Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Kultúrne organizácie

Deň PSK 2018 v kultúrnych organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK

Bardejov

Prešov

Humenné

Stará Ľubovňa

Kežmarok

Stropkov

Medzilaborce

Svidník

Poprad

Vranov nad Topľou

 

Kultúrné organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK: osvetové strediská / múzeá a galérie / knižnice / hvezdárne a planetáriá / divadlá

Osvetové strediská

Hornošarišské ostvetové stredisko v Bardejove

Kontakt

 • Rhodyho 6, 085 01 Bardejov, okres Bardejov
 • Tel.: 054 / 472 45 93, mobil: 0903 251 629, Fax: 054 / 472 45 93

 • Email: sekretariat(at)osvetahsaris-bj.vucpo.sk; hosbardejov(at)gmail.com
 • Web: www.hosbardejov.sk

Program

 • Premietanie na plátne - film propagujúci Prešovský kraj a dokument Štyri svetové strany Horného Šariša
 • Propagačné materiály PSKmapy cyklotrás vytvorené v rámci projektu - zdarma pre návštevníkov
 • Tvorivé dielničky pre deti národnostných menšín - v dielni ľudových remesiel

« späť

Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou

Kontakt

 • Sídlisko 1. mája 74, 093 01 Vranov nad Topľou, okres Vranov nad Topľou
 • Tel./Fax: 057 / 442 38 38, 442 28 71, mobil: 0907 959 088

 • Email: sekretariat(at)osvetahzemplin-vt.vucpo.sk; hzos(at)stonline.sk
 • Web: www.osvetavranov.sk

Program

 • 9.30 - Živá pozvánka pre vranovskú verejnosť – Vranovskí heligonkári pozývajú na osvetu
 • Od 10.00 - Prezentácia remesiel - pred budovou HZOS
 • Naša zemplínska kuchyňa – prezentácia jablkových dobrôt z klubov dôchodcov
 • Jesenná tvorivá dielňa - výstavná sieň HZOS
 • Beseda s osobnosťou PSK
 • Kvíz o PSK

« späť

Ľubovnianske osvetové stredisko v Starej Ľubovni

Kontakt

 • Námestie gen.Štefánika 5, 064 01 Stará Ľubovňa, okres Stará Ľubovňa
 • Tel./Fax.: 052 / 432 39 23, mobil: 0904 390 925, 0908 998 795

Program

 • 17.00 h - Beseda spojená s prednáškou historikov na tému Spomienky na spoločný štát Čechov a Slovákov - Ján Kubašek, signatár Pittsburskej dohody (Galéria Provinčný dom v Starej Ľubovni)
 • Podujatie je súčasťou série podujatí, ktoré v tomto týždni organizujeme z príležitosti 50. výročia založenia okresu Stará Ľubovňa a pri príležitosti 100. výročia vzniku Československej republiky
 • Ďalšie podujatia sa následné uskutočnia v dňoch 25., 26. a 28. 10., kedy oslavy vyvrcholia galaprogramom v Športovej hale v Starej Ľubovni

« späť

Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku

Kontakt

 • Sovietskych hrdinov 160/74, 089 01 Svidník, okres Svidník
 • Tel.: 052 / 772 24 66, mobil: 0917 500 437, Fax: 052 / 773 21 40
 • Email: sekretariat(at)osvetapdukla-sk.vucpo.sk; pos(at)svitel.sk
 • Web: www.osveta.sk

Program

 • 10:00 v priestoroch podtatranskej knižnice v Spišskej Sobote - vernisáž celoslovenskej výtvarnej súťaže prác rómskych žiakov základných škôl, špeciálnych základných škôl a základných umeleckých škôl „Rómska paleta“

 

« späť

Podtatranské osvetové stredisko v Poprade

Kontakt

 • Sobotské námestie 1729/4, 058 01 Poprad, okres Poprad
 • Tel.: 054 / 752 10 68, mobil: 0903 603 770, Fax: 054 / 752 15 07, 759 23 20

 • Email: sekretariat(at)osvetapdukla-sk.vucpo.sk; pos(at)svitel.sk
 • Web: www.osveta.sk

Program

 • 9.00 – 11.00 - tvorivá dielňa Kašírované obrázky na skle a kartóne
 • 11.00 – 13.00 - tvorivá dielňa Keramické inšpirácie
 • 13.00 – 15.00  - tvorivá dielňa Jesenné aranžmány
 •  15.30 - Otvorenie poplenérovej výstavy obrazov a fotografií Umenie hrou
 • 17.30 - Premietanie filmov z workshopu pre filmárov Umenie hrou

« späť


Múzeá a galérie

Krajské múzeum v Prešove -  Rákociho palác

Kontakt

 • Hlavná 86, 080 01 Prešov, okres Prešov
 • Tel.: 051 / 773 47 08, mobil: 0910 930 891, Fax: 051 / 772 12 25

 • Email: sekretariat(at)muzeumkrajske-po.vucpo.sk; krajskemuzeumpo(at)stonline.sk
 • Web: www.muzeumpresov.sk

Program

 • Voľný vstup do všetkých expozícií a na aktuálne výstavy Krajského múzea v Prešove – Rákociho paláca
 • 10.00 h – 11.00 h - Komentovaná prehliadka k výstave “V osudových rokoch 1918 & 1968
 • 11.00 h – 12.00 h - Šariština na slovíčko - program pre žiakov základných a stredných škôl
 • 13.00 h – 14.00 h - Komentovaná prehliadka hasičskej expozície
 • 15.00 h – 16.00 h - Komentovaná prehliadka etnografickej expozície

« späť

Krajské múzeum v Prešove -  Kaštieľ a archeopark v Hanušovciach nad Topľou

Kontakt

 • Zámocká 160/5, 094 31 Hanušovce nad Topľou
 • Tel.: 057 / 445 23 71
 • Program

  •  Voľný vstup do všetkých expozícií a na aktuálne výstavy Krajského múzea v Prešove – Kaštieľa a archeoparku Hanušovce n. T
  • Prezentácie (v archeologickej expozícii – Svet dávnych vekov)
   • 10.00 h - Prešovský samosprávny kraj a jeho symboly
   • 11.00 h - Archeologické pamiatky vranovského okresu
   • 13.30 h - Čo nového na hrade Čičva
  • Prednášky (v primaciálnom salóne kaštieľa)
   • 10.00 h – 10.40 h - Zaujímavé floristické nálezy
   • 11.00 h – 11.40 h - Poklady kaštieľskej knižnice
   • 12.30 h - 13.00 h - Prírodné zaujímavosti vranovského regiónu
  • 16.00 h - Pár fragmentov navyše (v archeologickej expozícii) - Otvorenie výstavy archeologických nálezov vo výstavnej miestnosti archeologickej expozície. Vernisáž je spojená s komentovanou prehliadkou expozície Svet dávnych vekov a promóciou rovnomenného katalógu výstavy.

  « späť

  Krajské múzeum v Prešove -  Kaštieľ v Stropkove

  Kontakt

  • Zámocká 519/3, 091 01 Stropkov
 • Tel.: 054 / 742 46 34
 • Program

  • Voľný vstup do všetkých expozícií a na aktuálne výstavy Krajského múzea v Prešove – Kaštieľa Stropkov
  • Program pre najmenších a žiakov 1. stupňa ZŠ
  • Stavanie hradu (pre organizované skupiny)
  • Tvorivé dielne – vytvor/nakresli si svojho princa alebo princeznú
  • Program pre žiakov 2. stupňa ZŠ a pre SŠ
  • Prezentácia PSK
  • Vedomostné súťaže

  « späť

  Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni

  Kontakt

  • A. Warhola 749/26, 068 01 Medzilaborce, okres Medzilaborce
  • Tel.: 057 / 748 00 72, 732 10 69, mobil: 0907 850 494, Fax: 057 / 732 1069

  • Email: sekretariat(at)muzeumlubovna-sl.vucpo.sk; dalibor.mikulik(at)hradlubovna.sk
  • Web: www.hradlubovna.sk

  Program

  • Bezplatný vstup do expozícií hradu, skanzenu a otvoreného depozitára ľudového odevu v podhradí
  • Prezentácia ľudového odevu v otvorenom depozitári s kurátorom múzea
  • Ján III. Sobieski – vojenské ťaženia pod vplyvom astronómie - prezentácia historického astrolábu v podzemí hradnej kaplnky, ukážky života hradného astronóma, význam astronómie a astrológie v dejinách ľudstva
  • Kožušníctvo na Spiši - prezentácia výstavy kožuchov, ukážka kožušníckeho remeslá s majstrom kožušníkom

  « späť

  Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach

  Kontakt

  • Hlavná 86, 080 01 Prešov, okres Prešov
  • Tel.: 051 / 773 47 08, mobil: 0910 930 891, Fax: 051 / 772 12 25

  • Email: sekretariat(at)awarholmuzeum-ml.vucpo.sk; awmuzeum(at)post.sk; warhol(at)zoznam.sk
  • Web: muzeumaw.sk

  Program

  • Bezplatný vstup a lektorský výklad zdarma
  • Tri muzeoedukologické aktivity – worshopyzábavný kvíz pre návštevníkov múzea:
   • Obraz ako písmo – písmo ako obraz
   • Hľadáme, skladáme, objavujeme Warhola
   • Na návšteve u strýka Andyho

  « späť

  Múzeum v Kežmarku

  Kontakt

  • Hradné námestie 42, 060 01 Kežmarok, okres Kežmarok
  • Tel.: 052 / 45 22 618-19, mobil: 0907 942 708, Fax: 052 / 452 35 26

  • Email: sekretariat(at)muzeum-kk.vucpo.sk; riaditelka.muzea(at)kezmarok.com
  • Web: www.kezmarok.com

  Program

  • Bezplatný vstup do objektov múzea, darček pre deti, každý 10. návštevník našich objektov od nás získa aj malý darček
  • "Čo je múzeum?" - obľúbená vyučovacia hodina
  • Komentovaná prehliadka výstavy venovanej 100. výročiu vzniku Československej republiky (výstavná sieň)
  • Výstava je doplnená aj o premietanie dobových filmov z Kežmarku

  « späť

  Podtatranské múzeum v Poprade

  Kontakt

  • Vajanského 72/4, 058 01 Poprad, okres Poprad
  • Tel.: 052 / 772 19 24, 778 14 21, mobil: 0905 873 024, Fax: 052 / 772 18 68

  • Email: sekretariat(at)muzeumtatry-pp.vucpo.sk; sekretariat(at)muzeumpp.sk
  • Web: www.muzeumpp.sk

  Program

  • 10:00 – 17:00 - Komentované prehliadky novej expozície „Poprad a okolie v zrkadle vekov“ a výstavy „Výroba modrotlače z dielne Elemíra Montška v Hranovnici“
  • 10:00 – 17:00 - Informačné prezentácie - témy:
   • Kniežacia hrobka z Popradu – Matejoviec
   • Rekonštrukcie Podtatranského múzea a jeho areálu
   • Realizované a prebiehajúce projekty - Fond na podporu umenia
  • 10:00 – 14:00 - Deň modrotlače v múzeu
  • Tvorivé dielne k výstave „Výroba modrotlače z dielne Elemíra Montška v Hranovnici“
  • 14:00 – 14:45 - Modrotlač - prednáška spojená s obrazovou prezentáciou - Hosť: Adam Benko, študent, úspešný riešiteľ projektov v rámci SOČ a iných, spojených s tradíciou výroby modrotlače
  • 14:45 – 15:30 - Rekonštrukcia modrotlačiarskej dielne v Hranovnici -  prednáška spojená s prezentáciou a diskusiou - Hosť: JUDr. Lukáš Antoni, prednosta obecného úradu – obec Hranovnica
  • 15:30 – 17:00 - Beseda s hosťom dňa PSK

  « späť

  Šarišská galéria v Prešove

  Kontakt

  • Hlavná 51, 080 01 Prešov, okres Prešov
  • Tel.: 051 / 772 54 23, mobil: 0917 165 574, 0917 165 580, Fax: 051 / 773 40 38

  • Email: sekretariat(at)galeriasaris-po.vucpo.sk; sg.po(at)stonline.sk
  • Web: www.sgpresov.sk

  Program

  • Voľný vstup na výstavy  v čase 10.00 – 18.00
  • Poradenstvo reštaurátora o ošetrení výtvarných diel v čase 10.00 – 15.00
  • Tvorivé dielne s témou PSK pre školy v čase 10.00 – 15.00 na objednávku

  « späť

  Šarišské múzeum v Bardejove

  Kontakt

  • Radničné námestie 13, 085 01 Bardejov, okres Bardejov
  • Tel.: 054 / 472 49 66, 472 43 09, mobil: 0903 909 677, Fax: 054 / 47 24 309

  Program

  • Voľný vstup do všetkých expozícií
  • 14:00 h - slávnostné otvorenie novej stálej expozície v priestoroch vily Rákozci v Bardejovských Kúpeľoch pod názvom:  Bardejovské Kúpele - oáza pokoja a zdravia so sprievodným programom

  « späť

  Tatranská galéria v Poprade

  Kontakt

  • Hviezdoslavova 12, 058 01 Poprad, okres Poprad
  • Tel.: 052 / 772 19 68, mobil: 0905 843 802

  • Email: sekretariat(at)galeriatatry-pp.vucpo.sk; tatragaleria(at)tatragaleria.sk
  • Web: www.tatragaleria.sk

  Program

  • Bezplatný vstup do galérie
  • 9:00 - 18:00 - prehliadka aktuálnych výstav:  Odkryté hodnoty app – stála expozícia, Francisco Goya – Vízie, Grafika – Akvizícia TG z rokov 2000-2018, Daniela + Michal Helienek – Art Klub TG
  • 9:00 - 16:30 - Kurzy kreslenia zamerané na základy kresby s lektorkou Luciou Horákovou - kresba je zameraná predovšetkým na metódu uchopenia reality v obraze, základné princípy perspektívy, anatómie a tónovania. Galéria poskytne všetok potrebný materiál.

  « späť

  Vihorlatské múzeum v Humennom

  Kontakt

  • Námestie slobody 1, 066 18 Humenné, okres Humenné
  • Tel./Fax: 057 / 775 22 40, 775 5671 (skanzen), mobil: 0905 954 374

  • Email: sekretariat(at)muzeumvihorlat-he.vucpo.sk; sekretariat(at)muzeumhumenne.sk
  • Web: www.muzeumhumenne.sk

  Program

  • Voľný vstup do expozícií múzea a na výstavy
  • Lidice – výstava prác 45. ročníka medzinárodnej detskej výtvarnej súťaže Lidice 2017
  • Obrazy z námestia múz – výber obrazov z tvorby autorov medzinárodných výtvarných festivalov v Snine
  • Výtvarný workshop pre deti
  • V osídlach veľmocí - podujatie venované histórii a významným míľnikom Československa v našom regióne
  • Videoprojekcia nového dokumentárneho filmu V OSÍDLACH VEĽMOCÍ z produkcie Združenia inteligencie Rusínov na Slovensku - historický exkurz do dejinných udalostí Podkarpatska po roku 1918
  • Tematická prednáška k predmetu premietaného filmu - lektorka:  Mgr. Zuzana Koščová, historička Vihorlatského múzea v Humennom

  « späť

  Divadlá

  Divadlo Alexandra Duchnoviča

  Kontakt

  • Jarková 77, 080 01 Prešov, okres Prešov
  • Tel.: 051 / 773 27 00, 773 48 82, 0905 548 802, Fax: 051 / 773 44 22

  • Email: sekretariat(at)dad-po.vucpo.sk; dad(at)divadload.sk
  • Web: www.divadload.sk

  Program

  • Návštevníci budú mať možnosť vidieť prácu maskérok, vlásenkárok, kostýmerok, javiskovej techniky a skúšku pripravovanej premiéry Domov od Michala Baláža v obmedzenom režime, nakoľko prebieha generálkový týždeň

  « späť

  Divadlo Jonáša Záborského

  Kontakt

  • Námestie Legionárov 6, 081 61 Prešov, okres Prešov
  • Tel.: 051 / 756 21 91 (90), 777 57 63, mobil: 0907 943 388, Fax: 051 / 756 21 97

  • Email: sekretariat(at)djz-po.vucpo.sk; riaditel(at)djz.sk; sekretariat(at)djz.sk 
  • Web: www.djz.sk

  Program

  • Prehliadka zákulisia Historickej budovy DJZ

  « späť

  Hvezdárne a planetária

  Hvezdáreň a planetárium v Prešove

  Kontakt

  • Dilongova 17, 080 01 Prešov, okres Prešov
  • Tel.: 051 / 773 32 18, 772 20 65, mobil: 0905 262 799, Fax: 051 / 77 22 065

  • Email: sekretariat(at)astropresov-po.vucpo.sk; hap(at)astropresov.sk
  • Web: www.astropresov.sk

  Program

  • Počas dňa nahlásené exkurzie
  • 16.00 h – 18.00 h - plánovaná beseda s poslancom PSK + astronomický program v planetáriu
  • 17.00 h - Program v planetáriu Mytológia a hviezdna obloha

  « späť

  Vihorlatská hvezdáreň na Kolonickom sedle

  Kontakt

  • Mierová 4, 066 01 Humenné, okres Humenné
  • Tel.: 057 / 775 47 53, 775 21 79, mobil: 0905 160 438, Fax: 057 / 775 21 79

  • Email: sekretariat(at)astrovihorlat-he.vucpo.sk; vihorlatobs1(at)stonline.sk
  • Web: www.astrokolonica.sk

  Program

  • 8:30 – 14:00 - Prehliadky observatória a programy v planetáriu (pre objednané školy)
  • 15:00 – 16:00 - Prehliadka observatória s pozorovaním slnečnej aktivity teleskopom (pre verejnosť)
  • 16:00 – 17:00  - „Astronomické observatórium na Kolonickom sedle v kontexte rozvoja astroturistiky v Karpatoch“ - prednáša RNDr. Igor Kudzej, CSc., riaditeľ Vihorlatskej hvezdárne v Humennom
  • Prednáška o problematike svetelného znečistenia, parkoch tmavej oblohy a inovatívnej forme cestovného ruchu – astroturistike
  • 17:00  -  „Perspektíva ďalšieho rozvoja AO na Kolonickom sedle“ - beseda s poslancami PSK, zástupcami samospráv a poskytovateľmi služieb cestovného ruchu v regióne
  • Po besede - Orientácia na oblohe - program pod hviezdnou oblohou v planetáriu
  • 19:00 – 20:00 - Teleskopické pozorovanie objektov nočnej oblohy (len v prípade priaznivého počasia)

  « späť

  Knižnice

  Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou

  Kontakt

  • M. R. Štefánika 875/200, 093 01 Vranov nad Topľou, okres Vranov nad Topľou
  • Tel./Fax: Tel.: 057 / 446 44 94, 446 44 68, mobil: 0948 632 324

  • Email: sekretariat(at)kniznicahzemplin-vt.vucpo.sk; hzkvt(at)vt.psg.sk
  • Web: www.vthk.sk

  Program

  • Kúzelný deň PSK v Hornozemplínskej knižnici, možno príde i kúzelník“
  • Oddelenie pre deti a mládež:

   

  • 10.00 h - Kúzelné čítanie bájok – podujatie je určené pre žiakov druhého stupňa základných škôl
  • Vyhlásenie Jesennej čitateľskej súťaže pre čitateľov do 15 rokov

   

  • Oddelenie pre dospelých:
  • 13.00 h  - Kúzelné tvorenie kytičiek z listov – tvorivá dielňa pre dospelých
  • 15.30 h  - História vranovských ulíc (Dobrianskeho ulica) - stretnutie s regionálnych autorom Mgr. Cyrilom Melničákom
  • Oddelenie špeciálnych služieb - 10.00 h - Kúzelné hračky z 3D tlačiarne – predstavenie 3D tlačiarne pre deti MŠ

  « späť

  Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove

  Kontakt

  • Levočská 9, 080 01 Prešov, okres Prešov
  • Tel.: 051 / 773 30 09, mobil: 0905 744 183, Fax: 051 / 772 53 93

  • Email: sekretariat(at)kniznicapoh-po.vucpo.sk; kniznica.poh(at)gmail.com
  • Web: www.kniznica-poh.sk

  Program

  • Zápis nových čitateľov zdarma a odpustenie pokút za oneskorené vrátenie
  • Ponuka pre ZŠ: Exkurzie do knižnice a zážitkové čítania
  • Ponuka pre SŠ:
   • Spadli sme z jahody alebo nás prešiel kôň? - zábavný kvíz o Prešove
   • Ak to neprepošleš, zje ťa modrý slon - séria podujatí o internetových zákernostiach
   • Čo ukrýva Kronika?
  • Spisovatelia a Prešov
  • Z baníka bankárom - americký sen Michala Bosáka
  • Prešovské naj – prezentácia o vybraných najpozoruhodnejších a jedinečných udalostiach pamätihodnostiach a osobnostiach Prešova - CRD

  « späť

  Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove

  Kontakt

  • Radničné námestie 1, 085 01 Bardejov, okres Bardejov
  • Tel.: 054 / 472 21 05, 0905 530 127, Fax: 054 / 472 27 14

  • Email: sekretariat(at)kniznicadg-bj.vucpo.sk; kniznica(at)gutgesel.sk
  • Web: www.gutgesel.sk

  Program

  • Náučno-zábavné pásmo literárnych potuliek po šarišskom regióne Slovenska a historickom meste Bardejov
  • Kľúče od rodného kraja – ŠARIŠ  - zvýšiť povedomie o Prešovskom kraji cez charakteristiku územia, nárečia, povesti spojené s tvorivou dielňou „Vytvor si vlastný erb“
   • zaspievanie ľudovej pesničky,  zatancovať ľudový tanec, preložiť krátky text do nárečia, zahrať sa na remeslá + ukážky remesiel, tradície a zvyky šarišského regiónu

   

  • Sprievodné akcie: bezplatný zápis
   • obnovenie členského
   • odpustenie sankčných poplatkov
   • hromadné výpožičky kolektívov
   • exkurzie v knižnici
   • burza kníh

  « späť

  Podduklianska knižnica vo Svidníku

  Kontakt

  • 8. mája 697/55, 089 01 Svidník, okres Svidník
  • Tel.: 054 / 788 21 90, 788 21 91, mobil: 0905 334 569, Fax: 054 / 788 11 61

  Program

  • Jeseň, pani bohatá... – tvorivá dielňa pre žiakov zš
  • Prvá svetová vojna v literatúre – výstava literatúry venovaná 100. výročiu ukončenia 1. svetovej vojny
  • Temný štrnásty rok – prednáška lektora vojenského múzea vo svidníku o útrapách 1. svetovej vojny
  • Odpustenie sankčných poplatkov
  • Bezplatný zápis čitateľov do knižnice a obnovenie členstva

  « späť

  Podtatranská knižnica v Poprade

  Kontakt

  • Podtatranská 1548/1, 058 01 Poprad, okres Poprad
  • Tel.: 052 / 772 95 68, 772 94 95, mobil: 0905 825 692
  • Email: sekretariat(at)kniznicatatry-pp.vucpo.sk; kniznica(at)kniznicapp.sk
  • Web: www.kniznicapp.sk

  Program

  • Registrácia nových čitateľov zadarmo
  • Obnova registrácie čitateľov s neplatným členstvom
  • Odpustenie poplatkov za upomínanie
  • Vitajte v Prešovskom kraji - prezentácia krás nášho kraja pre žiakov základných a stredných škôl
  • Výstava Ján Pecúch - Harmónia duše
  • Výstava Fotografia - členovia klubu FOP

  « späť

  Vihorlatská knižnica v Humennom

  Kontakt

  • Námestie slobody 50, 066 80 Humenné, okres Humenné
  • Tel.: 057 / 776 35 17-18, mobil: 0915 899 118

  • Email: sekretariat(at)kniznicavihorlat-he.vucpo.sk; kniznica(at)kniznicapp.sk
  • Web: www.vkhe.sk

  Program

  • Bezplatný zápis čitateľov do knižnice + obnovenie členského
  • Odpustenie sankčných poplatkov
  • Literárne pásmo spojené s kvízom pre žiakov stredných a ZŠ o humenskom rodákovi a spisovateľovi Václavovi PANKOVČINOVI

  « späť


   

  Publikované: 16.10.2018 / Aktualizované: 18.10.2018 HoreTlačiť