Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Základná organizačná štruktúra úradu

Organizačná štruktúra PSK

Úrad sa vnútorne člení na odbory a oddelenia/útvary, ktoré majú osobitné postavenie.

Popis k organizačnej schéme je uvedený v zmysle časti Základná organizačná štruktúra a stupne riadenia.

Základná organizačná štruktúra úradu a stupne riadenia

Popis k organizačnej schéme - Organizačná štrukúra Úradu PSK účinná k 1.11.2019

Základná organizačná štruktúra úradu (podľa čl. VIII Organizačného poriadku PSK) a stupne riadenia v úrade:

Osobité útvary

Útvary, ktoré majú osobitné postavenie – a sú v priamej riadiacej pôsobnosti predsedu

Publikované: 05.03.2013 / Aktualizované: 24.11.2019 HoreTlačiť