Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Žiadosti o podporu

Informácie o podávaní žiadostí o dotáciu

Ako podať žiadosť?

Žiadosť  na stiahnutie nájdete na našej stránke. 

Je potrebné ju korektne vyplniť a zaslať na adresu nadácie.

Keď nadácia rozbehne svoju činnosť, správna rada nadácie na čele s Predsedom PSK PaedDr. Milanom Majerským PhD. bude transparentným spôsobom prerozdeľovať finančné prostriedky.

Na stiahnutie

Postup podania žiadosti

 1. Doručte nám žiadosť osobne, poštou alebo e-mailom.
 2. Žiadosť zaevidujeme.
 3. Posúdime oprávnenosť žiadosti, budeme kontaktovať žiadateľa.
 4. Prerokujeme žiadosť a dokumenty v Správnej rade nadácie.
 5. Po schválení uzatvoríme darovaciu zmluvu.

Posudzovanie žiadostí

Žiadosti sa budú posudzovať podľa poradia, v akom boli do nadácie doručené. 

Nadácia si vyhradzuje právo uprednostniť žiadosť, ktorá bola zaevidovaná z dôvodu náhlej, mimoriadnej a život ohrozujúcej situácie. 

Odsúhlasenie žiadostí sa bude posudzovať podľa týchto kritérií a ich kombinácií:

 • nepriaznivá alebo krízová životná sociálna situácia jednotlivca alebo rodiny, ktorá nebola zapríčinená vlastným, úmyselným konaním,
 • ochota absolvovať v prípade potreby ďalšiu sociálnu službu,
 • viaczdrojové možnosti spolufinancovania pomoci (prísľub finančnej pomoci aj napr. miestnej samosprávy, komunity, neverejného sektora).
Publikované: 09.03.2020 / Aktualizované: 09.03.2020 HoreTlačiť