Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Kultúra

Kultúrne zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK

Prešovský samosprávny kraj má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 27 kultúrnych zariadení:

(Aktualizácia: 18. 3. 2019, stav k 1.3.2019)

Pre správne odoslanie elektronickej pošty je potrebné v e-mailovej adrese nahradiť "(at)" znakom  "@".

Vyhľadať organizáciu

Krajské múzeum v Prešove

Hlavná 86, 080 01 Prešov, okres Prešov
Tel.: 051 / 773 47 08, 0908 043 252
Fax: 051 / -
E-mail: sekretariat(at)muzeumkrajske-po.vucpo.sk, jozef.kusnir(at)tripolitana.sk
Web: www.tripolitana.sk
Štatutár: JUDr. Mgr. Jozef Kušnír - poverený vedením
IČO: 37781278

Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni

Zámocká 22, 064 01 Stará Ľubovňa, okres Stará Ľubovňa
Tel.: 052 / 432 24 22, 432 23 02, 0910 340 050
Fax: 052 / 43 22 422
E-mail: sekretariat(at)muzeumlubovna-sl.vucpo.sk, dalibor.mikulik(at)hradlubovna.sk
Web: www.hradlubovna.sk
Štatutár: PhDr. Dalibor Mikulík
IČO: 37781235

Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach

A. Warhola 748/36, 068 01 Medzilaborce, okres Medzilaborce
Tel.: 057 / 748 00 72, 0907 850 494
Fax: 057 / -
E-mail: sekretariat(at)awarholmuzeum-ml.vucpo.sk, awmuzeum(at)post.sk; warhol(at)zoznam.sk
Web: www.muzeumaw.sk
Štatutár: Mgr. Martin Cubjak
IČO: 37781405

Múzeum v Kežmarku

Hradné námestie 42, 060 01 Kežmarok, okres Kežmarok
Tel.: 052 / 45 22 618-19, 0907 942 708
Fax: 052 / 452 35 26
E-mail: sekretariat(at)muzeum-kk.vucpo.sk, riaditelka.muzea(at)kezmarok.com
Web: www.kezmarok.com
Štatutár: Mgr. Erika Cintulová
IČO: 37781227

Podtatranské múzeum v Poprade

Vajanského 72/4, 058 01 Poprad, okres Poprad
Tel.: 052 / 772 19 24, 0905 873 024
Fax: 052 / -
E-mail: sekretariat(at)muzeumtatry-pp.vucpo.sk, sekretariat(at)muzeumpp.sk
Web: www.muzeumpp.sk
Štatutár: PhDr. Magdaléna Bekessová
IČO: 37781171

Šarišské múzeum v Bardejove

Radničné námestie 13, 085 01 Bardejov, okres Bardejov
Tel.: 054 / 472 49 66, 472 43 09, 0903 909 677
Fax: 054 / 47 24 966
E-mail: sekretariat(at)muzeumsaris-bj.vucpo.sk; sarmus(at)nextra.sk
Web: www.muzeumbardejov.sk
Štatutár: PhDr. František Gutek
IČO: 37781316

Vihorlatské múzeum v Humennom

Námestie slobody 1, 066 18 Humenné, okres Humenné
Tel.: 057 / 775 22 40, 775 5671 (skanzen), 0915 954 374
Fax: 057 / 775 22 40
E-mail: sekretariat(at)muzeumvihorlat-he.vucpo.sk, sekretariat(at)muzeumhumenne.sk
Web: www.muzeumhumenne.sk
Štatutár: Mgr. Vasil Fedič
IČO: 37781391

Publikované: 12.03.2009 / Aktualizované: 12.09.2019 HoreTlačiť