Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Organizačná štruktúra PSK

Organizačná štruktúra Prešovského samosprávneho kraja

Úrad je výkonným orgánom pre organizačné a administratívne veci Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len „zastupiteľstvo“), predsedu Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len „predseda“) a ďalších orgánov zriadených zastupiteľstvom. Tvoria ho zamestnanci Prešovského samosprávneho kraja.

Organizačná štruktúra Úradu PSK

Organizačný poriadok Úradu Prešovského samosprávneho kraja (Úrad PSK) je vnútornou normou, ktorá určuje vnútornú organizáciu úradu, počet zamestnancov a skladbu ich pracovných funkcií. Úrad sa vnútorne člení na odbory a oddelenia a na útvary, ktoré majú osobitné postavenie. Toto členenie schematický znázorňuje organizačná štruktúra Úradu PSK

Organizačný poriadok a štruktúra Úradu PSK
Názov dokumentu  Účinnosť  Formát, veľkosť 
Formát PDF Organizačný poriadok Úradu PSK  účinný od 1. 4. 2018 PDF (8,98 MB)
Formát PDF Organizačná štruktúra Úradu PSK (štruktúra len v rámci úradu) účinná od 1. 4. 2018 PDF (74,95 kB)
Formát PDF Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku účinný od 1. 2. 2019 PDF (70 kB)
Formát PDF Príloha č. 1 - popis činností  účinná od 1. 2. 2019 PDF (557 kB)
Formát PDF Príloha č. 2 účinná od 1. 2. 2019 PDF (74 kB)

Ďalšie odkazy

 

Publikované: 05.08.2011 / Aktualizované: 01.03.2019 HoreTlačiť