Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Sociálne služby

Organizácie v pôsobnosti PSK - sociálne zariadenia

(Aktualizácia: 20.9.2023, stav k 20.9.2023)

Pre správne odoslanie elektronickej pošty je potrebné v e-mailovej adrese nahradiť "(at)" znakom  "@".

Vyhľadať organizáciu

Centrum sociálnych služieb "Slnečný dom"

Važecká 3, 080 05 Prešov, okres Prešov
Tel.: 051 / 770 46 92, 775 73 56,GSM: 0907 954 773
Fax: 051 / 770 46 92
E-mail: sekretariat@cssslnecnydom-po.vucpo.sk, riaditel@cssslnecnydom-po.vucpo.sk
Web: www.css-slnecnydom-po.sk
Štatutár: Ing. Pavel Slaninka
IČO: 00691968

Centrum sociálnych služieb Ametyst

Tovarné 117, 094 01 Tovarné, okres Vranov nad Topľou
Tel.: 057 / 449 52 25, 449 52 34, GSM: 0917 744 296
Fax: 057 / 449 52 25
E-mail: sekretariat@cssametyst-tovarne.vucpo.sk
Web: www.cssametyst.eu
Štatutár: PhDr. Jozef Sabol
IČO: 00696374

Centrum sociálnych služieb Clementia

Ličartovce 287, 082 03 Ličartovce, okres Prešov
Tel.: 051 / 793 17 22, 749 99 72
Fax: 051 / 749 99 71
E-mail: sekretariat@cssclementia-licartovce.vucpo.sk; riaditel@cssclementia-licartovce.vucpo.sk
Web: www.cssclementia.sk
Štatutár: Mgr. Agáta Nirodová
IČO: 00691992

Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami

Družstevná 25/3, 059 35 Batizovce, okres Poprad
Tel.: 052 / 784 97 12 - 15, GSM: 0915 879 816
Fax: 052 / 78 49 711
E-mail: sekretariat@cssdomovpodtatrami-batizovce.vucpo.sk; riaditel@cssdomovpodtatrami-batizovce.vucpo.sk;
Web: www.cssbatizovce.sk
Štatutár: PhDr. Katarína Bolisegová
IČO: 00691861

Centrum sociálnych služieb Dúbrava

Dúbrava 41, 067 73 Dúbrava, okres Snina
Tel.: 057 / 767 31 23, 767 32 60, 758 01 03
Fax: 057 / 767 31 23
E-mail: sekretariat@css-dubrava.vucpo.sk; dss.dubrava@centrum.sk
Web: www.cssdubrava.sk
Štatutár: Mgr. MVDr. Marián Petro
IČO: 00695467

Centrum sociálnych služieb Dúhový sen

Kalinov 64, 068 01 Kalinov, okres Medzilaborce
Tel.: 057 / 732 15 33, GSM: 0910 390 161
Fax: 057 / 732 19 79
E-mail: sekretariat@cssduhovysen-kalinov.vucpo.sk; riaditel@cssduhovysen-kalinov.vucpo.sk
Web: www.dsskalinov.sk
Štatutár: Mgr. Ivana Kosťová
IČO: 00695459

Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné

Ptičie 158, 066 01 Humenné, okres Humenné
Tel.: 057 / 77 67 847, 78 84 510 GSM: 0907 925 717
Fax: 057 / 776 78 47
E-mail: riaditel@cssgarden-pticie.vucpo.sk; sekretariat@cssgarden-pticie.vucpo.sk
Web: www.cssgarden.sk
Štatutár: Ing. Jana Kulanová
IČO: 00695424

Centrum sociálnych služieb Kežmarok

Pod lesom 6, 060 01 Kežmarok, okres Kežmarok
Tel.: 052 / 468 58 62, 452 36 30, GSM: 0904 470 252
Fax: 052 / 456 62 75
E-mail: riaditel@csskezmarok-kk.vucpo.sk; sekretariat@csskezmarok-kk.vucpo.sk
Web: www.csskezmarok.sk
Štatutár: Mgr. Daniela Pichnarčíková
IČO: 17149975

Centrum sociálnych služieb Vita Vitalis

Volgogradská 5, 080 01 Prešov, okres Prešov
Tel.: 051 / 77 10 145, 77 13 261, GSM: 0911 155 716
Fax: 051 / 771 14 35
E-mail: sekretariat@cssvitavitalis-po.vucpo.sk; riaditel@cssvitavitalis-po.vucpo.sk
Web: www.cssvolgpo.sk
Štatutár: Mgr. Terézia Sisáková
IČO: 00691950

Centrum sociálnych služieb Zátišie

Čsl. Armády 1594/5, 069 01 Snina, okres Snina
Tel.: 057 / 762 24 52, 779 81 39, GSM: 0902 463 295
Fax: 057 / 779 84 69
E-mail: sekretariat@csszatisie-sv.vucpo.sk; riaditel@csszatisie-sv.vucpo.sk
Web: www.csszatisie.sk
Štatutár: PhDr. Agata Kováčová
IČO: 00695432

Domov pre seniorov

Mierová 88, 064 01 Stará Ľubovňa, okres Stará Ľubovňa
Tel.: 052 / 435 25 11, GSM: 0905249 127
Fax: 052 / 432 25 11
E-mail: sekretariat@dps-sl.vucpo.sk, socialne@ddsl.sk
Web: www.ddsl.sk
Štatutár: Ing. Peter Mucha
IČO: 00691798

Domov sociálnych služieb Legnava

Legnava 72, 065 46 Legnava, okres Stará Ľubovňa
Tel.: 052 / 428 61 17
Fax: 052 / 428 61 17
E-mail: sekretariat@dss-legnava.vucpo.sk, dsslegnava@stonline.sk
Web: www.dsslegnava.sk
Štatutár: Mgr. Ján Tomus
IČO: 00691780

Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha

Hviezdoslavova 1, 053 04 Spišské Podhradie, okres Levoča
Tel.: 053 / 416 69 11, 416 69 15
Fax: 053 / 416 69 20
E-mail: sekretariat@dss-sppodhrad.vucpo.sk, riaditel@dss-sppodhrad.vucpo.sk
Web: www.dssspp.sk
Štatutár: PhDr. Monika Ondrišová, PhD
IČO: 00691887

Domov sociálnych služieb v Brezovičke

Brezovička 62, 082 74 Brezovica, okres Sabinov
Tel.: 051 / 45912 95, GSM: 0905 757 582
Fax: 051 / -
E-mail: sekretariat@dss-brezovicka.vucpo.sk; dssbrezovicka@livenet.sk
Web: www.dssbrezovicka.sk
Štatutár: Mgr. Ján Tomus
IČO: 00619493

Domov sociálnych služieb v Giraltovciach

Kukorelliho 17, 087 01 Giraltovce, okres Svidník
Tel.: 054 / 732 25 55, GSM: 0905 885 423
Fax: 054 / 732 25 55
E-mail: sekretariat@dss-giraltovce.vucpo.sk
Web: www.dssgiraltovce.sk
Štatutár: Mgr. Peter Kimák - Fejko
IČO: 00691674

Domov sociálnych služieb v Jabloni

Jabloň 78, 067 13 Jabloň, okres Humenné
Tel.: 057 / 779 71 47, GSM: 0911 453 215
Fax: 057 / -
E-mail: sekretariat@dss-jablon.vucpo.sk, riaditel@dss-jablon.vucpo.sk
Web: www.dssvjabloni.sk
Štatutár: Mgr. Ing. Marek Sirka
IČO: 00695441

Domov sociálnych služieb vo Vranove nad Topľou

Školská 646, 093 02 Vranov nad Topľou, okres Vranov nad Topľou
Tel.: 057 / 488 51 50, 759 02 02, GSM: 0911 696 358
Fax: 057 / -
E-mail: sekretariat@dss-vt.vucpo.sk, riaditel@dss-vt.vucpo.sk
Web: www.dssvranov.sk
Štatutár: PhDr. Silvia Kmecová
IČO: 00696358

Domov sociálnych služieb v Sabinove

Kukučínova 1781/2, 083 01 Sabinov, okres Sabinov
Tel.: 051 / 747 03 82, GSM: 0901 756 677
Fax: 051 / 747 03 81
E-mail: sekretariat@dss-sb.vucpo.sk, riaditel@dss-sb.vucpo.sk
Web: www.dsssabinov.sk
Štatutár: Mgr. Katarína Petríková, MSc
IČO: 00691984

Domov sociálnych služieb v Stropkove

Hlavná 80/50, 091 01 Stropkov, okres Stropkov
Tel.: 054 / 742 22 26, GSM: 0903 615 734
Fax: 054 / 742 30 08
E-mail: sekretariat@dss-sp.sk; dssstropkov@stonline.sk
Web: www.dssstropkov.sk
Štatutár: PhDr.et PhDr. Mária Kurilcová
IČO: 00696331

Domov v Poloninách

Nová Sedlica 50, 067 68 Nová Sedlica, okres Snina
Tel.: 057 / 769 45 23, GSM: 0910 792 875
Fax: 057 / 769 45 23
E-mail: sekretariat@domovvpoloninach-nsedlica.vucpo.sk; riaditel@domovvpoloninach-nsedlica.vucpo.sk
Web: www.domovsedlica.sk
Štatutár: Ing. Jitka Franduličová
IČO: 37944584

Senior dom Svida

SNP 301/4, 089 01 Svidník, okres Svidník
Tel.: 054 / 788 21 42, 788 21 41, GSM: 0903 783 822
Fax: 054 / -
E-mail: sekretariat@seniordomsvida-sk.vucpo.sk; riaditel@seniordomsvida-sk.vucpo.sk
Web: www.svida.sk
Štatutár: Mgr. František Tkáč, poverený riadením
IČO: 00696323

Zariadenie sociálnych služieb AKTIG

Mierová 63, 066 01 Humenné, okres Humenné
Tel.: 057 / 775 46 78, GSM: 0918 536 304
Fax: 057 / 775 64 30
E-mail: riaditel@zssaktig-he.vucpo.sk; sekretariat@zssaktig-he.vucpo.sk
Web: www.dssmierovahe.sk
Štatutár: PhDr. Marcela Džupinová
IČO: 31948821

Zariadenie sociálnych služieb DOTYK

Ševčenkova 681, 068 01 Medzilaborce, okres Medzilaborce
Tel.: 057 / 732 36 05, 748 12 50
Fax: 057 / 732 36 05
E-mail: sekretariat@zssdotyk-ml.vucpo.sk; riaditel@zssdotyk-ml.vucpo.sk
Web: www.dssml.sk
Štatutár: PhDr. Igor Magera PhD.
IČO: 37883411

Zariadenie sociálnych služieb Egídius

Ťačevská 38, 085 01 Bardejov, okres Bardejov
Tel.: 054 / 472 23 13, 472 71 44, GSM: 0903 623 169
Fax: 054 / 488 35 85
E-mail: sekretariat@zssegidius-bj.vucpo.sk; riaditel@zssegidius-bj.vucpo.sk
Web: www.zssegidius.sk
Štatutár: Mgr. Oľga Hviščová
IČO: 50595318

Zariadenie sociálnych služieb Jasoň

Slovenského národného povstania 8/15, 061 01 Spišská Stará Ves, okres Kežmarok
Tel.: 052 / 418 13 91 - 2, GSM: 0905 746 143
Fax: 052 / -
E-mail: sekretariat@zssjason-ssves.vucpo.sk; riaditel@zssjason-ssves.vucpo.sk
Web: www.zssjason.sk
Štatutár: Mgr. Mária Kaňuková, poverená riadením
IČO: 37944592

 

Publikované: 06.07.2009 / Aktualizované: 23.01.2023 HoreTlačiť