Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Organizačná štruktúra PSK

Organizačná štruktúra Prešovského samosprávneho kraja

Úrad je výkonným orgánom pre organizačné a administratívne veci Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len „zastupiteľstvo“), predsedu Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len „predseda“) a ďalších orgánov zriadených zastupiteľstvom. Tvoria ho zamestnanci Prešovského samosprávneho kraja.

Organizačná štruktúra Úradu PSK

Organizačný poriadok Úradu Prešovského samosprávneho kraja (Úrad PSK) je vnútornou normou, ktorá určuje vnútornú organizáciu úradu, počet zamestnancov a skladbu ich pracovných funkcií. Úrad sa vnútorne člení na odbory a oddelenia a na útvary, ktoré majú osobitné postavenie. Toto členenie schématický znázorňuje organizačná štruktúra Úradu PSK

Organizačný poriadok a štruktúra Úradu PSK
Názov dokumentu  Účinnosť  Formát, veľkosť 
Formát PDF Organizačný poriadok Úradu PSK  účinný od 1. 4. 2014 PDF (234 kB)
Formát PDF Dodatok č. 1 účinný od 1. 2. 2015 PDF (74,5 kB)
Formát PDF Dodatok č. 2  účinný od 1. 4. 2016 PDF (547 kB)
Formát PDF Príloha k dodatku č. 2 účinná od 1. 4. 2016 PDF (164 kB) 
Formát PDF Zmena prílohy dodatku č. 2 k Organizačnému poriadku Úradu PSK  účinná od 1. 12. 2016 PDF (139,17 kB)
Formát PDF Dodatok č. 3 účinný od 1. 10. 2016 PDF (449,25 kB)
Formát PDF Príloha k dodatku č. 3 účinná od 1. 10. 2016 PDF (169 kB) 
Formát PDF Organizačná štruktúra Úradu PSK (štruktúra len vrámci úradu) účinná od 1. 4. 2018 PDF (74,95) kB

Ďalšie odkazy

 

Publikované: 05.08.2011 / Aktualizované: 09.05.2018 HoreTlačiť