód v praxi, strávenie príjemného odpoludnia so seniormi
 • Seniori klubu dôchodcov v Tovarnom, klubu dôchodcov vo Vechci, rodinní príslušníci a hostia
 • Kultúrno-spoločenské posedenie plné hudby, tanca a spevu s prezentáciou vystúpení prijímateľov a členov klubov dôchodcov
 • Všetci návštevníci majú možnosť účasti na prehliadke zariadenia spojenej s prezentáciou výrobkov prijímateľov sociálnych služieb vyrobených v rámci klubovej činnosti

» späť

Centrum sociálnych služieb Clementia - Ličartovce

Kontakt

 • Ličartovce 287, 082 03 pošta Ličartovce, okres Prešov
 • Tel.: 051 / 793 17 22, 793 17 78 - 79, Fax: 051 / 749 99 71

 • Email: sekretariat(at)cssclementia-licartovce.vucpo.sk; riaditel(at)cssclementia-licartovce.vucpo.sk
 • Web: www.cssclementia.sk 

Program

 • Svätá omša spojená s otvorením Dňa PSK
 • Predstavenie hudobno – dramatického klubu „Radosť“
 • Prezentácia kompetencií PSK v sociálnej oblasti
 • Prehliadka CSS spojená s prezentáciou záujmových klubov v CSS
 • Prezentácia tvorivých dielní
 • Individuálne prehliadky CSS

» späť

Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami - Batizovce

Kontakt

 • Družstevná 25/3, 059 35 Batizovce, okres Poprad
 • Tel.: 052 / 784 97 12 - 15, GSM: 0915 879 816, Fax: 052 / 78 49 711

 • Email: sekretariat(at)cssdomovpodtatrami-batizovce.vucpo.sk; riaditel(at)cssdomovpodtatrami-batizovce.vucpo.sk
 • Web: cssbatizovce.sk

Program

 • Prezentácia histórie Kaštieľa
 • Výstava ručných prác klientov
 • Vystúpenie a prezentácia umeleckej tvorivosti klientov
 • Prehliadka zariadenia s výkladom o poskytovaných sociálnych službách

» späť

Centrum sociálnych služieb - Dúbrava

Kontakt

 • Dúbrava 41, 067 73 Dúbrava, okres Snina
 • Tel.: 057 / 767 31 23, 767 32 60, 767 01 03, Fax: 057 / 767 31 23

 • Email: sekretariat(at)css-dubrava.vucpo.sk; dss.dubrava(at)centrum.sk

Program

 • Dúbravské trio – vystúpenie prijímateľov sociálnej služby v Základnej škole Ubľa, a v Zariadení sociálnych služieb Kosmatec, Ubľa
 • od 12:00 kultúrno-spoločenský program
 • Pásmo vystúpení v spoločenskej miestnosti CSS Dúbrava: Dúbravské trio, Základná škola Ubľa – detský spevácky a tanečný súbor, Ženská spevácka skupina Strihovčanka, Inovské trio, Pásmo duchovných piesní
 • Areál CSS Dúbrava – futbalový zápas
 • Výstava ručných prác a výrobkov
 • Obhliadka priestorov CSS Dúbrava
 • Posedenie a spoločná opekačka
 • Diskotéka

» späť

Centrum sociálnych služieb Dúhový sen - Kalinov

Kontakt

 • Kalinov 64, 068 01 Kalinov, okres Medzilaborce
 • Tel.: 057 / 732 15 33, GSM: 0910 390 161, Fax: 057 / 732 19 79
 • Email: sekretariat(at)cssduhovysen-kalinov.vucpo.sk, riaditel(at)cssduhovysen-kalinov.vucpo.sk
 • Web: http://www.dsskalinov.sk/

Program

 

 • Slávnostné otvorenie
 • Kultúrny program prijímateľov
 • Prehliadka zariadenia

» späť

Centrum sociálnych služieb GARDEN - Humenné

Kontakt

 • Ptičie 158, 066 01 Humenné, okres Humenné
 • Tel.: 057 / 77 67 847, 78 84 510, GSM: 0907 925 717
  • Email: riaditel(at)csskezmarok-kk.vucpo.sk, sekretariat(at)csskezmarok-kk.vucpo.sk
  • Web: www.dsshumenne.sk  

  Program

  • Zahájenie Dňa otvorených dverí krátkym kultúrnym programom prijímateľov nášho zariadenia
  • Výstava prác prijímateľov vo vstupných priestoroch zariadenia 
  • Návšteva študentov Sociálno-pedagogickej akadémie Humenné - s programom pre prijímateľov sociálnej služby (tvorivé dielne, spoločné aktivity)
  • Priebežné obhliadky zariadenia s výkladmi odborných pracovníkov, ktorí priblížia poskytovanú sociálnu službu v praxi

  » späť

  Centrum sociálnych služieb Kežmarok

  Kontakt

  • Pod lesom 6, 060 01 Kežmarok, okres Kežmarok
  • Tel.: 052 / 468 58 62, 452 36 30, GSM: 0904 470 252, Fax: 052 / 456 62 75

  Program

   

  • Otvorenie – privítanie účastníkov Dňa otvorených dverí
  • Obhliadka budovy a jednotlivých miestností Centra sociálnych služieb
  • Prezentácia terapeutických činností prijímateľmi sociálnych služieb v jednotlivých miestnostiach zariadenia – snoezelen, dielňa šikovných rúk, vodoliečba a fyzioterapeutická miestnosť, miestnosť pre službu včasnej intervencie spojená s ukážkou tvorivosti, fantázie a zručností našich prijímateľov sociálnych služieb
  • Kultúrny program – vystúpenie prijímateľov sociálnych služieb s tancom „Benedicat“ v hodinových intervaloch prípadne podľa návštevníkov
  • Prezentácia zariadenia Centra sociálnych služieb v Kežmarku na premietacom plátne, kronika zariadenia, informačné letáky o zariadení CSS a o službe včasnej intervencie

  » späť

  Centrum sociálnych služieb Vita Vitalis - Prešov

  Kontakt

  • Volgogradská 5, 080 01 Prešov, okres Prešov
  • Tel.: 051 / 77 10 145, 77 13 261, GSM: 0903 612 074
  • Email: sekretariat(at)cssvitavitalis-po.vucpo.sk, riaditel(at)cssvitavitalis-po.vucpo.sk
  • Web: www.cssvolgpo.sk

  Program

   

  • Videoprezentácia CSS – kinosála CSS
  • Vystúpenie žiakov SZČ
  • Športové a zábavné súťaže
  • Prehliadka zariadenia spojená s výkladom
  • Diskotéka – kinosála CSS
  • Prezentácia fotografií a videí zo života CSS – kinosála CSS
  • Vystúpenie prijímateľov zariadenia
  • Súťaže v speve a tanci
  • Výstava prác výrobkov prijímateľov

  » späť

   Centrum sociálnych služieb Zátišie - Snina

  Kontakt

  • Čsl. armády 1594/5, 069 01 Snina, okres Snina
  • Tel.: 057 / 762 24 52, 779 81 39, GSM: 0907 958 190, Fax: 057 / 779 84 69

  Program

  • Voľná prehliadka priestorov CSS Zátišie v Snine a v Osadnom
  • Vystúpenie Ladislava Kaleju – víťaza z regionálneho kola Krídla túžby PSK pod názvom „Prekonaj sám seba“
  • Marcel Janič – „Moja cesta životom“
  • Prezentácia terapie v bielej multisenzorickej miestnosti SNOZELEN
  • Sprievodná akcia - projekt Premeny – výstava fotografií detí, zachycujúce ich premenu počas poskytovania sociálnej služby
  • Praktické workshopy:
   • Ako žijú rodiny sprevádzané poradcami služby včasnej intervencie
   • Ako sa žije v inštitúcií/Čo prináša život v komunite
   • Moja prvá práca v obci – príklady dobre praxe – podporované zamestnávanie
   • Ergoterapia – cesta k objavovaniu vlastných zručností prijímateľov domova sociálnych služieb

  » späť

  Domov pre seniorov - Stará Ľubovňa

  Kontakt

  • Mierová 88, 064 01 Stará Ľubovňa, okres Stará Ľubovňa
  • Tel.:  Tel.: 052 / 435 25 11, GSM: 0905249 127, Fax: 052 / 432 25 11
  • Email: sekretariat(at)dps-sl.vucpo.sk, socialne(at)ddsl.sk 
  • Web: www.ddsl.sk

  Program

   

  • 10.00 - 17.00 - Prehliadka zariadenia
  • Prezentácia zo života v DpS
  • 15.00 - Vystúpenie klientov DpS s pásmom “Večar na valaľe”

  » späť

  Domov sociálnych služieb, Legnava

  Kontakt

  • Legnava 72, 065 46 Legnava, okres Stará Ľubovňa
  • Tel.:  052 / 428 61 17, Fax: 052 / 428 61 17
  • Email: sekretariat(at)dss-legnava.vucpo.sk, dsslegnava(at)stonline.sk 
  • Web: www.dsslegnava.sk

  Program

   

  • Vystúpenie prijímateľov DSS s kultúrnym programom v Základnej škole v Malom Lipníku
  • Prezentácia života v zariadení

  » späť

  Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha - Spišské Podhradie

  Kontakt

  • Hviezdoslavova 1, 053 04 Spišské Podhradie, okres Levoča
  • Tel.: 053 / 416 69 11, 416 69 15, Fax: 051/ 416 69 20
  • Email: sekretariat(at)dss-sppodhrad.vucpo.sk, riaditel@dss-sppodhrad.vucpo.sk
  • Web: www.dssspp.sk

  Program

   

  • Amfiteáter Parku kultúry za MsÚ Spišské Podhradie - začiatok programu:
   • "Sestry v akcii"- hudobno - tanečné vystúpenie prijímateľov zariadenia
   • "Trič-trač" polka - rytmická kompozícia
   • "Šednem sebe na lavočku" - ľudová pieseň v podaní prijímateliek zariadenia
   • vystúpenie ZUŠ Spišské Podhradie
  • Počas celého podujatia bude prezentácia a predaj výrobkov DSS sv. Jána z Boha Spišské Podhradie

  » späť

  Domov sociálnych služieb v Brezovičke

  Kontakt

  • Brezovička 62, 082 74 Brezovica, okres Sabinov
  • Tel.: 051 / 45912 95, 051 / 459 16 04,  GSM: 0905 757 582, Fax: 051 / 45912 95
  • Email: sekretariat(at)dss-brezovicka.vucpo.sk, dssbrezovicka(at)livenet.sk

  Program

   

  • Predstavenie DSS Brezovička  - sprievod hostí po zariadení
  • Vytvorenie obrazového diela v parku z napadaného lístia
  • Vystúpenie PSS s kultúrnym programom – p. Lukáš Vranka zarecituje báseň „A keby zas“ , na gitare ho bude sprevádzať p. Dušan Kaleja
  • Posedenie a beseda pri káve

  » späť

  Domov sociálnych služieb v Giraltovciach

  Kontakt

  • Kukorelliho 17, 087 01 Giraltovce, okres Svidník
  • Tel.: 054 / 732 25 55, GSM: 0905 885 423, Fax: 054 / 732 25 55

  Program

   

  • Otvorenie, príhovor
  • Ľudový spev a tance prijímateľov sociálnych služieb DSS Giraltovce
  • Prezentácia aktivít jednotlivých činností DSS v Giraltovciach
  • Kreatívny miniworkshop – práca s hlinou, tkanie na krosnách, pletenie košíkov, tvorivé dielne: maľovanie na hodváb, výroba voňavých mydiel a sviečok, maľovanie sadrových odliatkov
  • Moderné tance a spev prijímateľov DSS v Giraltovciach
  • Kreatívny miniworkshop – práca s hlinou, tkanie na krosnách, pletenie košíkov, tvorivé dielne: maľovanie na hodváb, výroba voňavých mydiel a sviečok, maľovanie sadrových odliatkov
  • Prezentácia spolupráce s obdobnými družobnými zariadeniami v Poľsku, rodinou, mestom, mimovládnymi inštitúciami, ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK

  » späť

  Domov sociálnych služieb - Jabloň

  Kontakt

  • Jabloň 78, 067 13 Jabloň, okres Humenné
 • Tel.: 057 / 779 71 47, GSM: 0911 453 215, Fax: 057 / 779 71 47
  • Email: sekretariat(at)dss-jablon.vucpo.sk, riaditel(at)dss-jablon.vucpo.sk 
  • Web: www.dssvjabloni.sk

  Program

   

  • Otvorenie
  • Prehliadka zariadenia, prezentácia výrobkov prijímateľov sociálnej služby
  • Vystúpenie prijímateľov sociálnej služby
  • Prezentácia aktivít (servítková technika, papierové pletenie, snoezelen, výroba sviečok)
  • Voľná zábava, záver

  » späť

  Domov sociálnych služieb - Vranov nad Topľou

  Kontakt

  • Školská 646, 093 02 Vranov nad Topľou, okres Vranov nad Topľou
  • Tel.: 057 / 488 51 50, 759 02 02, GSM: 0911 696 358
  • Email: sekretariat(at)dss-vt.vucpo.sk, dssvranov(at)dss-vt.vucpo.sk 
  • Web: www.dssvranov.sk

  Program

   

  • Prehliadka priestorov
  • Ukážka práce s prijímateľmi sociálnych služieb
  • Vyučovacia hodina so žiakmi elokovaného pracoviska SZŠI v DSS
  • Ukážka fyzioterapie
  • Ukážka pracovnej terapie (s možnosťou zakúpenia výrobkov)
  • Ukážka snoezelen na lôžku
  • Ukážka canisterapie
  • Vystúpenie prijímateľov sociálnych služieb „Pokoj v duši“ a „Farebný svet“

  » späť

   Domov sociálnych služieb v Sabinove

  Kontakt

  • Kukučínova 1781/2, 083 01 Sabinov, okres Sabinov
 • Tel.: 051 / 747 03 82, GSM: 0903 448 345, Fax: 051 / 747 03 81
  • Email: sekretariat(at)dss-sb.vucpo.sk, riaditel(at)dss-sb.vucpo.sk 
  • Web: www.dsssabinov.sk

  Program

   

  • Otvorenie a prehliadka zariadenia
  • Výstava výrobkov prijímateľov DSS
  • Prezentácia zameraná na činnosť zariadenia a ponuku sociálnych služieb a aktivít pre prijímateľov sociálnych služieb
  • Tvorivé aktivity s možnosťou zapojenia sa návštevníkov do tvorivých činností s prijímateľmi
  • Občerstvenie
  • Kultúrny program prijímateľov sociálnych služieb
  • Beseda o kvalite života prijímateľov v zariadení DSS s príbuznými
  • Prezentácia zameraná na činnosť zariadenia a ponuku sociálnych služieb a aktivít pre prijímateľov sociálnych služieb
  • Prehliadka zariadenia a výstava výrobkov prijímateľov sociálnych služieb

  » späť

  Domov sociálnych služieb v Stropkove

  Kontakt

  • Hlavná 80/50, 091 01 Stropkov, okres Stropkov
  • Tel.: 054 / 742 22 26, GSM: 0903 615 734, Fax: 054 / 742 30 08

  Program

   

  • Svätá omša v kostole Najsvätejšej Trojice
  • Slávnostné otvorenie
  • Kultúrny program prijímateľov pod názvom „Snehulienka a sedem trpaslíkov“
  • Náhľad do života prijímateľov – videoprojekcia
  • Prehliadka priestorov a pracovných dielní spojená s rozhovormi s prijímateľmi
  • Prezentácia výrobkov prijímateľov s možnosťou predaja
  • Zápis návštevníkov do kroniky zariadenia

  » späť

  Domov v Poloninách - Nová Sedlica

  Kontakt

  • Nová Sedlica 50, 067 68 Nová Sedlica, okres Snina
  • Tel.: 057 / 769 45 23, GSM: 0910 792 875, Fax: 057 / 769 45 23
  • Email: sekretariat(at)domovvpoloninach-nsedlica.vucpo.sk, riaditel(at)domovvpoloninach-nsedlica.vucpo.sk
  • Web: http://www.domovsedlica.sk/

  Program

   

  • Otvorenie a prehliadka zariadenia
  • Prezentácia tvorby a zručností prijímateľov sociálnych služieb
  • Vystúpenie prijímateľov sociálnych služieb – vtipný príbeh Jánošíka a jeho družiny
  • Beseda spojená s prezentáciou PSK a Domova v Poloninách

  » späť

  Senior dom Svida - Svidník

  Kontakt

  • SNP 4, 089 01 Svidník, okres Svidník
  • Tel.: 054 / 788 21 42, 788 21 41, GSM: 0905 582 118, Fax: 054 / 788 21 41
  • Email: sekretariat(at)seniordomsvida-sk.vucpo.sk, riaditel(at)seniordomsvida-sk.vucpo.sk
  • Web: ddadss.vl.sk 

  Program

   

  • Prezentácia výrobkov prijímateľov sociálnych služieb zariadenia vo vestibule Senior domu Svida
  • Návšteva deti z materskej školy vo Svidníku - v duchu medzigeneračného stretávania, aby svojou prítomnosťou obohatili seniorov
  • Vystúpenie speváckej zložky klientov Senior domu Svida
  • Zariadenie navštívia deti zo základnej školy vo Svidníku a zároveň vystúpia so svojím programom
  • Zariadenie navštívia a zároveň vystúpia so svojím kultúrnym programom klienti Gréckokatolíckej charity Prešov - Dómu Svätej Faustíny vo Svidníku
  • Spevácka zložka klientov Senior domu Svida vystúpi v Poduklianskej knižnici vo Svidníku

  » späť

  Zariadenie sociálnych služieb AKTIG

  Kontakt

  • Mierová 63, 066 01 Humenné, okres Humenné
  • Tel.: 057 / 775 46 78, GSM: 0918 536 304, Fax: 057 / 775 64 30

  Program

   

  • Predstavenie zariadenia
  • Svätá omša
  • Vystúpenie študentov Obchodnej akadémie a členov detskej organizácie FÉNIX pri príležitosti mesiaca Úcty k starším
  • Tréning pamäti – ukážka pre verejnosť
  • Vystúpenie našich prijímateľov so scénkou z regionálneho kola KRÍDLA TÚŽBY 2018
  • Vystúpenie študentov Strednej zdravotníckej školy (internát) pri príležitosti mesiaca Úcty k starším

  » späť

  Zariadenie sociálnych služieb Dotyk Medzilaborce

  Kontakt

  • Ševčenkova 681, 068 01 Medzilaborce, okres Medzilaborce
  • Tel.: 057 / 732 36 06,  748 12 50, Fax: 057 / 732 36 05

  • Email: sekretariat(at)zssdotyk-ml.vucpo.sk, riaditel(at)zssdotyk-ml.vucpo.sk
  • Web: http://www.dssml.sk/

  Program

   

  • Svätá omša v kaplnke
  • Kolaudácia a slávnostné spustenie nového osobného lôžkového výťahu s posvätením
  • Vystúpenie žiakov zo ZŠ Komenského v Medzilaborciach pri príležitosti „Úcty k starším“
  • Prehliadka priestorov zariadenie ZSS Dotyk
  • Vystúpenie ženskej speváckej skupiny LELIJA z Humenného
  • Vystúpenie prijímateľov ZSS Dotyk s programom z regionálneho kola „Krídla túžby“
  • Tanečná zábava

  » späť

  Zariadenie sociálnych služieb Egídius - Bardejov

  Kontakt

  • Ťačevská 38, 085 01 Bardejov, okres Bardejov
  • Tel.: 054 / 472 23 13 (ústredňa), 472 71 44 (riaditeľ), GSM: 0903 623 169, Fax: 054 / 488 35 85

  Program

   

  • Svätá omša
  • Vystúpenie speváckej skupiny Melody
  • Kultúrny program:
   • vystúpenie prijímateľov sociálnej služby ŠZ, DSS v SD ANTIC
   • koncert hudobne nadaných detí Jurčových
   • vystúpenie žiakov z tanečnej školy Kesel
  • Projekcia zo života v ZSS Egídius
  • Základné sociálne poradenstvo
  • Prehliadka tvorivých dielní
  • Tkanie kobercov na krosnách a na kolíkovom stave
  • Nová technika enkaustika
  • Canisterapia v praxi

  » späť

  Zariadenie sociálnych služieb Jasoň - Spišská Stará Ves

  Kontakt

  • Slovenského národného povstania 8/15, 061 01 Spišská Stará Ves, okres Kežmarok
  • Tel.: 052 / 468 13 91 - 3, GSM: 0905 746 143
  • Email: sekretariat(at)zssjason-ssves.vucpo.sk, riaditel(at)zssjason-ssves.vucpo.sk
  • Web: www.cssvolgpo.sk

  Program

   

  • Privítanie prítomných starým slovanským zvykom a v goralskom kroji
  • Vystúpenie prijímateľov sociálnych služieb s piesňou z podujatia Krídla túžby 2018 - „Ó, Mária“
  • Melódia od srdca „Mladí starším“ – vystúpenie žiakov ZUŠ Spišská Stará Ves
  • Medzigeneračné pečenie lineckých koláčov v tvare srdca spoločne so žiakmi ZŠ
  • Hosť do kresla: „Život v ZSS Jasoň očami jeho prijímateľov sociálnych služieb“
  • Modlitba za PSK za p. predsedu, vedúcich, zamestnancov a všetkých klientov v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK
  • Spoločné posedenie pri šálke kávy a upečených koláčov
 • » späť

  Domov sociálnych služieb vo Vranove nad Topľou

  Kontakt

  • Školská 646, 093 02 Vranov nad Topľou, okres Vranov nad Topľou
  • Tel.: 057 / 442 27 19, 442 27 57, GSM: 0911 696 358, Fax: 057 / 442 27 19
  • Email: sekretariat(at)dss-vt.vucpo.sk, dssvranov(at)stonline.sk
  • Web: www.dssvranov.sk

  Program

   

  • Prehliadka priestorov
  • Ukážka práce s prijímateľmi sociálnych služieb
  • Vyučovacia hodina so žiakmi elokovaného pracoviska SZŠI v DSS
  • Ukážka fyzioterapie
  • Ukážka pracovnej terapie (s možnosťou zakúpenia výrobkov)
  • Ukážka snoezelen na lôžku
  • Ukážka canisterapie
  • Vystúpenie prijímateľov sociálnych služieb „Pokoj v duši“ a „Farebný svet“

  » späť

  Publikované: 15.10.2018 / Aktualizované: 22.10.2018 HoreTlačiť